Fold sitt føll i 2013; Fluga fra Frydenlund - etter Moli fra Skridu.