Fiskekomitten

Utfiskingsprosjektet

Utfiskingen av småfisk har sakte men sikkert gitt resultater. GHOT fortsetter derfor arbeidet med utsetting av småbandt garn.
Garnsett ligger klart i uthuset på almenninghytta og båt til leie ligger ute hele sommerhalvåret. I uthuset henger det fangsrapport som vi ønsker at du fyller ut slik at all fiske blir registrert.
Ta kontakt med Lars på telefon 90 13 05 32 hvis du ønsker å sette garn.

Kart som viser dybden av Grønningen finner du her