Medlemsinfo

Kontaktinfo:
Postadresse:      Tone Nergård, Bjørnangvegen 26 7620 SKOGN
Telefon:                 41546848

Org.nummer:        892 396 132
Kontonummer:  
   8670 11 71901
Vedtekter

Vil du bli medlem og bidra i GHOTs arbeid med:

-Rydding og merking av turstier
-Oppkjøring av skispor
-Rasteplasser med ved og kaffe tilgjengelig
-Setertrampen
-Høstarrangement
-Påskeskirenn
-Infoskriv
-
Kultivering av Grønningen


Medlemskap:

Enkeltmedlem: 250,-
Famile: 400,-

Betal inn til 
Grønningen hytte- og turlag
v/Erik Bentzen
Julsborg 11
7607 Levanger
mob 91565991
Kontonummer:  8670 11 71901

Husk å påføre navn på alle medlemmer
Medlemskap i GHOT gir nå hele 20 % rabatt på alle vare på Interspot Gigant Levanger - som er en av flere gode støttespillere blant lokale bedrifter i Levanger.

EiendomsMegler1 har inngått en avtale med GHOT hvor turlaget får kr. 5.000,- for hvert hyttesalg hvor EM1 bistår salget. Kontakt thea.brenne@em1.no for mer info.