siste bilde av Kiba før han ble rammet av kreft (hart og brutalt)