Årsmøte A/L Liahøi mars 2010

Årsberetning for 2009 fra styret i A/L Liahøi

 

Styret har i perioden bestått av:

Thorleif Andresen, leder, Bente Sneis, nestleder, Marit Aschehoug, sekretær, Turid M. Andresen, kasserer, Erik Larsen, styremedlem, Halvard Westby, varamedlem, Eva Myhre, varamedlem, Anne Lise Halvorsen, varamedlem.

 

Styret har i 2009 hatt 12 styremøter. Styret har hele tiden innkalt vararepresentantene og de har med få unntak vært med på alle styremøter. Kirsti Westby har også i 2009 møtt som observatør på alle styremøtene etter ønske fra styret.

Styret har hatt en god dugnadsånd i perioden.

Hvert styremøte har åpnet med redegjørelse for innkommet post og bilag ut og inn.

 

Eierforhold:

Det har ikke vært endringer i eierforholdene for B-andeler i 2009.

A/L Liahøi har 1840 A-andeler pålydende kr. 184.000,- fordelt på 17 lag og foreninger hvorav fire av A-andelene har dobbeltstemmer (Ås kommune) til sammen 64 stemmeberettigede A-andelseiere.

A/L Liahøi har 6346 B-andeler pålydende kr. 303.800,- fordelt på 421 andelshavere.

Eierkomiteen som består av Henry Fjeldstad, John Weydahl, Thorbjørn Lundby og Thorvald Sverdrup, har foreslått at A-andelseiere som ikke lenger har interesse av eierskapet eller vil legge ned laget sitt, tilbakefører sine andeler til A/L Liahøi og at disse deponeres. Det innebærer at andelene er hvilende og kan være disponible for eventuelle nye interessenter som vil ”kjøpe” seg inn.  Styret slutter seg til dette og har lagt forslaget inn i protokollen til A/L Liahøi.

 

Utleie i 2008

Interessen for å leie Liahøi til selskaper øker stadig. De mest populære datoer for konfirmasjon og bryllup er bestilt for lengst. En opptelling i januar viser at det nesten ikke er en ledig helg i 2010. Nordbyteatret er Liahøis største leietager. I tillegg har Nordby Rotary og Nordby Lions faste leieforhold.

Tilbakemeldingene er gode, leietagere er fornøyd med stedet og utstyret.

All inntekt av utleie til eksterne leietagere beløper seg til 163.600 kr inkl husleie fra vaktmester.

Nordbyteatret har betalt 25.750 kr, Rotary 17.800 kr og Lions 7.400 kr.

 

Vedlikehold:

Styret har lagt ned mye arbeid i å forberede de store vedlikeholdsoppgavene som må gjennomføres i 2010 på Liahøi.

I 2009 er det gjennomført en rekke mindre vedlikeholdsoppgaver.

Kjøkkenet i vaktmesterleiligheten er utbedret etter fuktskadene.

Tre containere er på plass bak huset til lager.

Det er lagt nytt og pent gulvbelegg på kjøkkenet

Det er gjennomført omfattende tester av vannet på Liahøi i 2009

Det er gjennomført branntilsyn og alt er i orden

Det er gjennomført eltilsyn og alt er i orden

Flaggstangen er reparert

Nordbyteatret har kjøpt nytt brannhemmende bakteppe til scenen.

Nordbyteatret har fått snekret ny bred og stødig trapp opp til scenen.

 

Aktiviteter i 2009:

Nordbymart’n

To loppemarkeder med kafé                  

Kafé på Nordbyteatrets forestillinger                                              

Kakelotteri på Vinterbrosenteret                                                                                   

Kjerringtorg

Til sammen har styret fått inn ca 180.000 kr.

Arrangementene har krevet mye arbeidet av styremedlemmene. Styret vil i tillegg takke gode hjelpere som stiller opp frivillig og tar et tak med der det trengs. Vi ønsker oss flere slike hjelpere.

Liahøis nettsider driftes av sekretæren.

 

 

 

Helse, miljø og sikkerhet:

Det er utarbeidet rutiner for internkontroll. Det er inngått årlige serviceavtaler for kontroll av det elektriske anlegget, kontroll av pumper, samt kontroll av brannsikkerhetsutstyret. Halvard Westby er husets brannleder.

A/L Liahøi forurenser ikke det ytre miljø. Samarbeidsforholdene mellom styret, brukere og vaktmester er det aller beste.

 

Investeringer:

A/L Liahøi har kjøpt inn:

60 nye stoler av samme modell som de man har. Utstyret på kjøkkenet suppleres etter behov.

Innkjøp av lydutstyr til utleie er satt på vent.

 

Økonomien:

A/L Liahøi hadde i 2009 370.000 kr i inntekter

A/L Liahøi hadde i 2009 310.000 kr i kostnader.

Resultatregnskapet for A/L Liahøi 2009 viser et driftsresultat på + 60.000 kr.

Innestående pr. 31/12 2009 er 190.000 kr.

Administrasjonskostnadene er holdt på et minimum ved velvillig bidrag fra styrets private firmaer og arbeidsgivere.

 

Fremtidsutsikter:

A/L Liahøi står fortsatt foran ekstra store vedlikeholdsoppgaver i 2010.

Det er tre hovedprosjekter styret har besluttet å gjennomføre:

Garderoben nede: Taket må forsterkes under scenen og fornyes. Det gamle garderobestativet rives og en ny og mindre plasskrevende garderobe monteres. Tak og vegger males. Gulvet rettes opp, det legges varmekabler og nytt belegg. Toalettene pusses opp.

Inngangen oppe: Maling av tak og vegger og dører oppe, i trappeløpet og nede. Det legges parkett på trapperepos oppe, og slitesterkt og sklisikkert belegg i trappen og i inngangen nede.

Gløtten Pub: Kjellerlageret ryddes. Det søkes om bruksendring og innredes pub med eget toalett samt nødvendig barutstyr. Det dannes et andelslag som bidrar med eierandeler og dugnadsarbeid. Ole Fr. Nordby og Joar Solberg har tatt initiativ til dette.

Huset utvendig: Nødvendig utskifting av enkelte bord. Tre vegger skrapes og males to strøk.

Parkeringsplass: Det vurderes om det er mulig å anlegge parkeringsområde på ”trekanten” langs innkjørselen.

 

Aktivitetsdatoer i 2010:

Loppemarked våren 2010:          fredag 9. lørdag 10. og søndag 11. april

Nordbymart’n august 2010:        fredag 20. lørdag 21. og søndag 22. august

Loppemarked høsten 2010:        fredag 1. lørdag 2. og søndag 3. oktober

Kakelotteri:                               lørdag 20.november

Kafédrift Teater:                         søndag 21/11 mandag 22/11, tirsdag 23/11

Kjerringtorg Liahøi:                    lørdag 11.desember

Styret legger opp til et aktivt år på Liahøi for å sikre inntekter til de store vedlikeholdsoppgavene, men også for å øke kjennskapen og lojaliteten til stedet.

 

Styret A/L Liahøi februar 2010

Thorleif Andresen Bente Sneis  Marit Aschehoug  Turid M. Andresen Erik Larsen  

Halvard Westby  Eva Myhre Anne Lise Halvorsen

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.01 | 20:23

Problemet vårt er lagerplass. Ta kontakt med Solveig Fjeldstad
951 49 544

...
17.01 | 10:34

Hei!Vi har et fint vitrineskap,skjenk og salongbord i samme serie,toseter /treseter sofa,to ørelappstoler m/skamler + servise. Er dere interessert? Må ut raskt

...
14.11 | 20:15

Send en e-post til bestilling@liahoi.no så kommer du til hun som har bestillingslisten.

...
14.11 | 18:46

Er lokalet ledig 11 sept 2021 til konfirmasjon ?

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE