Grønningen hytte- og turlag

Strøm på Grønningen Informasjonsmøte for hytteeiere om strøm på Grønningen tirsdag 20. april kl 19.00 på Zoom. Det er avgjørende for framdriften at flest mulig deltar på møtet. Se mer på https://www.facebook.com/groups/1511006405626259

Grønningen hytte- og turlag er en frivillig organsisasjon med det formål å;

-Arbeide for et godt tilgjengelig turterreng ved Skogngrønningen i Levanger kommune.
-Være et sosialt organ for å øke kontakten mellom brukerne av turterrenget ved Grønningen
-Øke interessen for friluftsliv og få flere til å benytte områdene
-Samarbeide med almenning og fjellstyre for å opprettholde friluftstilbudet, inkludert tilgjengelighet i form av sommer- og vintervei.  Kontakt oss


-Hjemmesidene til Skogn og Grønning Almenninger finner du på denne linken: http://www.sgalmenninger.no/
- På http://www.godtur.no/  finner du kart med oversikt over værnegrenser, og tips til å planlegge turer

Betalt medlemskap gir 20 % rabatt på veiledende priser hos Intersport Gigant Levanger!

EeiendomsMegler1
har inngått en avtale med GHOT, hvor turlaget får kr 5.000,- per hyttesalg hvor EM1 bistår salget.