Silje fikk sin ilddåp som handler og det med stor suksess! Hun stillte My fram til 4 BTK.