Så var det BIR og BIM. Dommer Rose Mary Emery med falkeblikk.....