BLOGGPLASS forsøksmessig for alt...

Det er som kjent åpne foredrag på nærmere avtalt sted. Inngangsprisen er 25 kr for tiden og det blir snart sommerferie.

De som er aktive har fått en spesiell nettadresse de kan gå inn på for å hente informasjon som avtalt. Denne informasjonen vil bli oppdatert til høsten siden denne sommeren vil forløpe med meget liten nettilgang.

Siste foredrag blir neste torsdag.
---

Foredragene er som de fleste vet avsluttet i år, og vil ikke bli gjentatt med det første, som et resultat av manglende oppfølging og fjerning av utstyr.

Ha en god sommer i år også!

Melding om kommunikasjon blir tilgjengelig senere.

10/06-2017.

Det første blogginlegget må nesten bare bil om seg selv, men det er jo greit med litt mer også. Kul

Vi har for liten plass her til å ta i mot alskens bilder nettopp her, men vi har tilnærmet ubegrenset plass andre steder når det gjelder blogginnlegg. Så her legger vi hovedvekten på meninger og gjerne fornuftige og brukbare meldinger som kan være til nytte for flere. Store innlegg kan flyttes over til www.normann.org eller legges der direkte men også der finnes en begrensning selv om den er rommelig. Det er heller ikke like lett å navigere rundt. Våre komplette lisdter over virus og uønsket programvare er så lange at de ikke får plass i et innlegg.
Midlertidig epostadresse: knut@normann.org kun til viktige meldinger.

Smiler stort

Så var det litt data:

Husk at på de aller fleste moderne maskiner i dag er ikke av og på bryteren en rent fysisk bryter som bryter all strøm. Det er ofte en programvarestyrt bryter som forteller maskinen at den skal late som om den er av og bruke nesten ingen strøm. Det bevirker at virus som er installert i maskinen ikke har noe problen med å fungere videre.
Det kan også medføre at en maskin som tilsynelatende er avslått og står tilkoplet Internett på noen måte fortsatt kan være i stand til å fungere ute på dette nettet. Dette er ikke veldig godt kjent, og enkelte maskiner kan slåes helt på utenfra Internett. Dette er noe vi normalt ikke interesert i. (Kalles ofte Power on LAN i BIOS.)

Vi skal komme nøyere tilbake til dette og gå gjennom det vi kaller for varmstart og kaldstart, noe man har god bruk for ved opprensking i maskinen med dertil egnede verktøy. For det må man ofre tid på. Microsoft regner med at en maskin uten god beskyttelse blir ubrukbar i løpet av et års tid, eller kortere.

Vi har foretatt målinger på hvor fort en helt ren maskin kan infiseres etter tilkopling til Internett, og den korteste tiden vi målte var utrolige 30 sek. Det er ikke bedre nå!
Likevel tror mange at når man kjøper en dyr maskin så er man helt sikret mot slikt. Vi vet at noen slik sikkerhet ikke finnes uansett pris og merke.

Noe å tenke litt på! Så vi kommer tilbake til en rekke beskyttelsesmetoder.

Vill

Nytt nettsted finnes alt og er under arbeid. Ved spesielle problemer kan det tas kontakt etter ferien.