Det finnes så mange håpløse at noe må vi tilføye...

FORKLARING FOR KLARERING på helt feil jorde eller felt.. Hi hi

 

🙂

Mange har naturlige problemer med å forstå en rekke uttrykk og
forkortelser inklusive forlengelser av både ny og gammel karakter.
Vi er gjerne med på å øke forvirringen...
Men dette er en kortversjon. (Desverre dårlig sortert.) Dette er ikke ment helt seriøst!

AlarmSelskap = Firma som holder selskap når du har hatt innbrudd. Sier de reagerer på 3 sekunder, bruker minst 3 timer.
ADB = Automatisk Data Behandling, det du alltid savner når du skal gjøre noe på datamaskinen din.
A-post = Den første medisinske posten, utilgjengelig for politikere. Postverk som forsvinner smertefullt.
Advokat = Gulaktig likør med egg. Hvis du skjærer deg på den eggen til korken er du jurist, kan skrive regning med gaffel.
App = Applikasjon, noe man monterer på, syr på, eller en ting som utfører noe som du ofte ikke ønsker.
Arbeid = Det en datamaskin kan gjøre mye fortere og bedre enn deg. Se Robotnik og automat.
Arkeologi = Noe du ikke fikk med deg når du kjøpte det papirsløse datasystemet og en printer.
Aromat = Flymat, sammentrekning av aero og mat, kjennetegnet av plastinnpakning og feil temperatur. Er også kryddersort.
Automat = Mat som lager seg selv uten interversjon eller noen robotnik, eller kokk. Se dette.
AVGIFT = Forutsetter at giften er fjernet før du overtar det, men kan bety giftige ågerpriser du avskyr. (Statens ansvar.)
B-post = Bgjengens post som du ikke skal vite er like rask eller bra som den dyrere A-post. Derfor kaller vi det postverk.
Backup = Å legge noen eller noe på magen med ryggen opp i et stabilt godt sideleie. (Kan være riktig feigt og umulig!)
BAD = DAB's originale navn men også en riktig dårlig vaskeprosess som i gammel tid ble lagt til julen, også kalt JuleBad.
BAD = Noe riktig dårlig som ikke har noe med god radio å gkjøre. Noe kjemisk som forniklingsbad. Oppheng i kjemisk veske.
Bensin = Drivstoff som ikke er ditt selv om du har kjøpt det, for det er Ben Sin sak og ikke din! Ben er ansatt i staten.
BIL = Bare Ilende Lengt. Verdens beste skatteobjekt på vei eller utenfor, samt 'grav'eringsplass av flere typer!
Bit = En bit av noe, eller den digital bit som kan ha to verdier, enten 0 eller 1. Grunnleggende digit. Se digital, byte.
Byte = En bit i en serie av åtte mulige bits, og har ikke noe med bytte å gjøre. Mer Se bit og digitalt.
EBIL = Bil som skal lades både Før og Etterpå, eller kan forsynes med E-drivstoff vi ikke har her. Se ELtrokadero matfett.
Bluetooth = Bevis på at man har spist blåbær i stedet for å jobbe, eller spist av lasset. - Avansert gebiss med radio.

CD = Se Det, du også, en ambasadebil! (Christiania Dampkjøkken.) Circulus Discus kan inneholde data. Se DVD og TID.
CD = Datalagringsmedia som er digitalt og kan også lagre musikk digitalt, såvidt etter DIN45500.
DAB = Dårlig Audio Bløff, men enda dårligere radio! Som bare Norge vil benytte fullt ut! Se: DIN45500, og BAD - original.
DB = Nøyaktig en tiendedels Bell! Og intet annet, men logaritmisk! Brukes om lyd og annet. (Han BELL med telefonen vet du)
DATA = Nuller og ettall i tilsynelatende uodnet digital rekkefølge, og kan aldri bli helt analogt fordi 1>0. (Se DAB+BAD.)
Digital = Et tall eller en verdi som er uttrykt med det digitale tallsystem som består av kun nuller eller ettall. Se bit.
Digital Radio = Noe digitalt men blir aldri radio! Se BAD eller DAB samt TID. (Oppfunnet i 1964, norsk.)
Disk = Handelsdisk eller rund dings som kastes, brukes også om rund metallplate som kan lagre data i digital form.
Disk eller diskett = Datalagringsmedia med varierende størrelse.
Digitalt = Tallverdier presentert som 0 eller 1, binært. 1000 finnes ikke direkte binært det blir 1024. Se bit.
DigitaltAlfabet = Bokstaver og tall kan overføres med bare fem binære biter ved hjelp av et triks brukt i teleksmaskiner.
DISKETT = Underlag for ølglasset ditt, digitalt av eller på, at det har noe med data å gjøre vet du ikke.
DigitalLyd = Noe som ikke er hørbart for det menneskelige øre, det digitale må omdannes til noe analogt for vårt øre.
DONALD = Kamuflert tegneserietype med rumpen bar for å komme raskt på Do uaNsett ALDer.
DYRLEGE = Er ikke din Lege en Dyr lege så er han kanskje ikke en DYRLEGE heller.
DVD = Det Var Det! Tilsvarer minimumsKrav etter DIN45500 som CD. Glem BAD. (Og ikke noe annet!) SE dette.
ELEKTRO-NIKK = Når du ikke orker å nikke selv kan du få ordnet det med noe Elektro-greier som nikker for deg.
E-post = En post du ikke behøver og poste eller se noe mer etter siden den destruerer seg selv før eller siden.
ELbil = Transportabelt spisested i klasse med EL-Trokadero og lignende, kun batteri-elektrisk oppvarmet mat, ukastbart.
Fastelefon = Telefon som sitter fast men virker oftest når alle de andre ikke virker og når strømmen går avsted.
Fem og en kvart tommers diskett = Den nest elste størrelsen, Se Disk
Fiber = Noe som sitter igjen i hårbørsten. Diskutabel verdi, selv som data leder, fiberkabel. Også kalt fuskepels fiber.
FiberNettverk = Et nettverk av fiber som både verker og har stikkende fiber, en digital overføring av bilder og lyd, data.
Fil = Lagret data på et lagringsmedium eller et surmelksprodukt, alternativt et slipende verktøy.
Fildeling = En fars utlånte tre-filer som hans samling, samtidig med flere flat og rundfiler, såkalte bifiler.
FilFormat = Man sulter når man får en fil i stedet For Mat. (Vi ser bort fra jernkake og file.)
Flatskjerm = Resultatet av at noen har satt seg på capsen eller skyggeluen din.
Floppydisk = En myk disk som bøyer seg når du lener deg på den. Eventuelt rytmeinstrument, kalt vobleplate i Australia.
FLYSKREKK = Det man får når flyansatte Skriker at de eller andre ikke har noe ansvar for alle avtaler de alt har gjort.
FM = Fineste Mannen! (LA1FM) (Kun for innvidde! La 1 Fin Mann, et eller annet...) FM - Den beste radioen laget! Glem DAB!
Forsikringsselskap = Forsikrer deg om at du alltid har feil rent selskapelig og juridisk! (Sa vi at du ble lurt også?)
Fransk kort = Datakort du må snakke fransk med eller vise ekvivokke bilder for å få til å virke.

GE = General Elektrisk. Elektrisk General. (Det er ukjent hvor tittelen kommer fra, men den kan komme fra Palo Alto.)
GE BANK = Et sted man kan få Generell Eksklusiv Bank (Juling.)
GETSEMANE = Et sted det en gang var en hage. Nå sloss mann om alt rundt denne. Det eneste man blr enige om er uenighet.
GEPARD = Raskt dyr med fire føtter som det er mangel på både der de vil ha dem og ikke vil ha dem.
GigaByte = Gigantiske Bytes, mer enn du gidder å telle av bytes. (Byte=8 bit) De kan sjelden byttes. (Se: Bit.)
GigaHertz = Et gigastort bilutleiefirma, eller så korte frekvenser at du ikke kan knyte slips av dem.
Grafikk = Noe tegnet som ser forjævlig ut etter reproduksjon på en stein. Kan også være billeddata på en måte.
GPS = Gått På Snørra ( i det siste?) Med en klar beskjed om hvor du ikke er, eller kanskje ikke skal!
Grensesnitt = Resultat av kirurg-ueninghet mellom Sverige og Norge, eventuelt en russer.
GurkeMeie = Meie som de krigerske Gurkaene i Bakindia brukte for å meie ned fiender. Alternativt et nyttig krydder.
HDMI = Ha Det Meget Intimt. (Men på en litt mekanisk kabelaktig måte.) Overføring av hurtig digitalisert bilde og lyd.
HF = Høyereklasses fiberkost. (Med høyere - Frekvens. Ikke nevn DAB eller BAD i sammenhengen!)
HIFI = Også spesifisert som DIN45500 er en minimums lydstandard NRK eller andre aldri har hørt noe om, ikke mulig på DAB.
Hjemmeside = Valgfri side av stedet du tror at du bor. Alternativt et sted helt andre bor og skriver om seg selv og annet.
HjemmeNett = Et nett der du er hjemme som kan skape nettverk som kan ha bivirkninger som verk og problemer.
HP = Håpets Produkt. (Kanskje ikke ditt håp? Også kalt Helvetes Pacard, bil?)

Kokk = Rund bakterie, kjent som kokker, og der det er mange kokker er det som kjent mye søl og andre problemer.
Kort = Det motsatte av Lang. Et printet kort, postkort, spillkort, datakort, trikkekort, kortmeld., minnekort, kortevarer.
Laptop = Nymoderne upraktisk hodebekledning for samer eller annen urbefolkning. (S.D.)
LED = Levret Elektrisk Drift som bare henger. (Eller deler som får ting til å henge sammen ved hjelp av lys.) (Se: Lever.)
Latin = Et dødt språk som gir grunnlag for andre språk og ord. Medisinsk Latin. Fordi det er dødt er det likevel i live.
Lever = Indre organ eller middagsmat med sunt innhold, hjelper deg til å leve lenger så lenge du har lever.
Lydbånd = Båndet som mistet lyden fordi at de forlot hverandre. (Evig eies kun det teipte!) Bedre enn DAB eller BAD. S.D.
Medisinsk Post = Et sted du ikke vil gå med posten din eller forsøke å sende den fra.
Megabyte = Et stort tall som aldri er helt det samme, avhengig av hvordan du teller, digitalt eler analogt.
MegaHertz = Et megastort bilutleiefirma med dertil priser. Store hastigheter.
Metatagger = Mothaker på store fiskekrokder fra O. Mustad & Sønn, angir spesielle egenskaper på nedlagte firmaer.
MixMaster = Den som lager filmiks på CD, DVD eller annet media for bruk eller underholdning fra overordnet stilling.
MIKROKRETS = En Krets som er så liten at du hverken kan se den uten lupe eller få kjøpt den noe sted i en Krets.
MoBil = Noe som Mo kan flytte men ikke hvorsomhelst. (Se bil.)
MoBilTelefon = Telefon du kan skru godt fast i en bil. (Løs bruk er straffbart!) (Se: MOBIL.)
MOBIL = Kortform av MOBILTELEFON son enten er bærbar eller barbær, er normalt ikke slik at den kan plukkes som bær.
Mobiltelefonsentral = Enhet som kopler opp de fleste andre mobiltelefoner, bare ikke din.
Moderkort = Avslørende bilde av din mamma. (Jfr. Fransk kort.)
Mors = Kan være en mors, men etter at døden har inntrått. (Se: Latin.)
MVA = Mer Verdi Avgift er en avgift du skal betale for at det du har kjøpt er mer verdifullt hos deg enn selgeren!
MUS = Det som gråter i brødboksen din nå, fordi data har overtatt jobben din.
Nanokrets = En krets som er enda mindre enn en mikrokrets og kan i verste fall være vesentlig mindre enn du kan tro.
NETTSTED = Et nett lite sted du kan henge opp nettene dine om nettene for datatørk.
NETTVERK = Verk i alle nettverkspunktene. (Jfr. Koksverk.)
NordPost = Etterlatt noe helt i norden før det eventuelt dukker opp i riktig postkasse. Nordlig etterbehandlingsavdeling.
TRÅDLØST-NETTVERK = NETTVERK uten en tråd, (pornografisk?) trenger ikke datatørk men kan være smertefullt.

StrømAvgift = En skatt du skal betale for at du ikke har spart den strømmen du alt har brukt og betalt. (Se Avgift.)
AvGift = En viktig om enn politisk virksomhet som skal fjerne all gift og giftige priser fra alle steder.
Telefon = Unyttig leketøy det aldri vil bli bruk for! (Historisk melding til oppfinneren Graham Bell!)
Trådløst Nettverk = Nettstrømper uten en eneste tråd.
Operativsystem = Noe kirurgen som oftest mangler når han skal operere deg.
HobbyKirurg = En som vesentlig opererer på egen hånd.
Oppfinner = Noen som tar opp noe som alt er nedlagt og glemt av andre. (Se opptaker.)
Opptaker = Verktøy til å få potetene opp av jorden. Lydopptaker tok opp lyd på en tynn ståltråd. Gjenoppfunnet.
OpptakerBånd = Evig eies kun det teipte, en halvveis sannhet om det metallbelagte båndets evne til å beholde lyd.
PDF = Opåfattes ofte feil som pedofil, men er et digitalt filformat. Se dette og lignende.
Pose = Oppbevaringsmedium tidligere gratis av papir, senere plast og andre materialer som klassifiseres som miljøproblem.
Post = Noe som skjer eller har skjedd etterpå, alternativt et sted som en vannpost eller en sykehusavdeling.
PostAge = Smertefullt plagsom kostbar post. Ofte gammel utenlandsk post gjemt bak et skap.
PostDoktor = Doktorat tatt på et nedlagt postkontor.
Post graduert = Verdimåling etter at vedkommende hadde noen slags temperatur i grader Celcius.
Post Medisinsk = Etter at du har vært der og skulle ha vært der, men etter at politikeren ikke kom inn...
Post Mortem = Noe du ikke behøver å bry deg om fordi det alt er dødt, og det er alltid politikerenes feil.
Postutkjøring = Betyr at de forsøker å levere sendingen et annet sted enn der du er, og påstår at du er helt vekk!
Postverk = En ubehagelig verk du får når du forstær at postsendingen er vekk, stjålet eller ødelagt, eventuelt beslaglagt.

Robotnik = Utenlansk arbeider som bare nikker uten å forstå hva du sier men likevel utfører noe som ligner et arbeid.
Robots = Betyr omtrent arbeider på minst et østauropeisk språk og har intet med båter å gjøre. (Se arbeid.)
Sanferdighet = Noe politikere ikke vet hva er. Skulpturfemstilling i sand med ferdihet. Sannhet er mangelvare.
Senil = Lat. Eldre, gammel, og forteller ikke noe om hukommelsesegenskaper eller RAM. Eldre enn datamaskinen.
SOS = Nødsignal ingen forsto i Morse-tegn. Save Our Souls. Men det var jo båter de manglet og ikke sjelesørging- (Se SOS)
SOS = Er ikke riktig tyktflytende god saus, men tyntflytende erstattning. En soser er en som ikke gjør annet enn å sose.
SMS = Save Mothers Soul, eller som PMS, men etterpå derpå... Mobiltelefonfunksjon som ikke var ment å virke.
PMS = Preetterligning av Mødres Senilitetsplageproblemer. Alternativt: Presumtivt Masete Sosehue. (Se SOS.)
URbefolkning = Folk som virker med urverk, Robots, klokkefjes, urgamle, se dette.
USB = Det helt nye USA uten spioneri og hemmelig avlytting styrt av NSA! Samt et virkelig rettferdig valgsystem.
USB3/SSB3 = Russland helt uten spioner og folk som uten videre overtar andre land med en krigsmakt de sier ikke er deres.
Ultralyd = Ekstremt høyfrekvent lyd, 40Khz sinusformet kurve og oppover kan bære annen informasjon enn seg selv. Se lyd.
I/O eller IO = Noe man putter inn eller ut, på en eller annen måte og kan ha parametre. Muligens digitalt. Se dette.
TA EN PUTIN = Det er ikke noe jeg har gjort eler sagt, langt mindre kjenner til eller burde vite one som helst om.
SSB = Single Slubberters Bane (kan tolkes etter gammelnorske regler. Også radiosending.) Ensomt SideBånd (Av SinusKurve).
ESB = Enkelt Side Bånd (Radiostasjoner som sender ut halvparten eller mindre av lyden, se DAB.)
DSB = Det dobbelte av SSB. (Se DAB og BAD samt sinus.)
NSB = Nå Står Banen, på togsporet. (Stille- Statens ansvar) Nedre SideBånd. (Sinus).
USB = Unge Slubberters Bane, eller ubendig slurvete bra radiosending. Se SSB.
HSB = Høye Sluberters Bane. Også høyere radiosending.
FMR = Fenomenalt Markant Radio. Frekvens Modulert Radio. (I motsetning til DAB eller BAD, se denne.)
DAB = Dette Aner Barbereren (ingenting om - se DAB og BAD, eventuelt USIKKERHETSPÅSTAND.)
DSB = Dobbelt Slubberts Bane. (Se SSB. Kan kanskje bli den nye effektive digitale brukbare radioen med god lyd.)
FM = Frekvent Modulasjon, modulasjon ved at frekvensen endres veldig frekvent og gir god lyd i Stereo, annet. (Se dette.)+
KokleTurAvdeling = Avdeling for tekstrettelse, men som ikke kan det, går på tur i stedet. (Se AutoKorrektur.)
KansasCityInterface = En som bretter trynet sitt ut over byen for å bli internasjonalt kjent. (Også gammelt dataformat.)
ForKortelse = En innkortning som kommer forran i stedet for bak.
AutoKorrektur = En korrektur som må utføres i bilen (automobil) gjerne med datastøtte. Se KokleTurAvdeling.
Arkipel = Fortrinnsvis riktig kaldt sted man kan eksportere Is-lamister til. (Se dette.)
Privatradio = En radio som bare du eier helt privat. (Eventuelt støysender.)
RadioAmatør = Utledelse av latin, en som elsker radioen sin. (Se amare.)
DataAmatør = Utledelse av latin, en som elsker dataen sin. (Se amare.)
HardDisk = En disk som er så hard at du ikke får ødelagt dataene i den, for det greier den helt selv.
KvinnFolk = Kvinnelige folk fra Kvinesdal, eller som har en kvine innebygget.
FotBall = En fot som er formet som en ball. Ganske ubehagelig og upraktisk.
StøvSuger = Engelsk: Dust Sucker. Norsk: Støv virkelig suger.
FastTelefon = En telefon som sitter helt fast, men virker alltid som telefon.
Mobiltelefon = En telefon du blir lovlig ranet for å eie uten pleie. Virker der det passer den til en pris.
AdamsEple = Det eplet som Adam fikk, og spiste. (Satt han det i halsen?)
BlySøm = Virkelig blytung søm. (Absolutt tegn på blyforgiftning.)
MøbelStift = En meget liten stift du kan sitte på, men vanskelig å møblere med.
KlokkeTime = En time fortrinnsvis inne i en kirkeklokke ved jordens overflate. Se Einsteins regler om tid og gravitasjon.
SannHet = Noe som finnes inne et sted i het sand, men er udefinert. (Se SaHara.)
Manilla = Der man ikke kan ligge godt ligger Man Illa.
TigerBalsam = Av balsamerte tigre. Hvit og rødaktig versjon er registrert, grønn er mulig. (Ikke av tiggere.)
TrafikkSanering = Man heller sand ut over en by til den forsvinner. (Se SaHara.) Veldig naturbeskyttende!
RentVann = Representerer et problem bare der det ikke er eller kan være. (Se DestillasjonsApparat.)
IsLamIst = Iskald og lam hjerne av svine-ister. (Dårlig blanding.)

Robots = Betyr omtrent arbeider på et østauropeisk språk og har intet med båter å gjøre. (Se arbeid.)

SOS = Nødsignal ingen forsto i Morse-tegn. Save Our Souls.
SMS = Save Mothers Soul, eller som PMS, men etterpå derpå...

URbefolkning = Folk som virker med urverk, Robots, se dette.
USB = Det helt nye USA uten spioneri!
USB3/SSB3 = Russland helt uten spioner og folk som overtar andre land med krigsmakt.

SelGer = Person som er glatt og bevegelig som en sel og ger seg ikke på tørre møkka.
DAB Radio = Ikke radio, men Dårlig Audio Bløff. Digital lyd kan ikke høres. (Se DAB, BAD, DISTORSJON og TID.)
SannFerdig = Sand som er ferdig formet av vær, vind og tilfeldiheter. (Se SaHara og ukjent EierSkap, SannHet.)
PoLitiKer = Polerer Posesser i Kerativ retning slik at ingen forstår at det er kreativ løgn. (Se SannFerdig.)
RadioRør = Noe NRK og Stortinget samt andre er spesialister på, bare rør og løgn. (Se SannFerdighet og DAB, BAD, NHRF.)
SaHara = Noen Sa Hara, og det ble sterkt flyttbar sand som skjuler det meste bortsett fra SaHara. (Se SannHet.)
SannHet = Sand som er altfor varm som i Sahara eller meget opphetet sand somm skal bli glass eller ren løgn.
Stereo = Lyd for de som hører normalt på begge ører med god kvalitet. Kan bestemme lydposisjon. (Se DIN45500.)
DIN45500 = Gammel tysk lydstandard for minimumskvalitet i lyd. Totalt ukjent for NRK og Storting. (Se lyd, PoLitiKer.)
ForKastelse = Når du kaster noe et sted og det ender opp et helt annet sted. (Se RentVann.)
DestillasjonsApparat = Det kan du rense vann med, men er ulovlig å eie fordi du kan rense andre ting også. (Se RentVann)
SPray = Bondepartiaktivsstråling man bør holde seg langt unna, spesielt i politike sammenhenger som Kristlige partier.
Lyd = Analog bølgeutbredelse i de fleste materialer inklusive luft, kan fanges opp av friske menneskelige ører. DIN45500.
EierSkap = Et skap hvor man putter ting man mener å ha juridisk eiendomsrett over. For noen blir ikke skapet stort nok.
Ukjent = Noen du ikke aner hvem er eller har noe ønske om å vite det. (Ref.: Mindre kjent.)
Amare = Latinsk ord som har med å elske å gjøre, mens mare finnes i mareritt og kan forståes som et ubehagelig vesen.
STOL = Sinsen Turn Og Lakksko. Stol ikke på meg! Jeg er politiker. (Kan også oppfattes som et sitteapparat.)
NSF = Norsk Semafor Forening. (For de intenst viftende flaggførere.)
DAK = Dataidiotenes Aksess Klubb. (Først og fremst for de med aksessproblemer og deres sammensetninger.)
DAF = Dataidiotenes Andre Forening. (En helt annen forening, eventuelt bilmerke.)
SKUF = Sagene Kunstneres Utførende Forening. (Forøvrig rimelig liten lagerFase.)
SKRUF = Snus
KIFF = Kraft Idiotenes Felles Forening. (Spørsmål om kraft og idioti-forening. Se strømforsyning)
SMK = Sinsenveiens Møblerte Krypinn (Revet)
SMKTH = Sinsenveiens Møblerte Kanon Test Hall (Ute av bruk)

DIGITAL = Dårlig Identifisert Grafisk Tall Avaktivisert Laseravlytting (Se avlytting.)
RADIOSIGNAL = Radisjonelle Avlesbare Delbare Indikasjoner Over Signal Integrerte Grunnleggende Norske Analoge Linksignaler
ASFALT = Ubahagelig fall på bakpartiet mot ujevnt underlag. (Se bitumene produkter.)
HAGEPARSELL = Hagestykke som benyttes til dyrkring av diverse nyttige planter og rensing av luft og miljø i stedet for hus
DIGIT = Dagens Iderlige Grafiske Identifikasjons Tall (Se tallsystemer.)
AVLYTTING = Når en statlig eller privat orgasnisasjon tilriver seg lyd, bilde eller datainformasjon som ikke er deres.
LØKKA = (Ved St Hanshaugen) Doublaugløkken (Fjernet ved et pennestrøk av Oslo Kommune.)
LYTTING = Virksomhet som benyttes med ørene, fortrinnsvis stereo (begge) etter minimum-norm DIN45500. Umulig med DAB, BAD.
DIGITAL LYD = Dette er en teknisk benevning som dessverre ikke eksisterer. D L er ikke hørbar som noe fornuftig. (Se Lyd.)
BITUMEN = En bit av det du mener (Bit U mean) eller et asfalt lignenende produkt eventuelt innheholdende det samme.
RADIO = Enhet som er i stand til å motta radiobølger med sinusform av flere eller en bestemt frekvens og modulasjpon.
PANIKK = Panoramisk rask nikking rundt omkring, en typisk handling fra en politiker for å oppnå mest mulig oppmerksomhet.
POLITISKBEN = BEN som politikere kaster seg over både før og etter at de trodde at de hadde noe fornuftig å gjøre. S.D.
ARBEID = Noe man er ansatt til eller gjør av andre årsaker for å få utført noe man kan få lønn for i størst mulig grad.
SELEKSJON = Et valg mellom seler som fortrinnsvis er på steder de ikke bør være hvor dødlige aksjoner eksekveres.
TALLSYSTEMER = Tellemetoder med varierende system fra det binære (to tall) til Heksadesimale og andre systemer. (Se tall.)
TALL = Tegn av varierende type som angir en matematisk verdi eller antall. Ref.: Antall fingre og tær. Romertall. (S.D.)
TALL = Et slags grantre med svensk benevning.
RADIOSENDER = Sender som stråler ut radiobølger som sinuskurver, alternativt en avsender av en eller flere radioer.
SPYWARE = Programvare som kan få stakkar til å spy av vemmelse og sinne, fordi den spionerer på deg.
KOMPUTER = Datamaskin som ikke fungerer etter forutsetningene så du vil Putte den i mærmeste Kom.
SELEN = Er ikke et dyr men ett metall som kan likerette vekselstrøm (S. D.) til likestrøm, giftig metallaktig. Se: Sel.
SILIKON = Et mineral som ikke skal forveksles med sill i kon. Meget viktig komponent i PC, den andre kan muligens spises.
SPIONSENDER = Spion son SENDER noe, eller sender andre SPIONER.
HAM = Higher Antenna Mast - For radioamatører, eller de med spesiell interesse i elektronisk skinke.
Vond Rygg = En som er vond til å rygge og har en mindre god rygg. Enkel sykdomsbetegnelse på noe som er vanskelig snubart.
Blyant Spisser = En mer eller mindre avansert sak som spiser blyanter uten å bli veldig mett eller veldig spiss.
VISKELÆR = En læraktig substans som du bruker til å fjerne det du ikke vet eller kan svare på, uten å lære noe.
ARBEI = Noe oftest ble utført mekanisk i tidlig tid og kunne i verste fall gi et arr i hånden eller andre steder. (S.D.)
HAKKE = Verktøy man hakker i jorden med til man ikke gidder mer, eller en påstand om at det er noe man ikke har.
Usikkerhetspåstand = Jeg tror at jeg ikke er helt sikker på om jeg kan vite eller forstå det jeg tror jeg vet noe om.
USIKKERHETSPÅSTAND1 = Jeg tror at jeg ikke er veldig sikker på om det er noe som jeg vet noe særlig mye om. (Politiker.*)
USIKKERHETSPÅSTAND2 = Jeg tror ikke at jeg er helt sikker på om jeg vet noe som helst om saken eller om det er en slik!
IS-LAMISTER = Mental-IsKulde Lammer hjerne og Ister (Innebygget svinefett) Kan oppstå ved konstant oppheting også. Kaldis.
PILLEMISBRUKER = En som gjør ting med en eller flere piller som de ikke er eller blir beregnet til av noen.
SENGEHEST = En hel eller en del av en hest som er lagt dit i sengen av en sisilianer for å fortelle deg noe tungvindt.
WET BOY = Russisk ansatt som skal utføre noe du ikke vil vite noe om. Fungerer ikke på engelsk. (Se: TA EN PUTIN.)
ARR = Advent Retur Rett. Retten til å Returnere en for tidlig levert Julepresang. Eller merke etter å ha blitt såret.
KALDIS = Kald is, også kaldt tørris da den den er både kald og tørr. (Se: IS-LAMIST.) (Begrenset anvendelse.)
TØRRIS = Se KALDIS. Sublimert is.
VEKSELSTRØM = En urolig strøm som stadig veksler status helst etter en sinuskurve. Uegnet til pengeveksling.
LIKESTRØM = Er stort sett lik seg selv i motsetning til vekselstrøm. (S. D.)
Lyd = luft-transmiterte sinusformede bevegelser mot ett eller begge ører gjerne i form av musikk, båndbredde 4Hz-30 Khz.
HITLER = HIT og dit kom han og LER over hvor dumme de kan være som stolte på han og hans nasisme. Se politiker.
PC = Forkortelse for PERSONLIG COMPUTER, hvilket bare betyr at man eier en datamskin, ikke at den virker etter hensikten.
NESE SPRAY = Spray som kommer ut av en Nese, eller spray som befinner seg på Nesa.
DRIVER = En ting som Driver med noe... Gjerne en vesentlig del av datating. Se PC.
KONTROLLPANEL = Et Kontrollert Panel, ikke nødvendigvis med logikk.
TASTATUR = Taster man kan ta med på tur, helst samlet men også enkeltvis.
HSB = Halve Sinus Bølger, det halve av en hel sinuskurve, gir Distorsjon. (S. D.)
DISTORSJON = Forvrengt lyd eller signal som gjengis i forhold til et ønske. Kan være tilsiktet i dårlige produkter. S: TID
TID = Tilsiktet inkludert distorsjon. De fleste umusikalske hører ikke inntil 10% harmonisk distorsjon. Dette er DAB. S.D
DIN45500 = En drøss du kan ha noe av, en minimumsstandard for lydgjengivelse hverken NRK eller Storting har hørt noe om.

Åtte tommers diskett = Når du har en slik har du et problem eller en museumsgjenstand! 5 1/4" finnes også. Se Disk.


OSLOSLANG FOR INNVIDDE
SKREMMENDE FOR INNFLYTTERE

Byfolket kan gi inntrykk av at de ikke forstår innflyttere uansett hvor de kommer fra.
Dialekter er jo ikke alltid det de utgir seg for å være. Og det er ikke nødvendigvis nynorsk.
Er man utlenning med et urtigkurs i Norsk så er heller ikke det lett for noen av partene,
Oslotonen kan for mange væåre litt vell kvikk, og mange er ikke klar over at det er mange småbyer i Oslo.
At det ikke er uvanlig at lyder trekkes sammen og noe sverlges eller klippes vekk.

Errufvålenga? Er du fra Vålerengen?
Erruklr? Er du klar?
FlånePumparia! Få låne pumpadi da!
Bøkkejirei Du bør ikke gi deg!
Snaruatta? Åssen har du hatt det da?
Skråppinantasje? Skal du
Husærud? Husker du det?
Kjerraru? Bilen din?
FrekvensHarru? Hvilken frekvens har du?

 

 (c) www.normann.org

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.09 | 10:47
DAB-SKANDALE I NORGE har mottatt 1
14.02 | 23:29
Vesentlig GAMLE foto har mottatt 1
Du liker denne siden