Arne og Trix- hoppe hinder. Ulrika passer på at alt går rett for seg...