I stallen fra motsatt side; vaskespilt til venstre.