Rideterapi har stor betydning for:

- Balanse
-Symmetri; at kroppen skal få mulighet til å bevege seg i god likevekt og harmoni.
- Rytme
- Takt
- Nærkontakt med et stort dyr; noe som øker selvtillitt og trygghet i forhold til egne muligheter.
- Mestring
- Telling
- Kroppsbevissthet
- Førlighet/bevegelighet
- Lek
- Moro
- Det å mestre et så stort dyr.
- Overvinne seg selv
- Samhandle med et dyr


Rideterapiens fordeler:
Hestens bevegelser ligner de bevegelsene vi mennesker har når vi beveger oss. Barnet vil med andre ord få hjelp av hestens bevegelser til å kjenne rytmen av et  vanlig bevegelsesmønster hos ikke funksjonshemmede. Ved hjelp av hestens bevegelser føres rytmen inn i barnets kropp. Et barn med for eksempel dysmeli og evt en protese, vil kunne få en form for "avlastning" i sitt bevegelsesmønster til et "ikke funksjonshemmet" bevegelsesmønster.
Når tilliten til hesten er etablert og barnet ser ut til å trives vil vi kunne tilrettelegge forskjellige øvelser som stimulerer balanse og symmetri, takt, bevegelse og likevekt. Vi vil etterhevert tilføre andre ting som det å arbeide med farger, tall, plasseringer, styrke, sterkt og svakt, i tillegg til igjen rytme og balanse.
Hestens multidimensjonale bevegelser stimulerer menneskets muskelspenninger, enten den er hypoton eller hyperton. Videre stimuleres holdning, det sensoriske systemet og den motoriske funksjonen. De mulitidimensjonale bevegelsene til hesten stimulerer også tale, språkutvikling, forståelse, mottagelighet for læring samt kroppens følelsesmessige system.
Det å ri, og samhørigheten med hesten, gir videre glede, mestring og frihetsfølelse.