Forskning, vitenskap, elektronikk og foto, medisins

Litt om siden og dennes sidesprang

Det er så mangt som kan skje i et hode, og ikke alt er helt objektivt...

-HJEM-

 

Denne siden har eksistert mer enn en god stund, men starten var ikke her, og i anledning av et jubileum fant man det riktig å oppdatere denne siden litt. Vi som står bak normann.org har gått livets harde skole og fått med oss langt mer enn de fleste andre, innen en mengde fag, både innen teori og praksis. Men å beskrive det i offentligheten er ikke helt enkelt, for selv om vi ikke er helt perfekte eller vet alt, så har vi rukket mer enn de fleste i løpet av et rimelig langt liv.

Det er mangt og mange vi bør minnes i offentligheten, men vi forsøker å begrense oss, likevel er det mange som husker Radio Night Rocket på FM 101,1 drevet av en som gamle venner bare kalte for 07, etter eget ønske, og bekjentskapet går tilbake til dagene med biler på YoungsTorget, hvor også Lillegutt var en skikkelse som til og med løftet noen av de amedrikanske bilene.
Disse to diskuterte gjerne både radio og andre mer spesielle ting direkte på lufta. Noen husker det nok som noe som gjentok seg, sammen med at denne stasjonen ble den med best lyd på FM, faktisk bedre enn det var mulig på det statlige overføringssystemet. Det umulige tar bare litt lenger tid! Men det var både mulig og hørbart.
Stasjonen gikk dessverre i graven sammen med 07, og vi som kan, vi vil stadig hedre hans minne, og hans humor som gledet så mange. Vi savner han og hans radiostasjon. Det blir ingen maken! Han var meget tidlig ute med stor kritikk mot BAD/DAB+ på rent teknisk grunnlag.

Mye av det som har foregått regnes som statlige hemmeligheter som må holdes helt utenfor offentligheten. Stortinget ble lurt opp i stry! Så kan man jo altids spørre om det er helt riktig, og om politikernes avgjørelser også er riktige, eller er de altfor kortsiktige og dårlig begrunnet? Vi bare spør om det er så mange år vi har savnet en slik stasjon på FM ...

Som en helt variabel gruppe
Det startet ikke nødvenddigvivis med CP/M-80 og mskinkode eller data i det helde tatt, men med helt andre former for teknologi, som likevel på en måte var datarelaterte med fembits ord, siden byte ikke var oppfunnet enda, bolsk algebra med støtte av matriser ga enkel datakraft. CansasCity Interface ble utnyttet på flere måter. Arne som var en av byggerne av "Nusse" kunne konsulteres fra tid til annen. Han kjente meg igjen selv etter at hukommelsen begynte å svikte.

Radio, data, kjemi, kraftindustri og fototeknikk samt radiobølger og lydbehandling, mikro-miniatyrisering til pipeklatring, og tau, eller fjell-klatring helt uten, blandet med uvanlige tekniske løsninger i meget tidlig alder, ga erfaringer langt ut over hva vanlige skoler kunne tilby. Spenningsomformere, styring av varmeelementer for større firmaer og metoder for udetekterbar hemmelig avlytting, telling av telefonsamtaler via Televerkets spesialist i området, samt starten av bølgeutbredelsens teknologi både lavfrekvensmessig og på høyfrekvens med høyttaler og antenne-konstruksjon ble startet. Begge deler ble også utnyttet av Marconi og LM Ericssom-eide firmaer samt NERA.
Uvanlige detektorer kom senere som en følge av dette arbeidet sammen med Nor-Tronics og i et samarbeid med forsvarsminister Hansen Hysing, men også Veidirektoratet. Som Tesla ble også trådløs energioverføring forstøkt tidlig, uten at det vekte noen generell interesse. Men dette presenteres som en stor nyhet av andre i dag.
 
En rekke tjenester og produkter ble solgt til flere firmaer, samarbeidet med Therma A/S og Meltzers firma varte i mer enn tyve år. Mekanisk teknikk samt teknologisk nyutvinning resulterte i flere produkter som ble forsøkt stjålet, fra Nederland og Russland. Vi og våre samarbeidspartnere var ofte mål for forsøk på russisk spionasje, noe som kan indikere at vi til tider lå langt fremme i utviklingen. Dette er selvfølgelig bare tilfeldige klipp fra en lang og variert virksomhet i og utenfor en variert firmavirksomhet som var alt annet enn homogen.
Men det bør sies at gruppen som sådan rådet over ingeniører innen avvikende fag som elektroteknikske fag og kjemi, handelsteknikk samt diverse fagbrev og handelsjuss. Fagbrev i fotofaget. Teknisk fabrikk-erfaring og produksjon av mekaniske automater. Telefonsentral-teknologi og konstruksjon. Hustelefonteknologi. TV-teknologi samt konstruksjon av OB-busser for formålet. For å ikke forglemme konstruksjon av FM og TV-sendere. Gruppen rådet også over avansert kunnskap om motorteknologi.
To i gruppen hadde også grundige kunnskaper og eksamener innen det medisinske fagfelt. Spesialkunnskaper innen bølgeutbredelse og landmobil samt sjømobil transmisjon av alle sorter inngiikk i tillegg til TV og FM på konstruksjonsnivå. Her inngikk også kommunikasjon for offentlige og andre tjenester på to-meter samt tre-meter båndene inkludert alle andre frekvenser.
Modulasjonsformene var begrenset av offentlige krav til kvalitet, støy, informasjonsmengde, krav til dempning av uønskede signaler og andre mulige forstyrrelser av andre tjenester enten det var radio eller noe annet. Med andre ord ville dagens dataoverføring ikke blitt godkjent. Selv mobiltelefonen hadde fått problemer i dagens tapning,
Men Singel Side Band (SSB) og dataovergøring trådløst over meget store avstander ble oppfunnet her, på sekstitallet. Samtidig ble det fremstilt elektronikk for et Amerisk romkappløp.

Samarbeidet med de to som startet firmaet IBAS A/S skal på ingen måte glemmes, og de glemmer nok ikke "gamlesjefen" heller. Vi hadde kontakt på flere måter både før og etter.

Dataoverføring med radiobølger
At en i gruppen var medarbeider i utviklingen av det første trådløse dataoverførings-systemet er ikke offentlig kjent, ei heller selve systemet som kunne rekke rundt omtrent halve jordkloden i et eneste hopp, er generelt kjent, og heller ikke årstallet som var 1964, men ble muligens publisert noe senere av samarbeidspartneren RCA. Hastigheten var høyere enn hva man fikk til på datidens trådbundene modem. At satelittenes senere utbredelse ble en konkurent til systemet på tross av kostnad er et faktum. Så langt vi vet så var dette verdens første langtrekkende datakommunikasjon mellom to punkter som kunne være i bevegelse. (Vi kjenner til andre former for dataoverføring.)

Det vil altså si at når man snakker om moderne trådløs dataoverføring så er man ganske så kunnskapsløs i forhold til hvor tidlig det faktisk fantes over virkelig store avstander.

Normann.org og Nor-Tronics (Opprinnelse ved registrering i 1969 men grunnlagt lenge før.) har større eller mindre fotfeste i dette landet, Sverige, Storbritannia og USA på flere måter.

Så denne siden burde ha inneholdt alt fra dikt, foto, film, grafikk, bildende kunst, mekanisk teknikk, elektrisk og elektronisk teknologi samt utvikling, lydteknologi, akupunktur og naturmedisin som homeopati og andre ting det definitivt ikke er plass til, som trylling, sugesjon og hypnose, våpenhåndverk, sammen med alle erfaringer fra Radiolageret A/S, NEBB og den private skolen, NERA's sender-laboratorium samt FM og TV utvikling, den første utvikling av trådløs dataoverføring over små og virkelig store avstander før satellittenes tid, LM Ericsson-eide firmaer, Gustav A. Ring, fotoutdannelse og samarbeid med Kodak P30, drift og livredding av en rekke firmaer, Marconi med ansvar for all landmobil kommunikasjon inklusive NRK (som OB-busser) og det militære, Spaceworld redding med Kodak som oppdragsgiver, samt nødvendig og unødvendig lang skolegang i ung og voksen alder innen teknikk, handel og noe militært samt kjemi og homeopati. Utviklingsmedarbeid for det militære og planløsninger på høyt nivå er fortsatt hemmeligstemplet. Utvikling for English Telecom og Chub forteller også noe om kunskapsnivået.

Uten alle gode venner som sto hverandre bi hadde mye av dette ikke vært mulig. Nor-Tronics hadde definitivt ikke eksistert på Nordstrand den gangen. Kunnskapsnivået hadde vært et helt annet. Men her skal bare nevnes noen få. 
Eyvind Elvestrand og Jan Løvereide var på hver sin måte med i oppstarten med sin brede kunnskap som rakk fra elektronikk til latin og medisin. Samarbeid startet etter hvert med mange. Hærum var et navn som dro med seg mange, og vi ble grossister. Stub-Asker, Tore, Thore, Stark, Eger, Cros, og "Den enarmede banditt", Jan Erik, Øyvind Nilsen, Wilfred Christiansen og flere andre som ikke er glemt, men gjemt.
De to som arbeidet for meg en tid og senere startet IBAS, skal og må heller ikke glemmes, som de viktige personene de var. Noen av de utelatte er altså ikke glemt, men skal ikke nevnes her.

En varm takk går også til alle de legene som har bidratt til å holde meg personlig i live, mens undertegnede holdt deres datasystemer i live.
En varm tanke går også til kirurgen dr. Rosenblad, som hadde hatt sin tjreneste som kongens mann.

Nor-Tronics og sammenhengende virksomheter samt interesser har i flere av sine former vært ansvarlige for en rekke uvanlige konstruksjoner både designmessig og konstruksjonsmessig med uvanlige metoder, enten det var antenner, høy eller lavfrekvens-forsterkere samt spenningsomformere eller transmisjonselementer. Bakgrunnen lå i avanserte kunnskaper om bølgeutbredelse på de fleste frekvenser samt praktiske forsøk for å bekrefte teorier og matematiske modeller. Dette ble senere utnyttet både av Teledirektoratet og NSB.

Direkte morsomt kunne det være når en konstruksjon ble dømt nord og ned av andre ingeniører fordi de konstruksjonene umulig kunne virke, men omtrent alle virket praktisk i minst tyve år. En slik superenkel konstrukssjon var ofte meget tidskrevende å utvikle nettopp fordi den var så ulogisk enkel.
Det ble laget digitale portkonstruksjoner hvor de samme portene ble brukt til forskjellige funksjoner i et serielt funksjonsnett som i prinsippet er umulig, og porter kunne simuleres med en enkelt diode. Slikt er ikke ting man finner i lærebøker.
Eller at prototypen var thermisk ustabil fordi den var bare oppbygd av tilfeldig tilgjengelige komponenter fordi de ikke kostet noe ekstra.

Kunnskap og praksis innen lavspent vekselstrøm (240 V) og høyspent (60 KV og opp til 600 KV) er brukt i mindre grad enn hva som var tanken i starten. Kjemikalier og midler for personlig pleie ble en døgnflue som ikke solgte godt.
Bredt kunnskapsnivå innen høyfrekvens, rør og transistorteknologi samt andre halvledere ga et forsprang som medførte at over 200 komponenter kunne reduseres til 7 i enkelte spesielle konstruksjoner. Dette medførte forsøk på spionasje fra russiske agenter på et tidlig tidspunkt, fordi det ble avslørt av en japansk konkurrent. (De hadde brukt røntgen på dette produktet men forsto ikke konstruksjonen helt.)
Likeledes ble høyttalerkonstruksjonene av forskjellig type forsøkt kopiert med varierende hell fra konkurenter, enten det var trykkammervarianter fra ca. to liter og oppover, mens tyve liters versjoner var meget populære i markedet samtidig som prisen var gunstig. Det var ikke mange som kunne levere fulldempede høyttalerkasser i førsteklasses knivskåren furu, noe som var populært. Lydens linearitet var god og tilsvarte DIN45500. I dag er det ikke mange som kjenner til, eller bruker denne tyske standarden som er en minimums-standard.
Det var med andre ord en utmerket nisje i markedet. De ble levert med grossistens merke og blant annet under merket Scortman på baksiden. En lite prangende og ren front ble foretrukket i sort og sølv, som oftest i tre, lyst eller mørkt tre. Slik lineær kvalitet kan intet DAB-system reprodusere i dag.

Vi er rimelig sikre på at et av produktene ble skåret opp i tynne skiver med spesial-sag på Universitetet i Oslo for å avsløre innholdet av produktet, noe som ikke var veldig vellykket. Hvorfor resultatet ble slik får forbli en hemmelighet.

Digitale armbåndsur med røde lysende tall kunne leveres av oss meget tidlig.

Toneoppkall for radiokommunikasjon med totonesystem som hadde ekstremt høy Q-verdi og støy-motstandsdyktighet ble fremstilt i samarbeid med Therma A/S. Her fremkom ny teknologi som ga bedre sikkerhet enn de nye digitale femtonesystemene i forhold til støyproblemer.

Også dette grunnarbeidet kunne ført til ny og enkel dataoverføring på en trådløs måte med urimelig lang rekkevidde og vesentlig bedre enn DAB med lavere støyproblemer og store datatap. Dessverre finnes ingen kjente versjoner av alle disse mange prototypene lenger, noe som kunne vært greit for et eventuelt dokumentasjonsbehov. 

Forøvrig har det vært et prinsipp at patenterbare oppfinnelser har blitt hemmeligholdt eller publisert slik at ikke andre skal kunne patentere den samme teknikk. Kjent teknologi skal ikke kunne patenteres i Norge. Dette på grunn av et tidligere tungrodd patentsystem som koster mye i forhold til mulig gevinst, samt at vi mener at viten skal deles i den grad det er mulig, fordi i det lange løp så tjener alle på det..

Samtidig kan det noteres at ingen har vært i stand til å produsere detektorer med samme kvalitet eller egenskaper som det ble beskrevet offentlig for flere tiår siden. Prinsippet ble med andre ord offentliggjort og kan ikke patenteres helt eller delvis, men det har vært forsøkt. Politiet og forsikringsselskaper har fulgt store deler av utviklingen samt godkjent den. Selv forsvarsministeren var en interessent i vår utvikling.

I dag kan dette videreutvikles og forfines ved behov, og man har sett på mulighetene for patentering av nye anvendelsesmuligheter uten at dette har vært gjennomført uten feil eller forsøk på utnyttelse. Denne oppramsingen er på ingen måte komplett men ment å gi et slags bilde.

Kjemi og lignende
I tidligere år var det en interesse for alkaloidene og lignende gittstoffers virkning som ble underbygget av Eyvind Elvestrand og den kjemiske siden av interessefeltet, som ble et grunnlag for flere grener av kjemi innen felt som kan kalles både organiske og uorganiske, fra sprengemner og detonatorer til anvendelse av plaster, samt forskjellig arbeid innen kjemisk industri. Vi oppdaget mulighetene som magnetiske plastmaterialer kunne gi, men det var for tidlig til at man så nytten av slikt tilstrekkelig klart. I dag er det et vanlig produkt.

Tilfeldigheter kan føre til så mangt, som at Elvestrand tok et studie i datateknologi og undertegnede tok flere adskilte studier i medisinske fag, medisinsk behandling og naturmedisin, samt undervisning i en gruppe amerikanske medisinere som var spesialister på analyse av menneskers tilstand på bakgrunn av avansert kjemi og viten om spormaterialer. Elvestrand sa ved en sen anledning at våre spor hadde krysset hverandre, for han skulle ha tatt sin vei med kjemikalier og ikke mot data, mens undertegnede gikk i sikksakk mellom flere fag, også sammen med Jan Løvereide mot homeopatien fra elektronikken, TV og fotofaget hvor også han var aktiv, også som lærer. Det pussige var at man traff alkaloidene på nytt i homeopatien, og at de var en viktig del. Akupunktur ble etter hvert et eget felt hvor også de kunnskapene innen elektronikk kom til nytte.

Det langvarige samarbeidet med Elvestrand ble til et grunnlag for fastere former i firma-sammenheng ved at Nor-Tronics formelt ble stiftet i 1969. Navnet var en kombinasjon av bokstaver plukket fra navn, og mange har forsøkt å kopiere det i en eller annen sammenheng. Noen påsto å være registrert før, men det var feil.

Det er langt mer som kan tilføyes her og det er ikke lett å velge hva som bør komme først og sist, men det er meningen å kompletere denne teksten etter hvert.
(Sist redigert 25/12-14, og justert 30/11-17.)              -HJEM-

Litt av et laboratorium, men hvem var det egentlig sitt...? :-D

GRATIS ELLER BILLIG NYTTIG PROGRAMVARE SE LISTE

Her har du link til liste over diverse programvare som kan være vanskelig å finne i jungelen av utbud på nettet. Klikk på teksten nedenfor:

SE LISTEN HER

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.09 | 10:47
DAB-SKANDALE I NORGE har mottatt 1
14.02 | 23:29
Vesentlig GAMLE foto har mottatt 1
Du liker denne siden