Kennel Finnvola

Lite og kvalitetsbevisst oppdrett siden 1991
Tildelt NGK's oppdretterpris 2010 og 2015   

112 registrerte valper. 1/3 stilt på prøve og ca. 1/3 av de igjen har 1.AK (13 stk)

2 jaktchampioner og 4 utstillingschampioner

  


Bjørg og Bjørnar Boneng, Nordengveien 4, 7600 Levanger

Telf: +4790060484 Mail: finnvola@online.no