Aktivitetsplan

Aktivitetsplan GHOT 2017

Se aktivitetskalender  

  •     Sporkjøring- viktig med markedsføring av våre skiløyper

       Lage og gi ut SmåGhot / Info-skriv

       Markedsføring av Grønningen og Ghot

       Gjennomføre Setertrampen 2017

       Veddugnad palmelørdag           

  •     Påskeskirenn for hele familien          

  •     Bistå med det siste av merking/skilting av stier i verneområdene etter   gjeldendee forskrifter.  

  •     Høsthelg med høsttur og høstdag

       Vedlikehold av gapahuker, grøfting etc

       GHOTs hjemmeside www.ghot.no

       Årsmøte for 2017