DAB + er vesentlig dårligere enn FM på alle måter!

Hva velger du i år? En bløff og løfter ingen vil holde?

Milijøet som så mange skryter av at de passer på! Men gjør de det?

Geek: DAB+ i hvilken som helst form egner seg ikke i et land som Norge med den topografi vi har. Det er ren fysikk! Så la oss beholde FM sammen med DAB slik alle andre gjør som innfører DAB. Jeg tør ikke tenke på hva eldre og helsetjenesten kunne brukt DAB+ pengene til!

Miljøaspektet svant av DAB-radio. (Fra: Odd-Erik Larsen.)

I Norge finnes det ca. 410.000 hytter, hvorav 1/3 er uten strøm. Det vil si ca. 136.000 hytter. Undersøkelser viser at gjennomsnittlig brukes hytta til en nordmann 40 døgn pr. år. Dersom disse strømløse hyttene har DAB-radio, og denne radioen bruker 4 batterier pr. døgn (har tatt utgangspunkt i eget forbruk), så vil alle hytteeiere, altså 136.000, bruke 544.000 batterier pr. døgn. Så kan man gange dette opp med 40 døgn. Enkel mattematikk tilsier at vi snakker om mer enn 21 millioner batterier pr. år. Om man halverer dette, for å ha en margin, så blir det mer enn 10 millioner batterier bare for å lytte på radio. Dette burde vel klinge/skurre godt i ørene til MDG, Bellona, eller andre som er opptatt av miljøet... (Men Nei!)

Odd-Erik Larsen: Ett batteri av typen AA veier 23 gram, så kan man gange dette med døgnforbruket, altså 544.000 stk. å da kommer æ fram tel 12,5 tonn batterier. Hver dag i 40 døgn... Nokka å tygge på.. (For å tygge på det kommer vi til)

Geek:
I tillegg til dette forstørrede batteriforbruket som er så negativt-grønt, kommer frigjøring av meget giftige stoffer som uvegerlig frigis når FM-radioer kondemneres. Det påstås at alle giftige stoffer kan resykles med de metoder man har i dag eller i går.
Jeg og andre vet hvor vanskelig det er å resykle tungmetaller og kunstig fremstilte isolasjons-oljer når begge deler kan være blandet sammen i en giftblanding.
Tidligere avfall av denne typen skal vi ikke lenger enn til Sverige for å finne i helt åpne slagghauger med slike kjemiske forbindelser som resultat av forbrenning. Så sier jeg bare Afrika, mer er ikke nødvendig. Hverken tungmetallene eller de nevnte oljene blir borte men omdannes til nye stoffer som vi vet meget lite om giftigheten på, i disse nye forbindelsene, men siden forbrenningen oftest gir et tilskudd av karbonforbindelser og andre gasser vil giftigheten neppe bli mindre. Det skader også både ozonlaget samt levende organismer på sin vei i retur mot jordoverflaten og drikkevannet.

Vi vet at denne blandingen i de fleste tilfelle er kreftfremkallende i meget små doser og har andre giftvirkninger på cellenivå og oppover i de fleste organismer og dyr, for giftene går også inn i vår matvarekjede, noen hermende stoffer aom kroppen trenger, sammen med at de blir en del av meterologiske forhold. Vi vet at disse oljene og flere tungmetaller fører til celleforandringer og kreft. Vi har visst det meget lenge! Så dette er virkelig "antigrønt" på de fleste måter. Da er det litt av et kors å bære at hvis FM-radioene ikke destrueres så representerer de ingen fare! Snakk om ANTIGRØNN virksomhet som kan forhindres ved å la FM leve!
Eller la organismer, dyr og mennesker dø, samt at generasjoners barn ikke blir normale. Men det har politikerne bestemt på våre vegne, og nå skal vi velge dem, de samme, på nytt. Er vi velgerne så håpløst dumme? Vi vet at uansett hvor GRØNNE de politikerne er så hjelper det ikke noe! Den eneste måten de er grønne på er at de ikke vil forstå!
Spørsmålet er hvilket parti er det verd å stemme på egentlig?
Svaret er ingen av dem! Kun FRP hevet forsiktig stemmen mot DAB. Så stem ikke på idiotene men stem på en taktisk måte på de som virkelig gjør noe, og ikke de som har bevist at de ikke gjør noe fornuftig og lover gull og grønne skoger!

(www.normann.org)

SE&O

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VALGSYSTEMET SVIKTER OSS SOM FOLK, OG DET GJØR POLITIKERNE OGSÅ

 

Vi trenger politikere som faktisk bryr seg og forstår hva et demokrati i virkeligheten betyr! Et stemmeberettiget menneske en stemme uten noe lureri og fiffell! Det er uenighet i folket om det bør kunne stemmes over ting etter at problemet er belyst fra alle kanter på en reell måte. Her bestemmer politikerne seg for avgjørelser uten å vite noe som helst reelt om hva de avgjør! Og det gjelder ikke bare DAB/FM problemet hvor man ikke engang tar hensyn til fysikken bak det hele. Selv politikerne kan ikke endre på fysikken med et vedtak!
.
Det skjer til stadighet gjennom årene og AP har stått for de fleste direkte løgnaktige avgjørelsene og løftebruddene, men det betyr ikke at de andre partiene er så veldig mye bedre.
AP der det eneste partiet som innen min tid har hatt mest inngående opplysninger om hver enkelt person som en ren spionorganisasjon, de visste langt mer om hver enkelt person enn Folkeregisteret og politiet. Men de benekter at det er sant, og hvem vet hva de holder på med fortsatt. Men jeg er en av de som har sett noe av avlyttingsutstyret deres og registrene. Jeg er ikke alene om det heller, men ingen vil eller tørr si noe om slikt.
.
Det burde være mulig å stemme på hver politiker i stedet for å i praksis stemme på et parti, slik at man kan utelukke de som ikke burde være politikere, så ville det være mulig å sortere hvilke personer vil trenger på tinget uansett parti. Noen burde ubetinget være noe annet enn en politiker som bare tenker på seg selv og sine egne saker.!! Det er trist men sant...
.
HA ET GODT MEN VANSKELIG VALG, DET ER IKKE MANGE Å STEMME PÅ!

 

DAB gir deg kun mer støy og mindre kvalitet! Behold FM!

1. DAB har begrenset rekkevidde og utbredelse pga. den høye sender-frekvensen. (Det krever derfor mer enn FM og vil ikke rekke langt selv over hav, mens grensestrøk og fjell sant skog er verre.) Derfor beviser fysikken at i et landsom Norge egner ikke DAB seg!

2. Dataoverføringen er meget begrenset i forhold til ønsket lydkvalitet, samt databortfall. (CD kvalitet er rent tull og løgn! Men Storkinget trodde på løgnen.)

3. Deteksjonsmetoden og kompresjonen begrenser brukeligheten av en bedre kodeks. (Da må du nemlig kjøpe en ny DAB-radio, og den første er alt ubrukelig på flere og gir ferre stasjonerr!)

4. Allmenkringkasting skal være gratis og Mobilt Bredbånd koster mye penger for brukeren! (Husk at de fleste betaler en NRK lisens som ikke akkurat er billig!) NRK vil ha mer i lisens! Og de bruker egen sendertid på å reklameregratis for DAB som selges av private.

5. Andre bedre metoder er under utvikling, men krever fortsatt langt mer enn det FM gir av funksjoner og kvalitet, som også bruker mindre strøm. Det er mulig å lytte på FM med mottaker som ikke bruker strøm!

6. Søppelberg, kreftfremkallende gift og virkelige kostnader har ingen vært i stand til å beregne fullt ut. Brukerne kommer til å måtte betale store summer på en eller annen uønsket måte! Det er snakk om hundrevis av milioner.

7. Ca. 30 år gamle DAB ender på skraphaugen etter langt kortere tid enn FM har vært brukt til i dag. Patenten er utgått. Ingen land vi sammenligner oss med tilbyr kun DAB som almenkringkaster! Philips sitter på alle patenter hvor alle de viktigste er gått ut.

8. Dekningen kommer til å bli langt dårligere enn dagens FM. Og mottakerne bruker langt mere strøm enn en FM-mottaker, som kan bruke ned til ingenting bare for å høre nyhetene... Håde nettseømforbruket og batteriforbruket gil gå opp.

9. DAB fungerer dårlig i bil, på sjøen, på fjellet og over landegrensene. (Stille i Sverige fordi det er få private DAB-sendere..)

10. Lydkomprimeringen gjør musikken vesentlig dårligere. Egner seg for 78 plater, og døvhørte.

11. For best mulig mottak i bil bør det bores hull midt i biltaket for antennen, og eventuelt monteres en forsterker. Det er skade på bilen og dårlig økonomi samtidig som antenne og adaptere fungerer sjelden optimalt.

12. Ingen vil ha den dataoverføringen som brukes til DAB i sin PC fordi den er langsom og dårlig. Det er ingen feilretting som på Internett. Det påstås at bølgereflekser vil forbedre mottakningen men det er en sannhet med store begrensninger sinden mange av refleksene vil komme i motfase og hindre mottakningen av datapakkene.

Skulle vi ikke spare strøm og batterier av hensyn til naturen? Strømforbruket er større enn FM. Se ovenfor, noenhar regnet på eget forbruk av batterier.
Det er alt vist at versjon en av DAB ikke er kompatibel med versjon to. Kjøp ny! Hva med neste? Det er alt solgt en rekke radioer som virker mindreverdig. Dette er også et miljøproblem. Og hvem betaler for dette galskapsopplegget? Jo, vi forbrukerne!

Vil du kjøpe en bil som er over 30 år gammel som presenteres som en ny bil?
En DAB-radio til min bil vil koste mer enn tyve tusen med arbeid, alternativet konverter er riktig dårlig. Vi har lang erfaring med konvertere for radio og den høye frekvensen gir flere antenne-problemer enn de fleste liker. Man må skrape vekk lakk og når man legger et annet metall mot jern vil det som oftest oppstå rust på grunn av spenninger som genereres.
Alle som har forsøkt DAB i bil utover landet er bekjent med ny støy som minner om boblende vann eller total stillhet, selv om mottageren sier at den motar en stasjon. PÅ FM kan man godt leve med sus der det er dårlig forbindelse fordi man oftest likevel kan høre sendingen. Derfor er det en majoritet som slår av DAB og bruker FM fortsatt. Dab-patenten er så gammel at den er utgått.

Mer kan du lese på disse linkene: www.normann.org    (Litt leting må til)

På FaceBook Logg deg på og søk etter FM. Du vil finne mer enn en gruppe som protesterer! Søk på DAB også og du finner flere protester og misfornøyde mennesker.
BEHOLD FM!
 Poenget er å beholde FM som fungerer godt og for de få som vil ha mer kanalmangfold med vesentlig dårligere kvalitet og rekkevidde så må de gjerne det, så lenge det er gutteklubben kjekk og grei som betaler gildet eller lureriet om man vil, fordi politikerne har latt seg lure trill rundt av kvasiteknologi! DAB kan aldri bli like bra eller bedre som det ble fremlagt for politikerne, og på det grunnlaget tol de sin avgjørelse!

FM-sendere er rimelig enkel teknologi i forhold til DAB og tilsvarende enkle å reparere.
Folk som hører godt har ingen problemer med å høre forskjell når det stilles krav til kvaliteten. Det kan være vanskelig å høre forskjell på trommeslag og paukeslag f.eks..
En gammel firespors kasettspiller kan gi like god lyd som DAB, men vil du kjøpe en slik?
FALSKNERI I BEGGE ENDER
Falsktelling brukes for å gi inntrykk av at det er et veldig stort behov og interesse for DAB.
I Tyskland er bare 5% av de solgte mottakerne i bruk fordi FM er bedre. UK vil beholde FM og det gjelder alle lanf untatt Norge.

At også NRK har latt seg lure med i denne pengedansen er et tankekors. Vi trodde dette var en statskontrollert bedrift som skulle arbeide for lytternes beste. Hvaq kan riksrevisor mene om dette? Ingenting menerriksrevisor om dette. Og politikerne lover som vanlig ting som de ikke har en tanke på å holde overfor velgerne.

DAB+ har ibeste fall omtrent samme kvalitet som dine eldgamle firespors kasetter. Derfor definerer vi ikke DAB i noenform som RADIO, det er en meget dårlig form for dataoverføring uten virkelig feilretting i datastrømmen, og det er altså dårlig dataoverføring og ikke radio!


BARE NORGE ALENE
 Ingen andre land enn Norge vil slå av FM etter å ha prøvet DAB grundig, av rent fysiske årsaker og at lovnadene og spesifikasjonene i starten ikke har holdt mål!
DE ANDRE
Alle disse landene vet at Norge nå kaster mer enn en miliard kroner rett på søppelhaugen. De vet at vi er dumme, og ler seg skakk av oss.

De vet at DAB bare fungerer brukbart i tilnærmet flatt tereng, mens FM rekker lengre med mindre effekt. USA HAR TATT KONSEKVENSEN, OG DET HAR CABADA OGSÅ.

Utbygningen av et haltende helsevesen og de kronisk syke ville ha trengt disse pengene sårt!

Tilknyttet denne siden har vi radiospesialister som hae vært utviklere på området og web-sider med ren informasjon om DAB og lyd har blitt hacket.

 

Et utbytte av FM med DAB er ren svindel og noen må tjene penger på det, men er det politikk eller kriminalitet? Dessverre er det ingen av de teknologiske lovnadene som holder mål.
Vi er mange som håper at politikere våkner og forstår at de har blitt lurt og manipulert til å godta DAB som eneste radio, og at det er stor forskjell på digitale platformer som ofte ikke kan sammenlignes.

DAB ER SÅ GAMMELT AT PATENTET ER UTGÅTT SÅ LAG DIN EGEN!

Bloke in shed starts own DAB radio station - with Ofcom's blessing

Setup would work fine with a new Raspberry Pi, he says

A three-month experiment in Brighton has proved that Digital Audio Broadcasting can be cheap and easy to transmit, opening the way to community and local stations – and perhaps a pirate or two. Even just some noise senders too.

The experiment was carried out by Ofcom broadcast specialist Rashid Mustapha, though in his own time and at his expense. Despite that, the regulator has decided to publish the results as a demonstration that low-power DAB broadcasting can be done at very low cost, and without interfering with existing services.

The Brighton experiment, which was carried out under a Non-Operational Test and Development licence, used an old PC running a Software Defined Radio stack to generate the DAB signal. Some local FM stations has also been using rather advanced programware with a better result than some of the expensive DSP's.

Later testing proved that a Raspberry Pi could have filled that role, but for three months a 2GHz Pentium PC box was used. That is not actually a power station, but you may look into the new Raspberry Pi with some additions.

That box received audio data over an IP stream, converted it into MP2 (the most preferred and common audio codec of DAB) and fed it into the open-source CRC-DABMUX: a software DAB multiplexer developed by the Canadian-government funded Communications Research Centre, though other software packages were also tested. BUT CANADA HAS STOPPED ALL DEVELOPMENT IN THE MEDIA. (For Canadian use.) An other question is to let a fast computer do all the codec work as advanced systems may do a better and cheaper job.

A dish receives the IP stream over Wi-Fi at a relatively low speed, then a three-segment Yagi-aerial sends it out as a DAB signal, but the quality and the compression of the signal is an other story. Even the professional equipment can't handle real HiFi as the comression allogorythm and the possible or even the practical data speeds that are used are not able to comply with the German DIN45500 standard at all. So CD quality is just dreamed up. The IP stream is in itself more reliable than the DAB-system itself, but the real datarate is a pain in the neck as te data given is completely wrong or misused.

The last patent restricting the use of DAB ran out in last January, so software radios can use DAB without fear of litigation — something which doesn’t apply to the more technically advanced DAB+, but the difference is only in the coding so it it is possible to use a free and even better coding. The HF system is actually the same. Can we see the shadow of a third DAB system coming up?

The short fequency used is a real physical problem one can't pass, but in principle one can send narow-band digital radio between senders on FM and get a better spread for longer distances tan the patented digital system promises.

But more interesting was the use of an overpowered RF amplifier and filters, run at well below rated powers to keep transmissions within the power mask required by the International Telecommunications Union for DAB transmissions. The mask defines how square a signal must be, as radio transmissions trend towards the bell-shaped, thus spreading into neighbouring bands at their base, and make a lot of problems.

In DAB that squaring is normally accomplished with (expensive and bulky) cavity filters, but this project was to see if it could be done on the cheap way. And it can be made very simple.
As some may know are splatter and subharmonics a real problem in most senders.

Which it could — interference was minimised and transmissions stayed within the ITU mask, proving that anyone can set up a DAB broadcast station for minimum outlay and a simple PC.

Ofcom reckons this will take community radio stations digital but as FM sounds better it is unshure. Many areas have successful community stations operating on FM, but most of those are run on borrowed hardware which won't stretch to space on a commercial DAB multiplex. And generaly are the DAB setup costs much higher.

Here at our first thought on reading any report ( surprisingly mostly non-technical) was to wonder which pirate station will be the first to jump to digital noise sendings. Maybe it is so much simpler and better to just use FM?

Some radio sepecialists don't call DAB a radio as it has a data transmission system with very bad data rate on the air, as much is missing from a standard used for any standard data transnission of today. It is easy to compare. It is very slow compared even to WiFi in practical new systems today, and there are no handshaking or handling of missed datapackages. Missed data do just disapear even it is stated that they are regenerated some way, as there are not really no regeneration going on in the system. That ecos may fix this is just teoretical.
In WiFi and cabled data transmission are missed datapackets regenerated in more than 90% of communication errors. So you do not want any data transmission to your PC or  mobile phone from any DAB system, as it is too slow and lossy. Sorry!

 

MILJØ-BLØFF OM SØPPEL OG DAB+ SAMT MILJØGIFTER

Sannheten må fram!

Nå har en av miljøskandalene sprukket i Sverige, og Norge er selvfølgelig involvert. Ingen vet hvor stort dette problemet virkelig er! Det er nemlig god butikk og brenne søppel både her, der og andre steder i verden. Men det er nok bare toppen av isfjellet bestående av snusk, svindel og mer eller mindre svarte (forbrente) penger som er i omløp på en hemmelig måte.
Det som er viktigst i sammenhengen er tydeligvis at det er stor butikk å transportere søppel rundt omkring på kloden uten å ta noe hensyn til miljøet, og det er jo ikke det som forbrukerne og befolkningen som helhet loves.
Vi loves jo en helt sikker håndtering av all søppel som kan representere miljøgifter som er virkelig farlige. Det finnes en rekke tungmetaller og andre direkte kreftfremkallende kjemikalier som i praksis er meget vanskelige å bryte ned på en enkel og fornuftig måte. Mange elektronikkprodukter er blant de mange vare gruppene som inneholder ting vi helst ikke vil og skal leve sammen med.

Så hva gjør man? Jo, man sender problemene vekk og får betalt for sendingen som kan inneholde slike ting som er besværlige. Dermed har man fått betalt for noe som vil koste tildels store beløp å fjerne giftstoffene fra. God butikk men en farlig løsning, og det er ikke lett å følge sporene etter giftene.

I Sverige er det nå med sikkerhet avslørt (av svensk radio) at det forbrennes norsk søppel som inneholder alle de vanskelige gift-stoffene.
Hva skjer ved en slik forbrenning da? I teorien forbrennes det med så høy temperatur at alt skal dekomponeres under forbrenningen, men virkeligheten stemmer ikke alltid med teoriene. Så noe kan faktisk skape nye forbindelser i røkgassen ved avkjølingen og en eventuell kondensering av fuktigheten i søppelet. Hvor finnes så bevisene? Jo, i asken som deponeres i en eller flere helt usikrete askehauger hvor avrenning og andre prosesser sprer giftstoffene ut i en helt ubeskyttet natur. Det som er lettest å finne er nettopp de tung-metalliske forbindelser i avrenningvannet som renner rett ut i naturen. Men de fleste kjemikere vil nok være enige med meg i at dette bare er en god indikasjon på at det sannsynligvis er andre meget farlige stoffer i asken og utslippet gjennom røk-avgivelsen som sprer seg med vær og vind. Begge deler vil i løpet av en tid påvirke både folk og fe. Planter kan ta opp tungmetaller.

Dette er med andre ord søppelet som vi blir fortalt at det blir destruert på en helt miljøsikker måte, uten at det vil skade naturen eller folk på noen måte. I tillegg til dette kommer en kjempemessing transport som heller ikke er spesielt miljøvennlig eller ønsket noe sted. Noe av vår søppel dukker opp i andre lavkostland hvor det sees på som en resurs, men er vel alt annet.

Hvis FM-båndet legges ned vil altså millioner radioer ende opp på denne måten, noe jeg har advart om på flere måter både på nettet og direkte til politikerne. Selv de som kaller seg Grønne er ikke interessert, så hva skal vi med dem?
Hva skal vi med politikere og et politisk system som nekter å høre på logikk og fornuft?
Så når skal fornuften bli viktigere enn pengebegjæret?

.

 

DAB + er ikke RADIO! Men en dårlig dataoverføring!

DAB I KORTFORM, OVERSKRIFTER (Kun et lite utvalg.) DAB er pengeran fra alle landets beboere, som lytter på FM-radio! (Og noen til!)

Søk gjerne selv på nettet om Svindelopplegget DAB og DAB+, som ikke er noen reell forbedring av signalmottagelse!

DAB, BAD eller DAB+ er i virkelighetens land ikke RADIO men en dårlig dataoverføring med en senderfrekvens som er alt for høy til å rent fysisk kunne få en optimal rekkevidde, og stoppes meget enkelt av alle ting som inneholder vann eller metall eller annet ledende av noe slag. Maksimum påstått lydgjengivelse (CD kvalitet) er en fysisk umulighet!
Påstanden om forbedret rekkevidde på grunn av refleksjoner er også ren løgn av to årsaker; minst 50% av refleksjonene vil være i motfase og dermed svekke signalet, samt mistede datapakker resendes ikke, de kan ikke gjenskapes av systemet.
Det er ingen "hand shaking" som ved en ren dataoverføring, derfor er det ikke uvanlig at minst 10 datapakker er borte.

NOEN OVERSKRIFTER OM DAB FRA DAGENS NÆRINGSLIV - og andre:
DAB+ som det behøves fordi dette er et produkt som er basert på ren løgn. Man har modifisert fysikkens lover! Selv om det i praksis er helt umulig...

Nyheter; IKT Norge: Sannheten om dab, Foto: Per Ståle Bugjerde
Nyheter; Dab-avklaring trekker ut, Av Bjørn Eckblad
Nyheter; – Vi stiller historisk dårlig mot NRK
Nyheter; Dab lager klabb, Av Bjørn Eckblad
Debatt -
Påfører det norske folk flere milliarder i ekstra kostnader for DAB-radioer for selv å spare 130 millioner kroner
(Inklusive DAB og DAB+)
Dette skjer bare i Norge. Hvorfor, spør Torleiv Maseng, professor og gsm-nettets far.
Nyheter; Tre av fem imot slukking av FM-nettet,
Nesten 65 prosent sier de er imot slukkingen av FM-nettet og overgangen til DAB-radio, Av NTB
Nyheter; Derfor slukkes fm i 2017
Professor Torleiv Maseng mener at det norske folk påføres unødige ekstrakostnader ved å ta i bruk dab og
at dette vil være bortkastet.
Nyheter; SV foreslår å utsette FM-slukking
Torgeir Knag Fylkesnes (SV) vil fremme et forslag om å utsette slukkingen, Av NTB
Nyheter Nok en DAB-klage på ESAs bord
Det europeiske overvåkingsorganet ESA behandler tre klager om DAB-utbygging i Norge, Av NTB
Nyheter; La musikkarkivet leve
Hvem skal dokumentere den viktige nye musikken om ikke NRK kan gjøre det? , Av Audun Vinger
Nyheter; Stilles til veggs om radionett
- Vil kulturministeren ta ansvaret for eventuelle konsekvenser fm-stengingen måtte få? spør Ib Thomsen (Frp),
Av Mina Ghabel Lunde
Nyheter; Gleder seg til FM-slukking
Salget av radio og hi-fi-utstyr er mer enn halvert de siste fem årene for radioimportør Erling Neby. Nå venter han på «årets julegave», slukkingen av FM-nettet. Av Christian Bjerknes
Debatt; Dab, dekning og beredskap
Beredskap og tilgjengelighet har alltid vært en viktig del av NRKs oppdrag, og vil fortsatt være det?
Nyheter; Radio holder stand
Mens tv og trykte medier opplever drastiske endringer i bruksmønstre,
er radioen fortsatt en stabil følgesvenn for millioner av nordmenn! Av Stian Øvrebø Johannesen og Stina Gregersen Karlsen
Nyheter; Kan bli tvunget til å snu
Norske myndigheter risikerer at Efta tvinger dem til å rigge ned deler av dab-nettet som akkurat er ferdigstilt.
Av Knut Selsjord
Debatt; Det er ingen skam å snu
Vi har nettopp lagt bak oss en flott påskeferie. Dessverre ligger det an til at dette blir den siste påsken der de fleste av oss kan benytte fm-radioene våre.
Nyheter; Duppeditter som gir dab
Savnet du noen radiostasjoner på radioen i påsken? (Omformere av alle typer fra DAB+ til FM gir alltid dårlig resultat.)
Av Magnus Eidem
D2; Ikke helt Tandberg
Norskproduserte Ixion markedsføres med nostalgiske referanser til Tandberg Radio, men både lyd og funksjonalitet er for den moderne musikkonsumenten. (Altså de med dårlig hørsel.)
Av Jan Omdahl
Debatt; Dab er godt utredet i Norge (Er en udokumentert påstand.)
Alternativet til dab hadde vært å henge fast i gammel teknologi uten mulighet til å etablere nye kanaler.
(For DAB i alle former er langt dårligere og mangler beviselig funksjoner i forhold til FM.)
Nyheter; Snudde etter refs fra Telenor
Kulturdepartementet offentliggjorde først «sensitiv» informasjon om dab-utbyggingen,
men gjorde helomvending etter klagebrev fra Telenor. Av Knut Selsjord
Nyheter; Esa krever svar om dab
Eftas overvåknings­organ Esa stiller seg undrende til norske myndigheters plan om å slukke fm-nettet og tvinge radiolyttere til å kjøpe nytt radioutstyr. Av Knut Selsjord
Nyheter; Slår alarm om dab-nettet
Da amerikanske gps-satellitter sviktet i slutten av januar, ble norske dab-radioer stumme. Når fm-nettet slukkes neste år, er også norsk beredskap avhengig av at dab-nettet er stabilt. Av Knut Selsjord. (Ustabilt er fornavnet til DAB+!)
Nyheter; Krever svar om ulovlig støtte
Åtte måneder før slukkingen av FM-nettet, reiser overvåkningsorganet Esa-sak nummer to for å undersøke om dab-utbyggingen i Norge har vært og er ulovlig. Av Knut Selsjord
Nyheter; Her er Aps plaster på dab-såret
– Står for det vi har gjort.? Men nekter å svare på direkte spørsmål til storting og styringsverk.
Hvem har fått penger under bordet?

Nyheter; Også dab-radioer er utdaterte
Det er ikke bare fm-radioene som blir ubrukelige fra neste år. 300.000 nordmenn var tidlig ute og kjøpte dab-radio før 2010. Størstedelen av disse vil også bli stumme. Av Knut Selsjord. DAB-patenten over 30 år og utgått!
Debatt; Dab for å redde eget skinn
Diskusjonen om dab har vært preget av et desperat NRK. Sverige kritiseres offentlig for å ha stanset DAB-utvikling!

GENERELT OM DAB+
Vi og mange med oss er rimelig overbeviste over at politikerne og selve Stortinget har latt seg lure av falsk informasjon. Det er jo slik at ikke alle er spesielt kunnskapsrike i fysikk og naturlover, en kunnskap som ganske raskt vil avsløre at det er helt umulig å få en gjengivelse som ble lovet med bedre kvalitet enn en høykvalitets CD. Med den korte radiofrekvensen er det helt umulig å oppnå like god rekkevidde som FM i et land som Norge. Dette landet vårt er jo alt annet enn pannekakeflatt, men om det hadde vært det så rekker signalet bare så langt som du kan se, som et maksimum.
Det skal ikke mer enn et grantre til for å kunne stoppe dette radiosingalet fordi radio-frekvensen er så høy.

Egentlig kan ikke noen versjon av DAB kalles for ekte RADIO, siden man har kommet frem til at radio skal kunne lyttes på med et krystallapparat som ikke forbruker noen strøm. Man kan lytte på både AM og FM med et krystallapparat og samtidig spare strøm, som er umulig med alle former for dataoverføring som DAB. BAD+ har også en redusert lydkvalitet og kan ikke benevnes som HiFi eller kvalitet etter DIN45500. Man behøver ikke å være professor for å vite dette. UOI og andre høyere undervisningsinstitusjoner har ikke vært hørt i sammenhengen, selv om det har kommet til dels grundige kommentarer.
Hvem er økonomisk ansvarlige for denne feilakige avgjørelsen om innføring av kun DAB? Noen hevder at NRK bør legges ned!
Hvor mange er klar over at DAB i de fleste former underletter avlytting av de aller fleste rom, nesten hvorsomhelst? Dette kan anvendes både av private interesser og fremmede tjenester.

Dette er bare et lite utvalg av samlede fakta.
+

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.09 | 10:47
DAB-SKANDALE I NORGE har mottatt 1
14.02 | 23:29
Vesentlig GAMLE foto har mottatt 1
Du liker denne siden