ÅRSMØTEPAPIRER LIAHØIS SA

Årsmøtepapirer Liahøi SA

Innkalling til årsmøtet i Liahøi SA

Mandag 28. mars kl 19.00 2022

 

Sakertil årsmøtet, må sendes styret snarest

 

Forslag til dagsorden:

 1. Valg av møteleder, sekretær og to representanter til å undertegne protokollen
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Navneopprop
 4. Styrets beretning for 2021
 5. Regnskap 2021 – budsjett 2022– handlingsplan 2022
 6. Innkomne saker:
 7. Valg

 

Følgende eiere innkalles:

Follo Innkjøpslag                           8 stemmer

Gammeldansens Venner             8 stemmer

Ås kommune                                              8 stemmer (4 dobbeltstemmer)

Nordby Torvstrølag                                   7 stemmer

Nordby Idrettslag                          6 stemmer

Nordby Sanitetsforening                         5 stemmer

Nordby Bridgelag                          5 stemmer

Nordby Skolekorps                                   4 stemmer

Liagøyrevyen                                              3 stemmer

Kjærnes Vel                                     2 stemmer

Sporret Vel                                      2 stemmer

Lions Klubb Nordby                                  2 stemmer

Øvre Nordby Vel                            1 stemme

Nordbykoret                                               1 stemme

Nordbyteatret                                            1 stemme

 

Årsberetning Liahøi SA 2021

Org.nr. 998 606 160  - Samvirkeforetak

Styret har i perioden bestått av:

Bente Sneis, Leder, Erik Larsen, Nestleder, Marit Aschehoug, Sekretær, Solveig Fjeldstad, Kasserer, Anita Taring, Styremedlem, varamedlemmer: Ole Nordby, Dagfinn Bakkelid, Babar Rashid

 

Styret har i 2021 hatt fem styremøter. Styret har hele tiden innkalt vararepresentantene og de har med varierende unntak vært med på styremøtene. Hvert styremøte har åpnet med redegjørelse for bilag ut og inn og økonomisk status. Kirsti Westby har i 2021 møtt som observatør på alle styremøtene etter ønske fra styret. Deler av styret i Liahøi’s Venner har deltatt som observatører. Samarbeidet med Kirsti Westby og med styrene i Liahøi’s venner og Gløtten Pub er godt. Styret består av fire kvinner og fire menn

 

Styret har hatt nok et utfordrende år. Årsmøtet 2021 måtte avholdes skriftlig.

Driften av Liahøi var preget av lange perioder med stengning pga smittevernregler.

Vi har hatt kloakkoversvømmelse i kjelleren. Trolig har lange perioder med stengte lokaler ført til tette kloakkrør før tilbakeslagsventilen og før alarmen kunne utløses. Styret har skiftet firma for serviceavtale.

Vi har hatt en omfattende vannlekkasje fra taket/verandaen i annenetasje ned i kjølerommet på kjøkkenet. Det er under utbedring.

 

Det er installert elektroniske låsbrikker på alle dører inkludert dør til fyrrommet og styrerommet. Leilighet i annen etasje har egen boks med brikke og tilgangskode i tillegg til trygghetsalarm.

Det er vedtatt kameraovervåkning over hele området. Det er under arbeid.

Liahøis Venner har mottatt gave etter Henry Fjeldstads bortgang og takker familien for gaven. Gaven var ønsket disponert til drift.

Den nypanelte sørveggen ble malt.

 

Økonomi:

Regnskapet for Liahøi SA gjøres opp med et resultat på 186.395 kroner i overskudd. De samlede inntektene var på 466.870 kroner kr og driftskostnadene var på 280.683 kroner kr. Strøm ble på 72.000 kroner. Forsikring koster nesten 54.000 kroner. Det er et akseptabelt resultat med tanke på at dette også var et unntaksår med lange perioder uten vanlig utleie. Utleie til Liahøis Venner av hele huset og området rundt, bidro sterkt til resultatet.  

 

Eierforhold/organisasjonsforhold:

Det har ikke vært endringer i eierforholdene for Liahøi SA i 2021.

Liahøi SA har 1840 eierandeler pålydende kr. 184.000,- fordelt på 15 lag og foreninger med til sammen 63 stemmer på årsmøtet.

 

 

Helse, miljø og sikkerhet:

Det er videreført rutiner for internkontroll. Internkontrollmappen oppbevares på kontoret. Risikoanalyse er lagt inn i internkontrollmappen. Det er inngått årlige serviceavtaler for kontroll av det elektriske anlegget, kontroll av pumper, varmepumper, samt kontroll av brannsikkerhetsutstyret. Styret er husets ansvarlige brannledere. Det sendes inn vannprøver til Mattilsynet regelmessig. Liahøi SA forurenser ikke det ytre miljø.

 

Leietagere:

Liahøis Venner leide i 2021 hele huset og området rundt til miniloppis i juni og ordentlig loppis august. I tillegg leide Liahøis Venner hele huset til julemarked i november.

Gløtten Forum/Pub leier kjellerlokalene til sin virksomhet og betaler husleie for det.

Lions har ikke lenger medlemsmøter på Liahøi.  Det har vært lite utleie til selskaper i 2021.

 

Nettsidene til Liahøi SA

www.liahoi.no har svært godt besøk. Sidene og fotoalbumene er pr. februar 2022 vist totalt 352.556 ganger  - en økning på nesten 55.000 visninger siden samme tidspunkt i fjor. Det er en kraftig økning som henger sammen med nettloppis i løpet av året. Liahøi’s sider på Facebook har 881 medlemmer og det er stor aktivitet der. Den brukes til meddelelser om arrangementer og lignende. Alle styrets dokumenter lagres i Dropbox som er skylagring. Styret har tilgang til Dropbox.

 

Nye oppgaver – fremtiden:

Styret tar fatt på 2022 med usikkerhet. Vannlekkasjen i kjølerommet er omfattende.  Det er usikkert hvor mye det vil koste å oppgradere samt brannsikre leiligheten i annen etasje.  Mange vedlikeholdsoppgaver står på ønskelisten, men økonomien og inntektsmulighetene er usikre. Men det er ikke fare for husets drift fremover.

 

Styret Liahøi SA mars 2022

 

Årsregnskap 2021:

Inntekter      466.870 kroner mot 349.140 kroner i 2020

Kostnader    280.638 kroner mot 449.277 kroner i 2020

Resultat        Overskudd 186.232 kroner mot underskudd 100.137 kroner i 2020

 

Handlingsplan Liahøi SA 2022

Styret i Liahøi SA har både små og store prosjekter foran seg i 2022, men det er usikkerhet rundt hva som kan la seg gjennomføre. Økonomien er stram siden vi ikke har hatt leieinntekter i januar og mesteparten av februar 2022.

Vannlekkasjen fra taket på veranda i annen etasje og ned i kjølerommet blir en kostbar affære. Arbeidet er i gang. Det er ØKO produkter i Vestby som står for arbeidet. Det er ikke mulig å få et forhåndsestimat på hva det vil koste, for det avhenger av hvor store skadene er etter hvert som de river ned isolasjon og vegger og tak. I tillegg fraflyttes leiligheten i annen etasje våren 2022 og den må renoveres før styret kan inngå ny leieavtale. Branntilsyn vil trolig forlange at leiligheten er egen branncelle eller har sprinkleranlegg.

 

 • Lillesalen er pusset opp under coronastengningen
 • Brystpanelet i er også malt for å få harmoni i fargevalget
 • Østveggen bør renoveres med ny panel, nye vinduer og ny inngangsdør.
 • Hele det elektriske anlegget må ettersees av autorisert firma
 • Huset bør vaskes og males utvendig, økonomien vil avgjøre dette.
 • Huset må rundvaskes innvendig årlig.
 • Vedlikeholdet må fortsette på samme gode nivå som tidligere år.

 

Styret Liahøi SA mars 2022

 

VALG LIAHØI SA Årsmøte 2022:

Følgende er på valg i 2022:

Bente Sneis                                                             periode 2022-2024

            Marit Aschehoug                                                  periode 2022-2024         

1. varamedlem Ole Nordby ett år                    periode 2022-2023
            2. varamedlem Babar Rashid ett år                 periode 2022-2023

            3. varamedlem Dagfinn Bakkelid ett år          periode 2022-2023

Revisor Gro Haug                                                  periode 2022-2024

Valgkomité: Geir Olav Bergene                        periode 2022-2024

 Revisor:

Revisor Harald Tettum                                         periode 2021-2023

Valgkomité:

Nils Håkon Burum Leder                                     periode 2021-2023

Jorunn Westby                                                      periode 2021-2023

            Det foreslås gjenvalg på alle som er på valg.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.04 | 15:30

Tar dere i mot lopper også etter 22 april?

...
23.04 | 13:00

Er det loppemarked i dag 32April 2022Mvh Hanne lundh

...
28.03 | 19:36

Når i april er det loppemarked?

...
03.02 | 16:43

Ta en kjapp tlf til Bente Sneis. 932 66 108

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE