Nyheter fra GHOT

Her legges siste nyheter ut

Setertrampen 2020

Nå er årets utgave av Setertrampen ute, og vi ønsker alle som ønsker å jakte på postene og løsningsordet lykke til og Ghot tur. Kart og svarark for årets Setertramp finner du på denne lenken.

Nye hytter og tomter på Grønningen


Både Statskog og Skogn og Grønning- Almenning jobber i disse dager med utbygging av nye hytter og salg av tomter på Grønningen.

Statskog sine tomter ved Stamnhaugen har kommet lengst med prosjekteringa, og det er også starta med å bygge vei fram til tomtene.

Du kan lese mer om utbygginga på Grønningen i siste utgave av SmåGhot som du finner her; https://drive.google.com/file/d/1GRvoWL8OQbbRs6v2CHKY2aIf7son3CfA/view

Fjelltur og dugnad 4. september


Hei.

Søndag 4. september arrangerer GHOT kombinert fjelltur og dugnad. Turen går til gapahuken ved Leinsvollen, hvor vi skal legge på nytt tak. GHOT ordner med bålkaffe, så ta med matpakke, hammer og eventuelt sag og bli med.

Vi møtes på den nye parkeringsplassen ved sautrøa kl 10:30.

Ønsker alle velkommen til en sosial dag på fjellet.

Mvh styret i GHOT.

Setertrampen 2016


Hei.

Nå er årets utgave av Setertrampen satt opp, og vi ønsker alle lykke til med å finne alle postene og løsningsordet.


Lever inn svararket til:
Sturla Lorås 
Kleivstua 
7607 Levanger 
eller 
på e-post til sturla.loras@ntebb.no før 1. desember – og du er med i trekningen av en flott premie. Trekningen skjer på årsmøtet.

Send inn svar – selv om du ikke har fått gått alle turene.
NB!  Alle barn får premie! 

Forvaltningsplan Røkkesdalen Skogndalen


Utkast til forvaltningsplan for Røkkesdalen Skogndalen ligger nå ute på høring på denne linken. Frist for å sende inn høringsuttalelse er satt til 15. februar 2014. Hvis du har innspill til forvaltningsplanen som du ønsker styret skal videreformidle til Fylkesmannen, så ta kontakt med Erik Bentzen på mobil 91565991.

Strøm på Grønningen


Hei.

Da er det foretatt undersøkelser rundt muligheten til å få strøm til hyttene på Grønningen. Fullstendig referat får du på denne linken.Styret.

Løypeinformasjon


På forsida har vi nå lagt ut disse linkene, som vi håper våre brukere vil dra nytte av. Spesielt linken til Kjentmann.no, hvor du kan gå inn for å se hvor lenge siden skiløypene våre sist ble preparert. Det ligger an til at vi skal få fine spor i år, og løypene ble sist kjørt med løypemaskin 5/2 kl 15:01 🙂 Den nye sporleggeren vår har også ankommet, så i år er det ikke utstyret det skal stå på. Vi håper værgudene er mer medgjørlige enn forrige sesong, og at det blir mange fine turer på ski i ukene framover.

-Her er en link hvor du får oversikt over når skiløypene på Grønningen sist ble preparert: https://www.facebook.com/groups/166746120023067/

-Hjemmesidene til Skogn og Grønning Almenninger finner du på denne linken: http://www.sgalmenninger.no/
- På http://www.godtur.no/ finner du kart med oversikt over værnegrenser, og tips til å planlegge turer

Stamnen - Kort informasjon fra GHOT-styret


NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) har gitt pålegg om at Stamnen må utbedres innen utgangen av 2011. Hvis ikke må den fjernes – og da er det antydet at Grønningen kan bli ca 3 m lavere. Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for demningen. Styret har hatt møte og følger saken framover.

 

Etter initiativ fra GHOT v/Lars Holan, inviterte ordføreren berørte parter til befaring/møte på Stamnhaugen torsdag 10. juni. Været var på vår side og GHOT serverte bålkaffe.

Tilstede: Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva og Alf Birger Haugnes (rådmann), Skogn og Grønningen Statsallmenning v/Ketil Okkenhaug, Skogn fjellstyre v/Arne Ramdal. Fra GHOT deltok Lars Holan og Anne Kristine Andersen samt hytteeierne Jan Rønning og Dagfinn Gausen. Statskog var invitert, men beklaget at de var forhindret fra å møte.

 

Dagfinn Gausen tok i 1983 sin hovedoppgave i biologi på fisken i Grønningen. I tillegg til at han har mye kunnskap om biologi generelt, kjenner han dermed forholdene i og rundt vatnet svært godt. Bl.a. kartla han den gang bunnforholdene i Grønningen m ekkolodd – kartet ble delt ut på møtet. Dette var ny informasjon for de fleste og ga kjennskap til dybdeforholdene ulike steder i vatnet. Det viser at store deler av Grønningen inkl Kjeilan er svært grunn. Ei evt. neddemming vil dermed kunne få betydelige konsekvenser for fisket, naturen, friluftslivet og opplevelser, hytter og naust, mm. Da dybden innenfor Stamnen så langt bare er et anslag, vil mer nøyaktig målinger innenfor demningen bli utført av Ramdal og Rønning i uke 24.

 

Jan Rønning informerte om at det var demning allerede på 1600-tallet. Det står flere artikler om Stamnen sin historie i Grønningboka. Mulige løsninger og kostnader ble også drøftet. Her må en sjølsagt i dialog med fagfolk. Det er lover og regelverk som kan påvirke denne saken; Fjelloven, Vannressursloven, ny vannforskrift fra 1.1.10 m.m..

 

På bakgrunn av Fjellstyrets søknad om å rive Stamnen har NVE sendt et dokument på høring til Levanger kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/Miljøavdelingen (frist 20. juli). Det burde nok stått flere på den høringslista! Men GHOT tenker å gi våre innspill til høringsinstansenes saksbehandlere. Herved inviteres GHOTere til å komme med innspill til oss, da særlig til Lars Holan som er ”vår saksbehandler” – takk te dæ så langt, Lars!

 

Vår konklusjon etter befaringa var at det var en god stemning og åpen dialog. Deltakerne var løsningsorientert og vi sitter igjen med et berettiget håp om at partene nå ”snakker sammen” igjen.

Grasrotandelen


GHOT ble i 2009 registrert som grasrotmottaker.
Vi oppfordrer alle som tipper til å velge GHOT som grasrotmottaker slik at 5% av innsatsen går direkte til laget i stedet for til Norsk Tipping. 

SMS. Send”GRASROTANDELEN 892396132” til 2020 (tjenesten er gratis).
Eller be din tippekommisjonær registrere GHOT som mottaker neste gang du tipper. Kan være greit å ha organisasjonsnummeret 892396132 tilgjengelig slik at det går raskere å søke frem GHOT. Når du først har registrert oss som mottaker en gang vil dette være gjeldende helt til du evt skifter til et annet lag/forening. Husk at dette ikke koster deg som tipper noe ekstra. Velger du ikke grasrotmottaker går hele innsatsen i den store potten til Norsk Tipping.

Det kom inn i overkant av 2600,- fra Grasrotandelen i 2009. Kanskje passerer vi 3000 i 2010?

Gå inn på sidene til Norsk Tipping og følg med på statistikken til GHOT

Film om Grønningen


Se film om Norges Jeger og Fiskerforening sin aktivitet på Grønningen her

http://www.namdalsavisa.no/Video_import/article4023195.ece