Setertrampen

Grønningen hytte- og turlag har arrangert Setertrampen i mange år og deltakelsen har vært økende, særlig blant barn.
Setertrampen er lagt opp som en slags "turorientering" der det er satt ut 6 poster forskjellige steder på vårt stinett. Alle postene nås med å følge merkede stier.

På hver post står det en bokstavkode (1 eller 2 bokstaver). Bokstavkodene på de 6 postene kan så settes sammen til et løsningsord men det er ikke noe krav til å ta alle postene for å sende inn svararket. Alle som går en eller flere poster kan sende inn svar og bli med på trekningen av en trekopp. I tillegg får alle barn som deltar en mindre deltakerpremie. Trekningen foregår på årsmøtet.

Kart og svarark Setertrampen 2020.

Ghot tur!

Setertrampen 2020