Militær Orientering Norge
Informasjon om Militær Orientering
Norges militære idrettssamarbeid utover det nordiske er organisert ved Norges medlemsskap i Conseil International du Sport Militaire (CISM), som kan betegnes som det Internasjonale Militære Idrettsforbundet. Dette medlemskapet tillater og forplikter oss til å delta i internasjonale idrettskonkurranser.

CISM har i dag 127 medlemsland, fra Afrika, Amerika, Asia og Europa. CISM har som mål å utvikle vennlige relasjoner, som bidrar til freds- og tillitsskapende arbeid, blant militære styrker på tvers av både blokk og landegrenser. I tillegg til å kjempe om vinne medaljer vektlegges den internasjonale forbrødringen. CISMs motto ”Friendship through sport” illustrerer dette på en god måte.

Innenfor CISM arrangeres det mesterskap i alt fra Tae KwonDo til fallskjermhopping, og Norge deltok opprinnelig i en rekke av de mesterskap som CISM arrangerte, friidrett, svømming, terrengløp m.fl. Dette var idrettsgrener som ikke har direkte tilknytning til militær utdanning og ferdigheter. Norge har valgt å delta i 8 idretter som alle er klassifisert som militære idretter og deriblant ORIENTERING som er en idrett som har direkte tilknyttning til militær utdanning.

NIH / F

Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole planlegger og utvikler nasjonale, nordiske og internasjonale militære idrettskonkurranser. Konkurranseprogrammet og produktporteføljen er variert og omfattende. Forsvaret arrangerer i dag mesterskap, som både har egenverdi for den enkelte soldat og nytteverdi for Forsvaret.

Konkurransene inneholder særtrekk som skal bidra til å:

 • utvikle konsentrasjonsevne, vilje og hardførhet
 • gi treningen konkrete mål
 • forsterke lystmomentet som følge av fysisk velvære og stigende yteevne
 • skape avveksling i den fysiske treningen
 • stimulere til videre treningsinnsats
 • vektlegging av spesielle ferdigheter av verdi for Forsvaret
 • utvikle avdelingsfølelse, spesielt gjennom lagkonkurranser

Lokalt og nasjonalt skal konkurransene først og fremst være et motiverende og aktiviserende middel, som tar sikte på å øke og opprettholde personellets fysiske kapasitet.

Idrettsutvalg

Idretter som Norge deltar i internasjonalt:

 • Skyting
 • Sjøsport
 • Militær femkamp
 • Orientering     🙂
 • Ski
 • Flyfemkamp

I disse 8 idrettsgrener er det opprettet idrettsutvalg, som har som hovedoppgave å forberede og lede representasjonsaktiviteten innen sin idrettsgren. Utvalgene er samtidig et rådgivende organ innenfor de respektive grener. Hvert utvalg består av leder og inntil 5 utvalgsmedlemmer som oppnevnes av Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole NIH/F. Utøvere som deltar på internasjonale militære idrettskonkurranser er stadig tjenestegjørende, heimevernspersonell eller lotte på høyt nivå som har egenskaper og spesial kompetanse som etterspørres i kritiske situasjoner.

Orienteringsutvalget består av:

Leder / Delegasjonssjef     Oblt Dag Kolberg
            Lagkaptein                       Kapt Per R. Holm
            Trener                            Kapt Asle Kvaase

Deltagere / Løpere / Militær status:

Vi ønsker å opprettholde en "STALL" med løpere som er interessert i å kvalifisere seg til kommende års militære verdensmesterskap (CISM). Ny løpere er selvsagt velkommen til å ta kontakt med utvalget for å bli endel av stallen og/eller gjennom kvalifiseringsløpene kvalifisere seg til Militært VM (CISM).   (Se aktiviteter)

Hvis man skal ha noen sjanse til å komme med på landslaget bør man ligge på elitenivå for senior eller junior innen orientering.
I tillegg bør man ha:

 • Positiv holdning til forsvaret og militær idrett
 • Prioritere idretten høyt
 • For å være startberettiget deltager i Mil VM må deltageren være "inne til tjeneste". Det innebærer at aktuelle løpere må være i aktiv tjeneste, tilhøre HV eller lotteforbundet, for derved å bli innkalt til tjeneste under konkurransen.

Sesongopplegg:

Dette fremkommer av sesongplaner, og vil endre seg fra år til år avhengig av når på året militært VM arrangeres. Vi prøver å ha 1-2 rene treningssamlinger, 2-3 uttakskonkurranser, en samling med spissing av formen og deltagelse på målet som er Militært VM.

Økonomi:

Vår policy er at vi gir tilbud om deltagelse i treningsaktiviteter, hvor vi dekker utgifter til reise og opphold, og med HV tillegg på hverdager. Dette er avhengig av hvor mye midler vi tildeles for drift hvert år. Landslagsutstyr utleveres i forbindelse med Mil VM og "slitasje-utstyr" beholdes. Under mesterskapet er alt dekket og HV tillegg utbetales for hverdager

Uttakskriterier

 • Testløp, Normalt 2-3, mellom og langdistanse.
 • Skjønn blir brukt ved:
  • Skader (og evt disk, miste av brikke på testløpene) som gjør det rimelig å vurdere løperne ut fra tidligere prestasjoner i sesongen for å sikre at de som anses som best kvalifisert representerer på Militært VM (CISM)
  • Det er nødvenigvis ikke "Amerikansk uttak" dvs at løpere som ikke er kvalifisert ut fra totaltid på begge testløp kan bli vurdert ut fra prestasjon på et av løpene. I så fall skal det vurderes som nevnt i punktet over.

 Program i CISM Orientering med løpsinfo:

 

Normalt

Hovedprogram

Vtid Men

Vtid Woman

Startinterval

Spredningsmetode

 Annet

Dag 1

Mandag

Ankomst

 

 

 

 

 

Dag 2

Tirsdag

Trening

 

 

 

 

 Pre og Tech møter - Åpningssermoni - CISM-club

Dag 3

Onsdag

Mellomdistanse

25 min

25 min

2

Ikke spredning

 CISM-club

Dag 4

Torsdag

Langdistanse

75

50

1 M - 2 W

Spredning for men

 CISM-club

Dag 5

Fredag

Kulturdag

 

 

 

 

 Kulturdag - Sightseeng - TC møte - CISM-club

Dag 6

Lørdag

Stafett

40

30

 

Spredning

 Premieutdeling - Avsluttningssermoni - Bankett

Dag 7

Søndag

Avreise

 

 

 

 

 

 

 Mer løpsinformasjon

 • Hver nasjon kan stille med et landslag på maksimum 7 herreløpere, 4 dameløpere og 3 ledere
 • Startordningen består av grupper hvor hver nasjon maks kan stille med en løper i hver gruppe. Det trekkes innenfor gruppene
 • Det kjempes om medaljer i 2 individuelle konkurranser, mellomdistanse og langdistanse både for herrer og damer.
 • Begge disse konkurransene teller i lagkonkurransen hvor de 4 beste herrene og de 3 beste damene teller i hver konkurranse.
 • Stafett består av 3 etp, og derved kan hver nasjon stille med 2 herrelag og 1 damelag

Sportlig nivå:

Store deler av verdenseliten i orientering er på deltagerlistene. Nasjoner fra den "gamle østblokken" har i enkeltetilfeller holdt et høyere sportslig deltagernivå enn i sivilt O-VM Det har de siste årene vært deltagere fra 26 til 30 nasjoner med .

Det Norske laget tok Gull i herrestaffeten i 2005 og har i flere år vært blant de 3 beste nasjonene i lagkonkurransen