Anders Tiltnes

Bjørn Eriksen

Jim Øystein Nybråten

Jon Pedersen

Jonas Juveli

Lars Skjeset

Øystein Pettersen


Norges lag til CISM 2009