Vedtektsendring Liahøi SA

Forslag til vedtektsendring Liahøi SA

 

Sak til årsmøtet Liahøi SA – endring av vedtektene

 

Styret ønsker å endre vedtektene på noen få punkter. Bakgrunnen er at det er tungt å rekruttere nye styremedlemmer. Derfor ønsker styret å myke opp reglene for valg av styre. For Liahøi SA er oppgaven med utleie og drift av grendehuset oversiktlig og behøver neppe et styre på åtte personer. Derfor ønsker man på sikt å ha et noe mindre styre, men med de samme oppgavene som tidligere. Dessuten ønsker man å ha samme tidsfrist på årsmøtet som Liahøis Venner, det vil si innen utgangen av april, ikke mars. 

 

De gamle vedtektene:

 

§ 5  Årsmøtet ….. Samvirkeforetaket Liahøi holder ordinært årsmøte innen utgangen av mars måned. …..

 

§7 Styret:
Årsmøtet velger styre, revisorer og valgkomite. Samvirkeforetaket Liahøis styre skal bestå av inntil fem medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem samt tre numeriske varamedlemmer. Minst tre av styremedlemmene og to av varamedlemmene skal representere eierne. Etter at valgkomiteen har gitt sin innstilling, velger årsmøtet:  Styreleder for ett år og  to styremedlemmer for to år, samt varamedlemmer for ett år. I tillegg velges to uavhengige revisorer for ett år og en valgkomité på tre personer for tre år.

 

§ 8 Styrets oppgaver:
Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er tilstede, hvorav lederen eller nestlederen er en av de tre. Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer de beslutninger som er nødvendige for administreringen av Liahøi SA. Det påligger styret å forestå husets drift og utleie, herunder å holde det ved like så det ikke forringes, samt at det er tilstrekkelig assurert. Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte samvirkeforetakets faste eiendommer eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende foretakets inntekter til annet enn vedlikehold og drift for utleie.  Styret fører protokoll fra sine møter. Styret binder samvirkeforetaket ved lederens, eller i dennes fravær, nestlederens underskrift.  

 

Forslag til nye vedtekter:

 

§ 5  Årsmøtet….. Samvirkeforetaket Liahøi holder ordinært årsmøte innen utgangen av april måned. 

 

§ 7 Valg   Årsmøtet velger styre, revisorer og valgkomite. Samvirkeforetaket Liahøis styre skal bestå av inntil fem medlemmer som konstituerer seg selv samt inntil tre varamedlemmer. Mer enn halvparten av styremedlemmene/varamedlemmene skal representere andelseierne. Valgkomiteen gir sin innstilling, og styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer for ett år. I tillegg velges to uavhengige revisorer for to år og en valgkomité på tre personer for tre år.

 

Valgkomiteen leverer sitt forslag til styret en måned før årsmøtet holdes.

 

§ 8 Styret  Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer/varamedlemmer er tilstede. Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer de beslutninger som er nødvendige for administreringen av Liahøi SA.

 

Det påligger styret å forestå husets drift og utleie, herunder å holde det ved like så det ikke forringes, samt at det er tilstrekkelig assurert. Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte samvirkeforetakets faste eiendommer eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende foretakets inntekter til annet enn vedlikehold og drift for utleie.  Styret fører protokoll fra sine møter. Styret binder samvirkeforetaket ved to av styremedlemmenes/varamedlemmenes underskrift.  

 

 

 

Forslag til vedtak:

 

Årsmøtet i Liahøi SA vedtar styrets forslag.

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.03 | 10:49

Hei!
Jeg lurer på om årsmøtepapirene for årsmøtet 10. mars er lagt ut, tenker å skrive de ut, men finner de ikke.
Med vennlig hilsen
Anne-Berit Nerland

...
02.02 | 12:24

Ringt Bente Sneis og hør om vi har lagerplass. 93266108

...
02.02 | 11:36

Hei, vi har to sovesofaer som vi ikke trenger. Vil dere ta imot som lopper i løpet av denne uken? Bor på Tiursvingen på Vinterbro
På forhånd takk for svar

...
30.01 | 18:30

Når er neste loppis?

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE