Fotoalbum

Min farfar var av bondeslekt nær Sem ved Tønsberg. Familien bodde på 3-4 nærliggende gårder. slekten har vært selveiende bønder siden middelalderen. På en av gårdene er de eldste tømmerstokkene fra 800-tallet. Bildet viser et familebryllup rundt 1900. Min farfar var bestyrer av Vestfold Landbruksskole og svært interessert i naturvitenskap.

Min fars familie på en av gårdene på Sem rundt 1900. Mannen i vognen er stortingsrepresentant Larsen Ullenrød. Fremdeles drives flere av gårdsbrukene, en bl.a. med oppdrett av travhester. Laanefamilien er kjent for å være jordnære personer med alltid ordnet økonomi, fornuft, kunnskap og arbeidsomhet.

Min oldefar Larsen-Ullenrød representerte Vestfold ved Unionsoppløsningen i 1905. Han er nr.4 fra høyre,- sitter øverst til høyre på bildet, 2 rad. To av mine tippoldeforeldre på morssiden var på Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Min Gudmor var i nær familie med J.L. Mowinchel, statsminister i 1930-årene og også med Christian Michelsen, statsminister 1905. Min mors familie kommer opprinnelig fra Westfahlen og omfatter flere kjente personer i Nord-Europeisk historie. En fjern slektning var også i nyere tid Statsminister på Grønland. Flere er begravet i Holmen (slottskirke) i København eller i Kølnerdomen. Mannen til en av mine tippoldemødre (Oberst Hans von Bull) korresponderte med Biskop Gunnerus og Carl v. Linne. Hans kone skal være mest kjent for å ha skutt en landeveisrøver. Ole Worm var inngiftet i slekten og grunnla det første naturhistoriske museum i København. Andre har vært offiserer, flere med generals grad, eller embedsmenn.

En av min farfars brødre, Carl Laane var skipsfører og seilte kloden rundt. Et brev datert i juni 1905 sendt fra London har interessante kommentarer om unionsoppløsningen. Ved et uhell kom han til å skyte seg selv i foten, bokstavelig talt. Han var plaget av dette etterpå og tilbrakte eldre dager tiden sittende for det meste med foten på en stol.

Min farfar var landbrukslærer og bestyrer av Vestfold Landbruksskole. Min bilinteresse har jegt nok arvet fra ham. Her prøver min far min farfars Biuck Ambassador 1934 modell. Bilen ble solgt en gang på 1950-tallet. Miljøvennlig var den ikke med sin 8 cyl. motor. Men den var romslig, 7 sitteplasser og plass til (Floss) hatt når man kjørte.

Storgaten 47 i Tønsberg der vi bodde delvis under krigen. En tysk soldat står utenfor matbutikken. På den andre siden lå "Hotell Klubben" som var det lokale tyske Hovedkvarter. En del av leiligheten var legekontor. Kalnes mekaniske verksted (skipsverft) lå tvers over fjorden og var alliert bombemål. I perioder måtte vi flytte ut. I 1945 var det flyalarm hver natt utover vårmånedene. En alliert feilbombing rettet mot VALLØ oljeraffineri førte til omfattende tap av sivile.

Min far deltok i krigen i Nord-Norge i 1940 som militærlege i Luftforsvaret, ble tatt til fange av Wehrmacht ved den Norske kapitulasjonen på forsommeren 1940, senere løslatt og fortsatte privatpraksis i Tønsberg til krigens slutt. Etter freden var han innkalt som kaptein i Marinen i Bergen. 17 mai 1945 feiret jeg dagen 5 år gammel med min far i Bergen på marineholmen.

Far fortalte om stadige bombeangrep fra Luftwaffe under krigen i Nord-Norge. I områder med snø var virkningten av bombene mindre. Bilde C.L. Laane 1940.

Min far, den gang reservelege, senere overlege i psykiatri, C.L. Laane på kontoret på Gaustad Asyl rundt 1953. Min far hadde en problematisk arbeidssituasjon grunnet den offisielle pasientbehandlingen og ble senere sjef for den polikliniske avdelingen på Psykiatrisk Klinikk på Vindern.

Professor Ørnulv Ødegård ledet en rekke vitenskapelige forsøk i 1950-årene på Gaustad Asyl som i ettertid er oppfattet som totalt uakseptable. Som underordnet lege var min far lite begeistret og hadde en særs vanskelig arbeidssituasjon. Far var skeptisk til flere oppfatninger blant psykiatere og mente det var vel så viktig å helbrede eventuelle fysiske sykdommer hos pasientene.

Under min fars tidlige karriære som psykiater og lege foregikk det innen "tung psykiatri" mye rart som ikke aksepteres i dag. Men det var offisiell regjeringspolitikk den gang. Bl.a. forelå det steriliseringsprogram for tatere og "åndssvake". På mange måter må det ha vært en lettelse å komme over i stilling ved Universitetets psykiatriske klinikk på Vindern der han hadde ansvaret for pasienter under poliklinisk behandling inntil han gikk av med pensjon og over i privat praksis.

Minh mor (Maria Motzfeldt) var utdannet sykepleier, her på Ullevaal Sykehus en gang på 1930-tallet, ytterst til venstre.

Min mor, far og farfar på sightseeing i 1938.

Min farfar Morten Larsen Laahne (øverst til høyre) underviser elever på Vestfold Landbruksskole en gang i 1930 årene. Han var sterkt opptatt av realfag og pleidde å sende min far, som studerte i Oslo brev med matematikk- og fysikkoppgaver. Min far hoppet over to klasser på skolen, han hadde sneket seg inn i timene til min farfar og hadde ifølge skolestyreren "nådd skolens mål" to år for tidlig.

E. Leitz mikroskop produsert 1905. Ble brukt til min cand.real. grad, har linser av god kvalitet, også brukt som feltmikroskop. Dette, snart 110 år gamle mikroskopet er omlag som nytt og kan fortsatt brukes til viktig forskning. Gave fra min far rundt 1953.

I hjemmelaboratoriet en gang på slutten av 1960-tallet. Jeg utviklet en effektiv metode for farging av kromosomer i sopp som førte senere til min doktorgrad. Emnet valgte jeg selv og hadde ingen veileder. Min far hadde noe erfaring fra å skrive medisinske artikler og med noe praktisk hjelp fra ham rakk jeg å få graden i havn før stipendiet utløp. Det tok 30 år før noen av hovedkonklusjonene i arbeidet ble bekreftet med andre, mer moderne metoder.

Jeg disputerer for den filosofiske doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 1971. Professor Jostein Goksøyr ser noe betenkt ut. Goksøyr utga en liten artikkel, bare en spalote pluss en figur i "Nature" i n1967, nesten samtidig med Lynn Margulis (se senere). Begge hevdet at eukaryote celler (celler med cellekjerne) hadde oppstått som følge av et samliv (en symbiose) mellom ulike bakterieformer.

Tor Rusånes Mellem (midten), jeg og hans farfar i Saltdalen i 1976. Tor var laboratorieingeniør i elektronmikroskopi og bidro mye til utvikling av ny metodikk.

På Nordberg i Oslo fins det to nær like nabovillaer som tilhørte brødrene Leif (rådmann i Oslo) og Odd Hassel (Nobelprisvinner i kjemi). Vi overtok fam. Leif Hassels villa i 1980. Villaen er nennsomt bevart og en del av det originale interiøret er ivaretatt. Odd Hassel som var ugift fikk av og til besøk av kjente personer, bl.a. Niels Bohr. Svigerinnen "Boya" holdt middag i vår spisestue som er delvis bevart. Villaen har en praktfull naturhage med mange uvanlige plantearter og en liten hagedam med frosk og salamandre, samt vannliljer.

Spisestuen brukes sjelden, her har samboer Rolf disket opp med roastbiff.

Mikroskoplaboratoriet ved UiO en gang på slutten av 1990-tallet. Klassiske Zeissmikroskop er teknisk overlegne nesten alt som produseres i dag. De trenger bare litt tilpasning og oppgradering.

Professor Bjørn Afdzelius ved Wennergreninstituttet i Stockholm hadde et (berømt) Siemens elektronmikroskop som nettopp var demontert. En student og jeg leide en lastebil, reiste over og fraktet det til Oslo. Mikroskopet var i bruk noen år. Oppløsningsevnen er som for de fleste moderne mikroskoper. Selv større atomer kan gjøres synlige. Bildet er tatt i 1976.

Min veteranmercedes har jeg restaurert selv til nær ny stand. Siden den ikke har servo er den tung å kjøre i moderne trafikk. På motorvei kan den kjøre fra de fleste moderne biler. Jeg har ialt hatt fem Mercedeser. Den mest avanserte er en E 220Cdi-T med alt tenkelig utstyr, den er Daimler-Benz sitt produksjonsnummer 1 (en)!. Til høsten kjøper jeg antakelig en SLK cabriolet med aut. ståltak.

Vi har et sommerhus på Nøtterøy med strand og rikt fugle-og planteliv. Jeg har hatt et lite kromosomlaboratorium der og vil kanskje gjenoppta studiene på mine eldre dager. I nærområdet er det såkalte microbial mats som burde undersøkes nærmere.

Motzfeldfamilien stammer fra Cleve i Westfahlen i Tyskland. Slekten eldste, sikkert kjente Michel von und zu Motzfeld (ca.1350-1461) døde tidlig på 1400-tallet angivelig 111 år gammel. De var "Friherrer" på 1400-tallet og satt i byens senat som fungerte som en slags republikk. Kriger på 1600-tallet førte til at Peter v. Motzfeld flyktet til Danmark. Maria v. Motzfeld giftet seg med vinhandler Peder Schumacher og ble mor til grevene Peder Griffenfeld og Albert Gyldensparre. Griffenfeld ble dømt til døden for høyforrederi mot Kongen. Ble benådet og satt nesten livet ut som fange på Munkholmen utenfor Trondheim. Broren Albert hadde ingen sønner, men døtrene ble inngiftet i to kjente danske adelsfamilier. En barndomsvenn av Griffenfeld var Niels Steensen, senere biskop. Oppdager av ørespyttkjertelen. Niels Steensen ble martyr og kanonisert av paven. Baron Fredrik Krag (inngiftet slektning) ble for en tid Norges Stattholder, var sterkt mislikt. På grunn av statsforbrytelsene mistet Griffenfeldt også Grevskapet Jarlsberg utenfor Tønsberg. Hans datter Charlotte Amalie ble Baronesse Krag og senere eier av det nå grevelige godset Steensballegaard. Motzfeldtfamilien fikk fornyet adelspatentet den 12 januar 1712, men det ble opphevet noen år etter grunnloven i 1814. En fjern slektning satt i Bismarcks regjering, en annen (mann til en datter av Grev Gyldensparre) var tsar Alexanders rådgiver. Flere medlemmer av (von) Motzfeld familien utvandret til Norge, flere etterkommere var militære (generalmajors grad), to slektninger (tippoldefars brødre) deltok i Eidsvollforsamlingen i 1814. Min oldefar på morssiden var prest, min morfar lensmann (B.F. Motzfeldt). Hans omdømme i ettertid er noe variert, var en fargerik og bestemt personlighet.

Inntil annen verdenskrig fantes fremdeles en eiendom på markedsplassen som hadde tilhørt familien Motzfeld i Kleve i Westfahlen. I første etasje var et vertssted kalt "Zum Grossen Kurfürst". Torget og flere bygninger ble ødelagt ved bombing. I landsbyen Motzfeld fins i dag en moderne skole kalt "Freiherr von Motzfeld Grundschule".

Det opprinnelige familievåpenskjoldet er en rød bjelke med 5 roser, senere er rosene endret til liljer.

Professor Ole Worm var inngiftet i Motzfeld familien i København. Her er tittelsiden fra hans verk "Museum Wormianum"

Baron Fredrik Krag af Jylland (Norges Stattholder) var særs ustabil og selv Kongen fikk nok av hans fyllerier. Han ble mer eller mindre avsatt. Kona Charlotte Amalie beholdt sine tittler og da Krag død brått ble hun eier av godset Steensballegård. Motzfeldtfamilien fikk en slags tilknytning via henne til de mest kjente danske adelsslekter.

Peder von Motzfeld Schumacher Griffenfeld, Kansler av Danmark-Norge i sin velmaktstid. Hans mor var Maria (von) Motzfeldt. En av dobbeltmonarkiets dyktigste politikere. Særs intelligent og kunnskapsrik. Mistenkt for komplott mot Kongen. Rett før han skulle henrettes på Munkholmen festning utenfor Trondheim kom det melding fra Kongen: "Dette er pardon".

Her er greven på toppen av sin politiske makt som reell styrer av dobbeltmonarkiet. Dette bildet fra 1672 befinner seg i Danmark, det forrige har vi hjemme.

Griffenfeldt på skafottet, rett før henrettelsen kommer kureren,( generaladjutanten) fra Kongen, " Holdt,-Dette er Pardon" og han blir fengslet på Munkholmen festning, nesten hele resten av livet. Siste år får han flytte til Trondheim grunnet dårlig helse. Han er begravet i tårnkapellet i Vær kirke i Danmark. Griffenfeldts kiste er i midten, hustruens Karen Nansen til høyre, Svigersønnen, Baron Fredrik Krag til venstre, og datteren, Baronesse Krag (Charlotte Amalie (Motzfeldt-Schumacher), (Nansen Griffenfeldt) Krag), bakerst. Karen Nansen døde ung av barselfeber. Senere planlagte ekteskap med Prinsesse Louise Charlotte av Augustenborg, eller Prinsesse Amalie de la Tremouille ble ikke noe av. Stensballegård er fremdeles (grevelig) adelsgods, kjente senere eiere er slektene Krag-Juell-Wind og Ahlefeldt-Laurvig.

Griffenfelds datter Baronesse Charlotte Amalie Nansen Griffenfeldt ble Baron Fredrik Krag (Norges Stattholder) sin andre kone. Adelskapet i Danmark fortsatte via inngifte på kvinnesiden i danske familier. Charlotte Amalie døde bare 31 år gammel. Griffenfelds bror Grev Albert Gyldensparre hadde ingen mannlige etterkommere, men flere døtre, noen ble adelig gift, en ved tsarens hoff i St.Petersburg. Forholdet mellom de to grevene (brødrene Griffenfeldt Gyldensparre) var motsetningsfylt. Charlotte Amalie eide Steensballegaard for en tid, er nå et grevelig dansk slott.

Baron Fredrik Krag var en særs usympatisk person. Her er hans våpenskjold

Oberst Hans von Bull var ikke bare militær, men også naturinteressert og sendte materiale av videnskapelig interesse til Det Kongelige Videnskabers Selskab i Trondheim. Et "Diplom" fra "Selskabet" er bevart innen familien til våre dager.

Flora Norvegica er den første norske flora, skrevet av Biskop Gunnerus på latin. Den inneholder noen få, praktfulle kobberstikk. Gunnerus korrespondanse med Carl von Linnè er omfattende, forbindelsen til min slektning Hans von Bull er mere uklar. Bulls kone var en myndig dame, mest kjent for å ha skutt en landeveisrøver da de ble overfalt under en reise.

Min slektning Oberst Hans von Bull mottok diplom fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1775 og korresponderte med Biskop Gunnerius ( som utga "Flora Norvegica") og Carl von Linné.

Artillerikaptein, senere statsråd (forsvarsminister etc.) Peter (von) Motzfeldt er avbildet på maleriet av Riksforsamlingen på Eidsvoll ved siden av Severin Løvenskjold nær bildet av Kristian 4. Var bror av min tippoldefar. Var senere stasjonert som en slags militærguvernør på St.Thomas. I strid med Svenskekongen, motstander politisk av Wedel-Jarlsberg, dog venner. Kjent som "festmenneske".

Statsråd Peter Motzfeldt, maleri av Jacob Bull. Peter Motzfeldt var en av de betydeligste politikere i første halvdel av 1800-tallet. Omstridt, men beundret av mange for sin personlighet. Peter Motzfeldt var Ridder av Serafimerordenen, Sveriges høyeste utmerkelse, utdeles nå kun til kongelige og Statsoverhoder.

En av mine oldefedre, Ulrik Anton Motzfeldt var sønn av Peter Motzfeldt, i en periode Stortingets lagtingspresident. Han var også i noen år Borgermester i Christiania.

Min onkel, senere Generalløytnant B.F. Motzfeldt var sentral under viktige begivenheter under WW2 og den kalde krigen. Mye er ikke offentlig kjent. Han var en av Norges første flygere og bidro vesentlig til at vi hadde et effektivt og moderne luft- og rakettforsvar under kritiske perioder under den kalde krigen. Han bodde i kortere perioder i "Det Hvite Hus" sammen med den daværende kronprinsfamilien og kjente President Roosevelt. Innehadde St.Olav(Kommandør m. stjerne, Elefantordenen, Sverdordenen m. fl.)

Min onkel, B.F. Motzfeldt, senere Generalløytnant og sjef for Luftforsvaret (foran) og senere Generalløytnant Bjarne Øen bak i farta.

General Hjalmar Riiser-Larsen og min onkel under strategisk planlegging (WW2).

Min onkel, midten til høyre mottar 2 juli 1947 "Legion of Merit" fra US Admiral Conolly on US Fleet Flagship "New Jersey" for "invaluable assistance and contributing notably to the success achieved by The Allied Forces against the common enemy in Europe during WW2".

Til ære for medaljemottakerne

Under sin sjefstid i Luftforsvaret sørget min onkel for fire rakettbatterier rundt Oslo til forsvar mot angrep fra Sovjet-Unionen. Offisielt var de utstyrte med konvensjonelle ladninger, men det var full lagringskapasitet for atomstridshoder om nødvendig. Er forlengst nedlagte, offisiell norsk politikk var ingen atomvåpen på norsk jord. Dette batteriet (del av det) befant seg i Asker.

Ifølge biografer var min onkel tilhenger av Natos "first strike" politikk ved kritiske politiske situasjoner, dersom atomangep var overhengende sannsynlig. Poenget var å slå ut militærbase på Kolahalvøya. Som general under NATO kommando, oppsto det i hans sjefstid flere situasjoner der han måtte nøye overveie hva som var rett å gjøre. Da strategisk sett. Det dreide seg om minutter og vanlig politikk var på sett og vis på sidelinjen. Nikebatteriene skulle forsvare Osloområdet, i Nord-Norge var det jagerfly.

I min onkels tid hadde Norge et troverdig forsvar. Ingen marinefartøyer kunne passere Drøbak og angripe Oslo uten å bli ødelagt. Miner og torpedoer kunne sktiveres på kort tid. Moderniseringen av rakettbatteriene rundt Oslo med Herkulus raketter som motvekt mot angrep med tsktiske og senere programmerbare atomladninger, med vekt ca. 150 kg vernet Norge mot angrep under den kalde krigen. Idag kan konvensjonelle missiler også være effektive. Hvor atomladningene var lagret i virkeligheten er fortsatt uklart.

Statsråd Ernst Motzfeldt

Min gudmor Emmie Mowinckel Motzfeldt rundt 1936. Hun var gift med min onkel som på den tiden var H.M. Kongens adjutant. Emmies bror var Statsminister Johan Ludvig Mowinckel. Min onkel var senere gift med Benny Motzfeldt (St.Olav og flere andre utmerkelser) som glasskunstner.

Slekten Motzfeldt har en Grønlandsk gren. Dette er Statsminister Jonathan Motzfeldt som døde for få år siden. Her er han i Oslo i 1993. Motzfeldts omdømme er blandet, han var, dessverre, innblandet i en rekke offentlige skandaler. Foto/copyright norden org. Fotograf: Lennart Perlenhem

Diademet i gull med Grønlandske ville blomster, merk Blåklokke i front. Grønlandske blåklokker har enten 2n=34 eller 4n=68 kromosomer. De med 34 kromosomer er de opprinnelige: Undersøkt først av Professor Tyge W. Bøcher i København i 1963. Denne artikkel, samt min hovedoppgave og senere undersøkelser inngår i blåklokkenes innvandringshistorie i Nordeuropa etter istiden.

Diademet ble overrakt Hennes Majestet Dronningen av Gullsmed Appell og min fjerne slektning Josef Motzfeldt (bror av Jonatan) ved hennes 40 årsjubileum. (c) Berlinske Tidende

Min kollega i USA, Professor Lynn Margulis besøkte meg i Oslo sammen med datteren Jennifer og barnebarnet Leone i September 2011. Vi planla å skrive sammen et par artikler. Jeg har kjent Lynn siden hun tok doktorgraden og var gift med Carl Sagan, USAs mest kjente astronom. Her får Lynn USas høyeste utmerkelse for forskning av Bill Clinton. Få uker etter at hun var her døde Lynn plutselig midt oppi nye prosjekter. Lynn var blant de ti mest kjente forskere i vår tid og har endret vårt syn på basal biologisk kunnskap.

Viktigste artikkel siden Darwins "Origin of Species" ? Lynn sendte meg denne rett etter den ble publisert i 1967. Rundt 15 tidsskrifter hadde refusert den før den endelig ble antatt i "Journal of Theoretical Biology".

Tegning som viser hvordan eukaryote celler er oppstått ved samarbeide mellom tidligere bakterier. Viser essensen i Lynns endosykmbionthypotese.

I Lynns kontor, University of Amherst, "The Lynn Margulis Laboratories" , USA 2000

Lynn, en venninde, jeg og "Leonardo" foran Lynns naboeiendom i Amherst, poeten Emily Dickinsons Hus. Lynn kunne mange av diktene utenat og likte å resitere dem ved ulike anledninger.

Sammen med James Lovelock framsatte Lynn "Gaiahypothesen" som vakte voldsom motstand og oppsikt. De fleste i dag som har innsikt ser at den har mye for seg og gir en forklaring på hvorfor jorden skiller seg fra de fleste andre planeter.

Ivar Giaever, amerikansk fysiker, Nobelprisen 1973 i laboratoriet mitt foran en prototype av hans og Charles Keeses oppfinnelse ECIS som brukes til å studere cellemotilitet. Ivar skriver dataprogrammene selv ut fra dataspråket "APL" (komplett uforståelig for en biolog). I senere år har vi brukt et sterkt forbedret system på felles laboratorium på Fysisk Institutt. Ivar og jeg har veiledet flere studenter til cand.scient grader og doktorgrader innen "biofysikk".

Felles student, Carmen Campbell, Inger og Ivar Giaever på Husøy nær Tønsberg

Sommerhuset har egen strand med i perioder rikt fugleliv. I senere år er Ålrgresset, som før var en plage forsvunnet.

I laboratoriet på Blindern 2012, Jacub Boguz stående. Jeg demonstrerer Borreliabakterier.

Samboer Rolf Wahlstrøm, Professor Lynn Margulis, datteren Jennifer di Properzio og barnebarnet Leone i "Villa Hassel" September 2011.

Lynn, "Ennis" og jeg i Vigelandsparken høsten 2011. Vi snakket om det å ha avstand til forskningsresultater. Fotograferer man Frognerparken med elkektronmikroskop, skjønner man ingen ting av Gustav Vigelands kunst. Det gjelder å beholde oversikten og se ting i sammenheng.

Etter forslag fra Lynn Margulis ble jeg innvalgt som "Fellow" i The Linnean Society of London". Søknader om medlemskap er åpen for alle med interesse for selskapets virkeområder, formell utdannelse og posisjoner er ikke nødvendigvis kriterier for opptak.

Generalkonsul Alf R. Bjerke og jeg på Ivar Giaevers kontor på Fysisk Institutt. I naborommet delte Ivar og jeg et laboratorium hvor vi eksperimenterte med det såkalte ECIS-systemet. ECIS muliggjør datastudier av ørsmå cellebevegelser og har et stort potensiale innen moderne cellebiologi og medisin. (foto I.G.).

Alf R. Bjerke og jeg kom i kontakt grunnet hans påbegynte doktorarbeide som omfattet gammel militærhistorie der vi hadde felles interesser. Alf hadde skrevet en større avhandling på tysk ved Universitetet i Kiel og samarbeidet med historikere der. UiO mente derimot at verket hadde betydelige mangler, noe flere var sterkt uenig i og mente at avhandlingen var fullgod. Vi satte igang å utarbeide en oversikt på norsk med de essensielle punktene i Alfs vurderinger som utkom på UniPub forlag. Historikermiljøet i Oslo strittet imot på sine pc-tastaturer som våpen, derved ble det ingen prøveforelesning med militær trompetsolo (Alf pleide å ta den med hvis tilhørerne ble søvnige). Alf behandlet en periode i norsk historie der Norge kun ved tilfeldigheter unngikk såvidt å bli en delstat i Hertugdømmet Schleswig-Holstein. Alf kjente de fleste, var en generøs og hyggelig venn. Alf var CEO i Jotunkonsernet og hadde høye tillitsverv i mange organisasjoner. Som flymekaniker i Little Norway sørget han for starten på Prins Haralds militære karriære, prinsen ble æresfenrik med tilhørende uniform.

"The Alveld Group" 2012. "Alveld" er en fotosensitiv og dødelig sykdom som angriper lam og sau. Har stort vitenskapelig potensiale for utvikling av diverse medisiner og praktisk betydning for landbruksnæringen som hvert år taper meget store summer på problemet. Fra venstre Olav Skulberg (NIVA), Hanne Hjort Tønnesen (Farmasøytisk Institutt, UiO), Erik Karlsen (Farmasøytisk Institutt,UiO), meg selv, Ivar Mysterud (Biologisk Institutt, UiO og Trond Schumacher (Biologisk Institutt, UiO).

"Jack" og meg på brygga på Nøtterøy. Jack var en flott Airedaleterrier, meget bestemt. Senere har vi fått en ny hund kalt "Ennis".

Tegning av termittflagellat (Calonympha). Merk tallrike flageller og en stor spirochetbakterie festet i nedre del av cellen.

Fiksering i en blanding av glutaraldehyd og tynn eddiksyre har frembrakt detaljer i denne termittflagellaten som ellers ikke ville være synlige i mikroskop. I øvre del av bildet ser vi flagellatens ordinære flageller. I nedre del representerer "trådene" fastsittende spirocheter som også deltar,- til dels, i morcellens bevegelser. Lynns hypotese om at cellens flagell (og dermed centriolene) var opprinnelig en spirochet har fått fornyet bekreftelse ved funnet av den såkalte "nukleolinus" (vist av Laane og Haugli i 1973), og hennes egne dr.stipendiater i 2007.

Denne termittflagellaten har et par karakteristiske rekker av kjerner øverst og en blanding av flageller og spirocheter festet til cellemembranen.

Termittflagellat med mange flageller og bl.a. en stor spirochet festet til cellemembranen. En australsk termittflagellat har kun spirocheter i stedet for flageller. Disse har synkroniserte bevegelser og beveger morcellen på liknende måte som ekte flageller.

Borreliabakterie festet til rød blodcelle. Illustrerer Lynns siste trinn i den serielle endosymbionthypotesen. Blodcellen simulerer bakteriemorcellen som her er uten egen cellekjerne.

Vi har igjen tatt opp forskning på slimsoppen Physarum. Opprinnelig fantes omlag 40 laboratorier verden over og planen var at den skulle bli biokjemiens "bananflue". Genetisk ustabilitet og varierende kromosomtall innen samme celle førte til at det aldri ble noe av. Innen hver kjempecelle er det stikt synkroni i cellecyclus. Physarum byr derfor på unike muligheter likevel som ikke fins i NOEN annen organisme. Bildet viser en celle so0m gror på havregrynflak lagt ut på en steril næringsagar. Cellen kan holdes i live i årevis på et slikt, ytterst enkelt medium.

Påvirkes Physarumslimsoppen av musikk? Denne kurven som viser celleoscillasjoner kan tyde på det. Cellen "skvatt til" ved melodiens begynnelse (kraftig fall i kurvcen) og oscilloasjonsmønsteret endret seg. Antakelig oppfatter cellen svake lydvibrasjoner. Tungrock liker den ikke!

Har slimsoppen Physarum intelligens? Her er voksmønsteret fra et simulert forsøk for T-banen Nationaltheateret-Kringsjå i Oslo. Soppen har anlagt kommunikasjonsårer mellom byggkorn som simulerer de ulike stasjonene. For detaljer se Biolog nr.2 2011 "Slimsopp løser ingeniøroppgaver".

Sekvens som viser fremkomst av nukleolinus i tidlige stadier av synkronmitosen i Physarum. Funnet er aktualisert etter ny påvisning med moderne teknikker av nukleinsyre i dette celleorganellet. Fra Laane og Haugli 1973). Den lille "prikkenj" som vandrer ut av nukleolus er kanskje min viktigste oppdagelse og kan inneholde genetisk informasjon av største betydning for hvordan cellekjernen deler seg. Denne prosessen er blant de aller mest sentrale i biologien.

Dafnier (vannlopper) har vanligvis 24 kromosomer. I egg og spermier er det 12 stykker, et av hvert slag. I vanlige vevstyper ellers i dyret kan kromosomtallet være forhøyet ved at CELLENE ikke deler seg under kromosomfordoblingene. Dette er en såkalt endopolyploid celle fra fettvevet. Kromosomene er delvis kondenserte selv om kjernen ikke er i deling. I ekstreme tilfeller kan cellekjenene inneholde over tusen kromosomer.

Trypanosomer er en gruppe eukaryote flagellater som kan forårsake alvorlige sykdommer. Her er T. gambiense som fører til "sovesyke". Med minkende interesse for bruk av klassisk mikroskopi innen diagtnostikk øker faren for at mange tilfeller blir uoppdagete.

Et filmprosjekt som vil resultere i et program sendt globalt på ulike TV-stasjoner er nå igang. Det dreier seg om Lynn Margulis bidrag til å revolusjonere grunnlaget for moderne biologi. Produceren, John Feldman var nylig i Oslo og har intervjuet meg og filmet både laboratoriet mitt og det "vitenskapshistoriske" huset hjemme.

Vi skifter nå ut vår Tesla P85 med en Tesla X 2017 modell automatisk kjøring firehjulstrekk ca. 760 HK

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

janette | Svar 17.12.2013 12.39

HEI
jeg jeg har fått diagnosene fibromyalgi og me etter 3 års sykdom.
utmattelse,kronisk hodepine,ledd og muskelsmerter.har du mulighet for å se på blodet mitt?

Hans Olav | Svar 18.09.2013 03.03

Hei,har nå fått bekreftet fra BMLAB I Sandvika at jeg har borreoliose
men får ikke noen hjelp videre er det noe du kan hjelpe med?

Einar Robinson | Svar 21.07.2013 22.05

Hei, jeg fikk diagnosen kronisk utmattelse i 2008 og måtte slutte i jobben. Har til nå ikke fått noen hjelp for dette fra helsevesenet. Ønsker å bli undersøkt

Jostein Nygård | Svar 20.05.2013 15.47

Eg har vore sjuk i 15 år og har fått diagnosen ME. Kan du analysere blodet mitt?

Mette Marit Ulberg | Svar 12.05.2013 15.55

Min fastlege har funnet at jeg har hepatitt c som jeg har hatt i 35år. Jeg syntes symtomene ligner mere på borellia.er det mulighet for å sjekke blod hos deg ?

Tove Iren | Svar 12.04.2013 20.47

Jeg har bilde av en mystisk ting i mikroskop prøven min. Kan du se på bildet og se om det er noe du gjenkjenner?

Bjørn Dahl | Svar 17.02.2013 00.07

Hei Morten har gått syk siden 2007 positiv Borrelia Western blot IgM og IgG 2008 ved SiV.Diagnose ME Ikke fått behandling håper du kan hjelpe meg
Mvh Bjørn Dahl

Bjørn Dahl | Svar 16.02.2013 23.04

Hei Morten takk for innslaget ditt på Tv2 ,og din forskning på borrelia. Utrolig flott at det er noen som prøver å hjelpe de som sliter.
Mvh Bjørn Dahl

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.01 | 18:52

Thank you for information. In the mean time I bought a mikroskop and could see spirochaets. Is phase contrast or darkfield the better method for visualising ?

...
07.07 | 13:51

Dear Dr I've noticed that on some occasions blood platelets appear to have attached to RBC's and then on a different occasion they move independently, perhaps

...
25.05 | 13:52

No, they can be detected in the same preparations with species-or strain specific fluorescent strains that only bind Borrelia. Several strains are now known.

...
07.05 | 08:24

Hello,
is the method to find Borrelia in blood a fake?
Best regards
Eberhard

...
Du liker denne siden