Lag Gull !!! Lars Skjeset-Anders Tiltnes-Bjørn Eriksen-Carl Waaler Kaas- Håvrad Lucasen var ikke tilstede.

Lag og ledere 2010. Ragnhild Bolstad og Håvard Lucasen mangler.

Carl Waaler Kaas


Norges lag til CISM 2010

Herrelaget:
Anders Tiltnes
Bjørn Eriksen
Carl Waaler Kaas
Håvard Lucasen
Jon Pedersen
Jonas S Juveli
Lars Skjeset

Damelaget:
Gøril Fristad
Grete Bergersen
Ragnhild Bolstad
Siri C Løken