Fra baksiden; stallen med oppvarmede drikkekar ute.