Oppdrett

Avlsmål

Vi ønsker å få frem flere sølvgrå mellompudler med:

1. God helse
Fri for øyensykdommer og skjelett- og leddsvakheter. Vi vil derfor alltid teste avlshunder vi bruker for dette. Hunder med sykdomstilstander ønsker vi ikke å bruke i avl. Vi ønsker fortrinnsvis å bruke hunder som ikke er bærere av resessive sykdomsgener, selv om de selv er friske.

2. Godt gemytt
Vi vil aldri bruke agressive eller redde hunder i avl.

4. Godt eksteriør
Vi vil etterstrebe å få fram hunder i tråd med puddelstandarden, men se opp for overdrivelser av trekk som fører rasen mot et mer ekstremt utseende.

Standard for pudler se: http://www.pudelklubb.no


Generelt mener vi at det er viktig med et mangfold i avlen. Dersom det bare avles på de aller vakreste vil viktig genetisk materiale gå tapt for alltid.