Jag vill ha en sådär hest ja 😀  ( psst har jo Kolka da... som i vinterhalvåret funker knalll 😀)