Asko ut for å plukke gjenstand (follo avslutningen)juni09