2011

8 Februar : Årsmøte

5 Mars    : Konsert og fest
                  arr: Sidesporet

12 April   : Ekstraordinært styremøte

          Fra 12 April marsjøvelse ute

  
17 Mai    : Marsjering

26-29 Mai: Korpstur til Berlin

2 Juni     : Vårmønstring på Bibo

14 Juni    : Sommeravslutning 

3 Sept.    :Sensommerfestival Våle prestegård

23-25 Sept:Seminar på Gavelstad

25 Okt.    :Konsert på Fjellborg

27 Nov     : Julegrantenning

3 Des.     : Julemarked Våle                                      prestegård

4 Des.     : Julekonsert m/Våle                                   skolekorps

20 Des.   : Julekonsert og avslutning