Info om helse / Health info

Helseinformasjon og helseundersøkelser:


PLL (Primary Lense Luxation):

PLL, Primær Linseluksasjon, er en arvelig øyesykdom som kan ramme bl.a. rasen Miniature Bull Terrier.
Ved linseluksasjon løsner øyets linse helt eller delvis fra de fine trådene som holder den på plass bak iris. Det er en svært smertefull og forferdelig sykdom som kan føre til alvorlige skader i øyet, nedsatt syn og blindhet.

En DNA-test tas for å sjekke om hunden er fri (CLEAR), er bærer (CARRIER) eller har sykdommen (AFFECTED).
For å sjekke hundens PLL-status tar man en DNA-test fra hundens munnhule som sendes til f.eks AHT (Animal Health Trust) i England.
Svaret på DNA-testen vil fortelle om hunden er Clear, Carrier eller Affected.

En hund som har PLL-status "Affected" skal ikke brukes videre i avl.
En hund som er "Carrier" kan brukes videre i avl, men da må parringspartneren være "Clear".
Parrer man hunder med PLL-status "Clear" og "Carrier" vil man kunne vente valper med både PLL-status "Clear" og "Carrier" i kullet.
Parrer man "Clear" med "Clear" skal man få bare valper med PLL-status "Clear", men på grunn av at denne DNA-testen er forholdsvis ny anbefales det at man tar DNA-test av alle valpene alikevel.

Standard Bull Terrier er ikke rammet av denne øyesykdommen, og det er vel derfor noen oppdrettere tidligere valgte å avle "interbreed", som er en parring mellom Standard Bull Terrier og Miniature Bull Terrier. 
Valpene fra en interbreed-parring ble registrert som miniature bull terriere, de ble ofte litt større i størrelsen, men man fikk "vannet ut" linseluksasjon-sykdommen fra miniature bull terrieren på denne måten. Fremdeles er det noen som avler interbreed i noen land.


Hjerte:

For hunder som skal brukes i avl anbefales det årlig kontroll av hjertet.

Dette utføres av en veterinær som har Spesialkompetanse innenfor hundens sykdommer og hjerte.
Veterinæren lytter på hjertet for å utelukke eller påvise blåselyd/ulyd på hjertet, og er det blåselyd/ulyd på hjertet kan dette bety at hunden har en hjertefeil.
Er det mistanke om hjertefeil skal det utføres en ultralydundersøkelse av hjertet.

Har man tilgang til ultralyd og doppler, så er det den aller beste måten å helsesjekke et hjerte på. Med doppler får man også sett hjertets blodgjennomstrømning (strømningshastighet).

Nyrer (UPC, urinprotein):

For hunder som skal brukes i avl anbefales det årlig kontroll av nyrene.
Blodprøve er ikke godkjent, kun analyse av urinprøve er godkjent, samt bruk  av ultralyd/doppler.

Denne testen utføres ved å sende inn en fersk urinprøve til et godkjent laboratorium. Der blir urinen analysert og et urinprotein-tall/kreatinkvote regnes ut, også kalt UPC.
En UPC-kvote på mindre enn 0,3 er normalt for bull terrier rasene. En UPC-kvote mindre enn 0,5 er normalt for andre raser.
Dette er fordi at studier har vist at bull terriere med UPC-kvote høyere enn 0,3 senere har utviklet nyresykdom.
Har man mistanke om nyresykdom skal ny prøve tas og eventuelt en ultralyd av nyrene.

Øyenlysning:

For hunder som skal brukes i avl anbefales det årlig øyenlysning.

Man tar en øyenlysning hvert år så lenge hunden er i avl, da en del sykdommer er utviklingssykdommer og kan komme senere i livet. 
Dette for å passe på at hunden ikke får noen øyesykdommer.


Klinisk hudstatus:

For hunder som skal brukes i avl anbefales det å ta en klinisk hudstatus årlig, gjerne rett før tispen skal parres. 
Klinisk hudstatus er en visuell kontroll hvor veterinæren sjekker hundens hud og pels, og ser etter eventuelle hudsykdommer.


Patella:

For hunder som skal brukes i avl anbefales det å ta en sjekk av hundens patella (knær/kneskjell). Man sjekker da at hundens kneskjell ligger riktig og stabilt på plass i kneet, og ikke kommer ut av stilling/posisjon (lukserer).

Om et kneskjell kommer ut av stilling, glipper innover (medialt) eller utover (lateralt) av seg selv når hunden bøyer kneet, eller om man lett kan påvirke/skyve en i gåsøyne "normal patella" ut av posisjon, så har hunden er grad for patella. Patellaluksasjon deles inn i 4 grader (1-4), og det anbefales kun å avle på hunder som har ingen grad, altså 0, fri på begge knær.

Info hentet fra NKK (Norsk Kennel Klub sine sider:

"15. august 2013 startet NKK med sentral registrering av patellastatus for alle raser. NKK har i lengre tid arbeidet med rutinene rundt undersøkelse for patellaluksasjon for å kvalitetssikre resultatene. Kun veterinærer som har avtale med NKK om å skrive patellaattester kan utføre undersøkelsen for innleggelse av resultatet i DogWeb. Resultater fra andre veterinærer eller attester som ikke er på NKKs skjema vil ikke kunne legges inn i DogWeb og vil bli returnert til eier.

Alder: Hunden må ha fylt 12 måneder den dagen den undersøkes for patellaluksasjon for at resultatet skal bli lagt inn i DogWeb."


BAER-test (hørselstest):


En BAER-test er en hørselstest som tas kun en gang i hundens liv, og gjøres som oftest når hunden er valp.

BAER står for Brain Auditory Evoked Responce.
En BAER-test avdekker om hunden har en medfødt døvhet på ett øre eller på begge ører.
Veldig forenklet forklart gjøres en slik test ved at det sendes lydsignaler direkte i hundens ørekanal som blir fanget opp av et spesialapparat som igjen viser svaret elektronisk i millivolt. Hunden sover mens testen utføres.

Her i Norge er det ingen klinikker som utfører BAER-test som jeg vet om, men i Sverige er det flere godkjente klinikker.


LAD (Lethal Acrodermatitis):

I januar 2018 ble DNA-test tilgjengelig for å teste LAD hos Bull Terrier og Miniature Bull Terrier.

DNA-testen identifiserer om hunden din er fri for mutasjonen, en bærer av mutasjonen eller påvirkes av mutasjonen.

LAD står for Lethal Acrodermatitis, oversatt til norsk; dødelig Acrodermatitis. LAD er en arvelig sykdom hos hund, som gir smertefulle betente sår og hudinfeksjoner, og resulterer i at hunden ikke vokser slik som den skal. I tillegg gir sykdommen problemer med immunforsvaret, og sykdomsforløpet ender med at hunden dør, ofte før den fyller to år. Valper som lider av denne tilstanden har en kraftig redusert levetid enten som følge av infeksjoner eller at de blir avlivet pga smerter.

Heldigvis er det ikke mange tilfeller av denne forferdelige sykdommen, men med DNA-prøven har vi nå et godt verktøy for å unngå å avle frem valper som blir påvirket av denne sykdommen.

De samme resultatene får man på DNA-test for LAD som for PLL. Man tester om hunden er fri (CLEAR), er bærer (CARRIER) eller har sykdommen (AFFECTED). De samme "reglene" gjelder for bruk i avl gjelder på LAD-status som på PLL-status. En Clear kan brukes i avl med en Clear eller Carrier. Mens en Carrier kan KUN brukes i avl med en Clear!

- For mer info om DNA-tester, besøk Animal Health Trust sin hjemmeside -