Hest og helsearbeid

HESTEN

Fritt oversatt etter Ronald Duncan sitt dikt "the horse"

Hvor i verden kan menneske finne

edelhet foruten hovmod,

vennskap foruten sjalusi,

eller skjønnhet foruten forfengelighet?

Her, hvor elegansen er dekket av muskler,

og styrken med mildhet er holdt fanget.

Den tjener foruten kryping;

Den har kjempet foruten fiendskap;

Det finnes ingenting så sterkt,

Ingenting mindre voldelig;

Det finnes ingen så rask;

Ingenting mer tållmodig.

Verdens fortid har blitt

båret på dens rygg,

All vår historie er dens

driftighet;

vi er hans etterkommere,

han er vårt arvegods.

Mine damer og herrer:

HESTEN