Fiske

Utfiskingsprosjektet

Utfiskingen av småfisk har sakte men sikkert gitt resultater. GHOT fortsetter derfor arbeidet med utsetting av småbandt garn.
Garnsett ligger klart i uthuset på almenninghytta og båt til leie ligger ute hele sommerhalvåret. I uthuset henger det fangsrapport som vi ønsker at du fyller ut slik at all fiske blir registrert.
Ta kontakt med Lars på telefon 90 13 05 32 hvis du ønsker å sette garn.

Kart som viser dybden av Grønningen finner du her

Vi har også vært så heldige å få donert kr 3.500,- etter avdøde Dagfinn gausen, som vi har tenkt å bruke på en benk - som skal plasseres slik at flest mulig kan få til å fiske fra den plassen. Vi har også fått tilgang til å publisere hovedoppgaven til Dagfinn på våre hjemmesider, så for dere som er ekstra interessert i fisket på Grønningen anbefaler vi alle å se nærmere på denne linken.
Lars sin storfangst :-)