Mine oldeforeldre

Rasmus & Anna Marie Jørpeland

Rasmus Ivarson Jørpeland var eldste sønn og ble gift i 1864 med Anna Marie Pedersdtr. Grønnevold (Vaula) De kjøpte og fikk skjøte på gården, Hodel, da de giftet seg.

Rasmus Ivarson Jørpeland og Anna Marie Vaula var mine oldefedre på min far side.

Rasmus Ivarson Jørpeland født 29 juni1835 på husmannsplassen Kvalshaug under Jørpeland. Rasmus ble gift i 1864 med Anna Marie Pedersdtr. Vaula, født i 1841 på husmannsplassen Grønnevold under Vaula i Bjørheimsbygd.

Rasmus og Anna Marie kjøpte og fikk skjøte på gården Hodel, da de giftet seg i 1864.         Rasmus var gårdbruker, men en energisk mann som drev med mange aktiviteter. Gården alene ga ikke nok inntekter. Rasmus hadde derfor skaffet seg en tilleggs næring til gården. Dette var jekten Norden. Selv dette var ikke nok, for Rasmus tok også turer i utenriks sjøfart.

Rasmus og Anna Marie drev gårdsbruk med kyr, sauer og gris. De hadde 4 mål åker og 16 mål eng samt utmark. Utmarks teigene lå i dalen overfor Jørpeland og ved Liarvannet. Utmarken ved Liarvannet ble senere solgt til Ryfylke Kraft AS. Vassdragene skulle demmes opp og vann skulle ledes til kraftstasjoner for omdanning til elektrisk kraft til det nye Stavanger Elektro Staalverk AS.

Rasmus Iversen Jørpeland fikk skjøte på Hodel i 1864 fra enke Anna Anstensdtr. Dette bruket hadde grense til den eiendom hvor Ivar Isaksen og Rasmus Iversen Jørpeland (far og sønn) allerede bodde, Åteigen under bruk 6.

Anna Marie Pedersdtr. Vaula var datter av Peder Bjørnsen Vaula og Ingeborg Kristine Rasmusdtr. Jørpeland. Anna Ansteensdtr. Holen var tante og også fadder ved dåpen av Anne Marie Pedersdtr. Grønnevold (Vaula) Etter salget av gården Hodel, fikk enke Anna Anstensdtr. Holen, folge og bodde på gården, inntil hun døde i 1871.

Rasmus var sjømann og med kutteren Norden, seilte han på Norskekysten og Østersjøen.    I 1883 kullseilte han med båten. Rasmus pådrog seg lungebetennelse og døde av denne. Anna Marie ble nå alene med 8 barn i alderen fra 18 til 4 år. Dette var nok en vanskelig tid for Anna Marie. Hun døde 5 år senere i 1888 av hjertesorg, etter å ha mistet sin mann Rasmus Jørpeland.

Ved morens død I 1888 bodde alle barna på bruket. Deres yngste datter, Anna Marie var da 12 år gammel. Etter foreldrenes død vokste Anna Marie opp på gården Sagaard i Bjørheimsbygd. Anna Maries (mor) hadde en søster som var gift på Sagaard og Anna Marie fikk derfor vokse opp hos sin tante og deres barn. Anna Marie tok som skikken var på den tiden, etternavn etter plassen hvor en bodde. Hun kalte seg da Anna Marie Pedersdtr. Sagaard. Når hun i 1899 emigrerte til Amerika, måtte hun bruke sitt døpenavn Anna Marie Rasmusdtr. Jørpeland. Noen generasjoner senere kom hennes barne barn fra Amerika og lette etter sin oldemor, Anna Marie Pedersdtr. Sagaard.

Etter foreldrenes død overtok eldste sønn Ivar, gården. Ivar var da 21 år gammel, men hadde drevet gården siden hans far døde, da Ivar var 16 år gammel. Da begge foreldre var døde og gården gikk over til Odelsgutten Ivar, måtte de andre søsken se seg om etter andre muligheter.