Vedtekter Liahøis Venner

VEDTEKTER LIAHØIS VENNER

Vedtekter for Liahøis Venner

Vedtatt på Stiftelsesmøte onsdag 28. mars 2012

§1 Formål:
Liahøis Venner har som formål å ta vare på bygdas grendehus Liahøi, sørge for lys i vinduene og liv og latter i rommene. På den måten bidrar Liahøis Venner og grendehuset til et bedre nærmiljø i Nordby.

§2 Foreningens oppgaver:
Liahøis Venner har som hovedoppgave å ivareta og skape tradisjoner for bruk av Liahøi ved å arrangere for eksempel loppemarked, markedsdager, kulturkafé, lotterier og annet som skaper gode møteplasser og samtidig generere inntekter som brukes til investeringer og til å vedlikeholde huset.

§3 Medlemskap og kontingent:
Alle Liahøis B-andelseiere med mer enn 10 andeler er automatisk medlemmer av Liahøis venner med stemmerett.  Alle som bor i Nordby er automatisk medlemmer. Også folk med tilknytning til Nordby kan være medlemmer. 
Kontingenten utgjøres av dugnadstimer. Har man mer enn 10 dugnadstimer i ett kalenderår, har man stemmerett på årsmøtet. Dugnadsansvarlig i styret fører lister.

§4 Årsmøtet:
Det innkalles til årsmøte innen utgangen av april måned med tre ukers frist. 
Årsmøtedato og dagsorden kunngjøres ved oppslag og på nettsiden. 
Sakspapirene legges ut på nettsiden. 
Medlemmer med stemmerett som ønsker saker behandlet på årsmøtet må sende sakene til styret minst to uker før årsmøtet.
På årsmøtet behandles:
Styrets beretning
Revidert regnskap
Budsjett
Arbeidsplan
Valg

§5 Ekstraordinært årsmøte:
Hvis mer enn 10 stemmeberettigede medlemmer forlanger det, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel. Dette årsmøtet behandler bare den saken som er bakgrunnen for innkallingen.

§6 Styret:
Styret består av en leder, en nestleder, en kasserer, en sekretær og et styremedlem. I tillegg har styret fire varamedlemmer uten stemmerett, men varamenn får alle styrepapirer og innkalles til styremøtene. Styret er beslutningsdyktig når leder og ett medlem til er tilstede. 
Styret peker ut arbeidskomiteer for forskjellige oppgaver. Disse rapporterer til styret.
Minst ett av styrets medlemmer skal være representert i styret for Samvirkeforetaket Liahøi. Minst ett av styrets medlemmer skal være representert i styret for Gløtten Forum.

§7 Styrets oppgaver:
Styret skal iverksette årsmøtets vedtak, initiere nye ideer, oppnevne komiteer eller arbeidsgrupper, administrere og føre kontroll med organisasjonens økonomi, og representere organisasjonen utad.

§8 Oppløsning:
Liahøis Venner kan oppløses etter vedtak på to ordinære påfølgende årsmøter med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede på det første årsmøtet og simpelt flertall blant de fremmøte stemmeberettigede på det neste årsmøtet. 
Eventuelle midler i laget skal tilfalle Samvirkeforetaket Liahøis vedlikeholdsfond.

§9 Endring av vedtektene:
Endring av vedtektene skjer på årsmøtet etter skriftlig forslag fremlagt innen vedtektenes frister for saker til årsmøtet. Endring av lagets formål og oppgaver krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.11 | 20:15

Send en e-post til bestilling@liahoi.no så kommer du til hun som har bestillingslisten.

...
14.11 | 18:46

Er lokalet ledig 11 sept 2021 til konfirmasjon ?

...
11.11 | 17:32

Jatakk. Sett det under tak på øvre inngang. Tusen takk.

...
11.11 | 17:27

Hei . Jeg har et par serviser , et sort og et kobolt blå . Dype og flate tallerkner , kopper , skåler og asjetter . Noe for dere ? Kan de leveres på Liahøi ?

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE