Gunn Heidi Nilsson

Gunn Heidi er ansvarlig for stallen og hestene. Tidligere red Gunn Heidi Trà fast i flere år, men nå er Keilir hennes faste følgesvenn på turer.
Gunn Heidi har deltatt på flere ridetimer og kurs opp gjennom årene.