Bulten 26.05.11. Nybadet og klar for sin første utstilling.