Grønningen hytte- og turlag

På grunn av regjeringens endringer av smittevernreglene, der de anbefaler at alle arrangementer avlyses, ser vi oss nødt til å avlyse både veddugnaden og påskemoro på Krogstadvollen. Men vi ønsker alle våre medlemmer ei riktig god påske! Mvh styret i GHoT. Vi informerer samtidig om at det er hugget mye som ligger på Brennesvolen, og det kan klyves litt der utover sommeren. Det kjøres ut tørr ved til Leinsvollen derfra i år. Så hvis noen blir "gjørråslaus" ila sommeren, er det bare å ta øksa på nakken og en tur på Brennesvallen. Kanskje får vi til en felles dugnad når smittevernet gir oss mulighet.

Grønningen hytte- og turlag er en frivillig organsisasjon med det formål å;

-Arbeide for et godt tilgjengelig turterreng ved Skogngrønningen i Levanger kommune.
-Være et sosialt organ for å øke kontakten mellom brukerne av turterrenget ved Grønningen
-Øke interessen for friluftsliv og få flere til å benytte områdene
-Samarbeide med almenning og fjellstyre for å opprettholde friluftstilbudet, inkludert tilgjengelighet i form av sommer- og vintervei.  Kontakt oss


-Hjemmesidene til Skogn og Grønning Almenninger finner du på denne linken: http://www.sgalmenninger.no/
- På http://www.godtur.no/  finner du kart med oversikt over værnegrenser, og tips til å planlegge turer

Betalt medlemskap gir 20 % rabatt på veiledende priser hos Intersport Gigant Levanger!

EeiendomsMegler1
har inngått en avtale med GHOT, hvor turlaget får kr 5.000,- per hyttesalg hvor EM1 bistår salget.