DISKUSJONEN OM DAB OG FM GÅR VIDERE men er ikke OK

RADIO OG ELEKTRONIKK GENERELT

VI BEHANDLER EN DEL TING SOM MÅTTE VÆRE AV INTERESSE FOR NOEN

vI anbefaler mange å bli radioamatør. Det er en fin hobby for de som har tid til overs og interesse samt noen kroner til kjøp av utstyr for å kommunisere med store deler av verden. Litt kunnskap er det behov for men de fleste kan tilegne seg det i dag da det ikke kreves morsekunnskaper lenger. Å ta et sertifikat koster to lange lapper og koster ikke mer hvis du ikke vil være med i en forening. Det kreves bare litt regning og matematikk som de fleste har vært gjennom før.

For de som vil ha en kopi av Ohm's lathund med formlene vist på en enkelmåte med sammenheng kan hente det her fra vår server:
 http://www.nomann.org/files/OHMS-LATHUND1.pdf

Det er en ganske god hjelp på veien. For å hente dette A4 arket i PDF-format gjør du følgende: Gøyreklikk på filen og velg: "Lagre linket innhold som" eller tilsvarende fra menyen som du får opp. Da får du spørsmål om hvor du vil lagre nedlastningen eller hvis du har fast nedlastningssted blir filen lagret der. Du må ha en PDF leser for åvise eller printe ut filen, og den er ikke stor.

Vi har forøvrig erfaring fra konstruksjon av mange elektroniske ting. Vi kan vise til byggesett og eventuelt sette sammen konstruksjoner selv, hvis behovet skulle være tilstrekkelig stort når vi kommer tilbake med forslag til konstruksjoner. Regn med at noe vil bli liggende på annen server men omtalt her etter hvert det blir tid til det.

SPØRSMÅL OM DAB+ MOTTAK PÅ PC GÅR

Ja det går ganske greit og du har to grunnleggende muligheter. Den mest selvfølgelige er å logge seg på den stasjonen man er interesert i og søke etter radiokanaler på nettet. Du kan også forsøke å søke direkte på Google. Men det er klart at hvis man ikke har nettilkopling der man vil lytte så blir Internett på mobiltelefon ganske kostbart i lengden, så da er alternativet å ta ned det digitale signalet direkte fra luften og inn i din PC.

Det finnes flere små mottakere med programvare som ikke er stort større enn en minnepinne, og de koples selvfølgelig til en USB-port i maskinen som oftest etter at den medfølgende programvaren er installert. Vanligvis følger det med en liten antenne som plugges inn i mottakeren. Det vil si at høyfrekvenssignalet mottas av antennen og demoduleres i USB radioenheten og lyden kommer ut av maskinens lydkort. De fleste av disse mottakerne kan også ta i mot digitalt TV signal, om det finnes på stedet.

Jeg har selv brukt en lettere modifisert lignende enhet til å måle feltstyrken på alle DAB signaler, og noen av programvareversjonene hjelper til med en god visning av signalstyrken. Disse mottakerne kan koste fra noen hundrelapper og opp til et par tusenlapper, uten at det betyr den store kvalitetsforskjellen. En viktig ting er at den medfølgende programvaren må passe for det operativsystemet du bruker. Åkjøpe programvaren separat er ikke lønnsomt.

Forøvrig vil jeg anbefale ekstra høyttalere med forsterker tilkoplet din PC, da de fleste ikke har noen stor og god lyd, men på DAB+ har det vel liten betydning, da lydkvaliteten ikke er mye å skryte av siden det ikke er HiFi eller DIN45500.
Jeg har ikke hatt tid til å måle lydkvaliteten, men som høyttalerkonstruktør har jeg trenet i mange år på å bedømme lydkvalitet, selv om det ikke blir det samme som en avansert måling. Jeg er en av de som velger bort DAB+ i alle sammenhenger.

Enkle alarmsystemer kan være et enkelt selvbyggersett, men behovet må vurderes.

Kom gjerne med forslag så får vi se om det blir noe treff...

 

DAB spesifikasjoner mer i dybden, lag en selv da?

This is compiled and written in not perfect English as this is for international readers.

This is not meant to describe how to make a DAB sender but more a description of the backgruond from a technical standpiont and hte difference from a FM transmitter where no coding of this kind are applicable. DAB has not came to be a de facto standard as it is impossible as the function from the start is unlogical, as a radio device. And even not very useable for data transmission and then quality. We have references back tobrfore 1964 and even erlier on analog signal-transmission, including digital signals. Even Marconi was not the first in this field. So some kind of history is included. 

So here are some of the root principles and some of them may have been changed a bit by time and even that can not be any big changes.

FM is rather simple with senders mostly going in class C and modulated by a drifting frequency and sidebands that may carry all kinds of informations as text or any other information. Stereo is obtained with a control frequecy with information on what may be left or right.

1./ Modulation method. DAB uses a QPSK and OFDM which has more in common in WAN networks than conventional radio broadcasts. Be aware that there are no handchaking for the dara packages as this is one-way communication. Certainly it is not such a familiar topic for the FM radio enthusiast, as this is no prblem. Essentially the digital symbols are DQPSK modulated (by neither frequency nor amplitude but by phase adjustment of the subcarriers in 90 degree increments in order to send the symbols 00, 01, 10, 11) - Then the signals are repeated over many subcarriers (to avoid the effects of multipath fade) before being amplified and output. This hurts the speed so much that data has to be removed and compressed.


2./ Familiarity. Whilst most FM engineers are using digital techniques such as microcontroller management (PICs and such) most of these early units simply don't have the speed for encoding DAB which is based on the MP2 codec or similiar. This means that you have to ditch microcontrollers and use much faster FPGA technology (or an off-the-shelf MPEG encoder IC - but this has absolute drawbacks) FM needs a much simpler exiter for its power output stage.

3./ Coding skills. FPGA's are coded in Verilog/VHDL programming languages which are a radical departure from the ASM code using in microcontrollers (Which are conventional linear code as opposed to concurrent logic and thus more widely understood) 

4./ Soldering. This may sound like a silly problem but most FM designs are soldered using conventional means... but DSP's and FPGA's require high-density SMT techniques which again leaves some small-scale developers cold - also, it effectively denies the buyer home-assembled kits... the best you can hope for is part-assemble kits and a higher pricetag. 


Other issues... 

Now, I mentioned off-the-shelf MP2 encoders or similiar... you could use one of these as a design block component to speed your design but you immediately hit a problem. Even if you use a prebuilt MP2 encoder you still need logic to control additional processing after the MP2 or MP3 like encoder block to make up the COFDM modulation. This involves: 

- Convolution (viterbi) encoding 
- Forward Error Correction 
- Frequency division Multiplexing 
- Temporal/Frequency interleave 
- Fast Fourier Transformations 

Again, way more than a standard microcontroller can handle at these bitrates. So, since FPGA's are going to be needed to handle all of this anyway we may as well ditch stock MP2 or MP3 encoder IC's and write the MP2 codecs to the FPGA as a first stage of a complete DAB encoder chain. In other words, we cannot really get away from the Verilog/VHDL code requirement... at least, not until some benevolent chip manufacturer releases a fully good end-to-end DAB encoder IC's to the public at decent prices. Even so, you may have problems getting the parts to platy together, or fix it when some errors are happening. Where to measure what is a good questrion.

So, having neither the prebuilt parts or Verilog/VHDL design experience, you are not likely to see many DAB transmitter designs from the current FM kit distributors just yet. BTW. If anyone is interested I have an FPGA reference design for the Xilinx VirtexII (XC2VP70) FPGA part which implements several small-footprint low-latency MPEG2 audio encoders without any unneccessary features (Based on a stripped down version of DUMA's commercial 'Video DV-X realtime IP encoder' core) ... Theres no reason you cannot add additional FPGA logic to form a complete DAB streamcard. Then all you're looking at is the subchannel reintegrator and a way of adding the resulting broadband subchannels to some form of exciter. Essentially, this should provide all you need for a DAB transmitter. 

RF design really isn't my strong point so I wouldn't be able to help with any specifics in the RF output stages. The electronics behind that side of things is out of my depth - but I can at least show how to build the subchannels you need to transmit. The power amplifier used in an FM sender can anybody make from the parts.

I don't know if the DAB MPEG2/3 encoder requires any premphasis as a hangover from analogue FM but I very much doubt it. It wouldn't make a great deal of sense at all... but then I've been surprised enough by emergent technology designs to know not make assumptions, even sensible ones : ) 

One problem not often mentioned is that lost data packages can't be reconstructed or used. There are no real handshaking as it is an one way gtransmission.

I think though, that you'd want to see how far you can push an X-Band STL because you want to keep as much of the processing away from the rooftop as possible. A DAB processor is not something you'd want the FCC/RA taking from you regularly. The problem is that the processors output is very  wideband... So is an X-Band link so hopefully you wouldn't need to site a DAB plexer on a rooftop ;- )  And that is clean fum! :-D

Also, being a multiplex signal I think you'd see pirate stations cooperating in placing these setups and then each applying their streams. Theres enough channel space available in a DAB TX Mode1 unit for a number of pirates and sharing costs makes sense. Theres also the SFN angle which makes the final transmitters harder to locate due to intentional multipathing. 

I doubt we'll see this happening until analogue dies though so we've got a long while yet - and by then who knows what we can fit on a single FPGA, perhaps the entire DAB stream processor. It certainly is going to be interesting, but a real radio may it never be, as FM is radio. 

 Synes du ikke du ser mulighetewn for at alle har sin egen lille DAB-sender som lager et totalt kaos på nettet fordi de støyer langt mer og er vanskeligere å peile enn FM piratsendere.

 en RADIO?

LAG DAB-senderen-selv

Det faktum at noen små lokale DAB-stasjoner kan enkelt realiseres med vanlig PC maskinvare og programvare med åpen kildekode, har Ofcom Engineer Rashid Mustapha i Brighton i England demonstrert. Den britiske regulator i henhold til åpne opp nye muligheter for formidling av slike løsninger, spesielt for mindre radiostasjoner.

 

Vi regner med at vi kan grave frem mer informasjon om emnet med den fagerfaring vi har.

Rykter er rykter, men rykter høres om at hvis FM blir helt slått av (det er alt svakere mange steder før tillatelse til utkopling foreligger) så er det mange som vil sette opp små støysendere som sender noen få databiter av gangen slik at mottakerne mister så mye data at gjengivelsen blir uforståelig fra DAB på grunn av datatapet som oppstårsamtidig som disse falske senderne blir omtrent umulige å oppdage på grunn av reflekser og tilfeldige sendinger av ugyldige data som mottakerne ikke kan sortere eller eliminere. Da vil det bli støy og ikke noe som ligner på radio men ren datastøy. Vi tar ikke ansvar for at disse ryktene medfører noen sannhet.

 

Tilfeldige klipp om DAB og relaterte teksteer

Mange brukere av DAB-systedmer over hele verden er lite fornøyde. (Men det finnes noen brukere.)
Hva er det vitenskapelige grunnlaget for at man skal tro at det vil bli bedre i et så kupert land som Norge?
Vi får håpe at 2015 blir et formuftens år hvor man vedtar å beholde FM som virker langt bedre!

VI FORESLÅR AT FM-RADIOEN BESTÅR FORDI DEN ER DEN BEST FUNGERENDE RADIO VI HAR!
Dette er ikke bare en men ing men godt underbygget av rent vitenskapelig og teknologisk informasjon uten noen form for løgn som DAB fremdeles er basert på. Patenten er gammel og utgått men presenteres som en teknologisk nyhet med uovervinnelig teknologisk lyd, som er ren løgn og ikke annet. Kostnadene blir meget store og de kan ikke taes. Falsk-telling gjør ikke at det er flere virkelige lyttere til DAB enn FM.

Teknologi og fysikk

Vi mener at teknologi skal være teknologi i forhold til teknologiens egnverdi innen de fysikkens grenser vi kjenner idag. Fysikken er jo et uomtvistelig grunnlag for det meste rundt oss som mange av oss oppfatter som en selvfølgelighet. En del fakta står seg som selvforklarende fysikk, selv om sannheten ofte er en helt annen. (For hva er det ikke mulig å lyve om?)

Hvem Gjorde Hva?
Æren for radioens oppfinnelse har vært tillagt Marconi, men sannheten er at han var den første som greide å skape stor forretning utav en radiokommunikasjonen ved hjelp av det engelske kongehus. Hans kunnskaper var alt skapt av fysikere som ikke hadde trukket de lange linjer. Det hører med til historien at Markonis patentanmeldelse omsider ble avslått av den amerikanske stat og gitt til forskeren Tesla som også var oppfinneren av vekselstrømmem, noe Edison var sterkt imot. Det som var trist for Tesla var jo at han da var avdød.

Noe, men ikke veldig grundig forskning tyder på at heller ikke disse var de første til å sende radiosignaler. Det er flere mulige kandidater som til eksempel Sir Chandra Bose.

Krystallet som ble til en transistor mye senere...
Det startet på en måte med forgjengeren til transistoren, krystallet som hadde likerettende egenskaper, noe som ble benyttet til lenge etter krigen og med stor oppfinnsomhet slik at selv rustne biter av barberblader ble brukt som et krystall samt noen kobberforbindelser. Alle har vel en eller annen gang hørt om krystallapparatet og det finnes versjoner som også fungerer på FM Selvfølgelig helt uten strømforbruk, og det er jo naturvenlig.

Det magiske røret

Men det er helt klart at det var oppfinnelsen av radiorøret som startet den store utviklingen innen radioteknologien, men var også med på å starte det vi trygt kan kalle for databehandling. Også her er det selvfølgelig uklarheter rundt hvem som fant opp radiorøret først. Det kan ha væt en engelskmann, men vi er ikke helt sikre på om de informasjoner som finnes er helt riktige.
Kommunikasjonsbehovet var der og ser i dag ut som om det aldri kan mettes på alle felter. Musikk til folket var og ble et meget viktig felt, men ofte var det kunstnerne som satt tilbake med den laveste fortjenesten. Slik har det en tendens til å fortsette.

Halvlederne kom for å bli
Halvlederteknologien har kommet meget langt i dag og stadige forbedringer oppdages og forsøkes implementert. Vi har sett hvordan lineærteknikk of analogteknikk har krysset hverandre med mange tilfeller av enten så dårlige funksjoner eller mangel på gode standarder at de ikke fikk livets rett, som så mange andre oppfinnelser som aldri ble realisert.
Et av våre tilknyttede laboratorier konstruerte i sin tid en forsterker som kunne forsterke alle lineære signaler og digitale sådanne til langt over 45 KHz selv i blanding. Dermed har vi sett mange standarder komme og forsvinne mer eller mindre sporløst. Men de fleste konsumenter som hører godt vil fortsatt ha glede av god musikk hvor det ikke mangler noe. Men her må vi bare ikke blande lineær lyd vi kan høre uten omvandling, bilde og data. Så la oss slå fast at DAB ikke er det samme som TV selv om den skulle være digital, og radio er ikke nødvendigvis noe digitalt. Selv om en PC kan inneholde en del som kan lage lyd, ofte av noe ringe kvalitet fordi her mangler det også klare standarder. Ellers pleier vi å vise til den tyske HiFi standarden DIN45500 som er en minimumsstandard for god lyd. 


DATA
Amerikanerne var ikke oppfinnerne av den første store datamaskinen. De var ikke opfinnerne av hullkortet engang, selv om de påsto det. Datamaskiner ble ikke i noen større grad assosiert med musikk, det var ikke deres oppgave. Men noen forsøkte senere å spille lyd på en linjeprinter ved å kjøre motorene for å lage lyd. Det var ikke mye feil på viljen til å forsøke. Man skal være klar over at mye rundt oss enten er data eller kan gjøres om til data. Kryptering og data er heller ikke noe helt nymotens.

PROGRAMERING
Den første som kunne skrive et dataprogram var ikke en mann, men Ada Lowelace.
Men radioer for vanlig kringkasting er det kun et begrenset behov for programering av.

DAB krever derimot ganske avansert programvare i både sender og mottaker, så når den skifter karakter må brukerne kjøpe seg helt ny radio, og det har alt skjedd en gang. En helt unødvendig og ikke beregnet ekstrakostnad både på sender og mottagersiden.


GRAMOFONLYD
Det var flere som produserte gramofonplater og lyd, selvfølgelig etter hver sin analoge standard. Den elste var vel Edisons lydtrommel hvor lyden ble gravert inn i et voksbelegg på en papptrommel. Senere kom flere forskjellige gramofonplater, og de seneste LP platene kunne ha et vesentlig bedre lydomfang enn dagens CD. Plater med kvadrofonisk lyd så også dagens lys, men fikk en begrenset utbredning.

Firesporskasetten ble veldig populær på grunn av sin anvendelighet og mindre størrelse enn en gramofonplate, men hadde både mekaniske problemer og et helt begrenset lydomfang rent frekvensmessig. Vi skal avstå fra å ramse opp alle andre lydlagringsmedia som har hatt varierende populartitet gjennom tidene, inklusive de digitale media som har kommet og gått.

TRÅDLØS DATAOVERFØRING
Den første virkelige trådløse dataoverføring med stor hastighet og rekkevidde skjedde her i Norge og var i praktisk bruk fra omtrent 1964, men ingen ser ut til å huske det selv om det ble omtalt i flere aviser. Det var før det åttebits data-ord ble funnet oipp og var uvalnlig kompakt med sin fembits baudot-kode. Hastigheten var 2400 bit pr sekund. Til sammenligning greide et kablet modem 80 bit den ene veien og 130 bit den andre veien pr sekund. Så den trådløse hastigheten ble sett som umulig. (Men det visste ikke vi.)
At senderen utstrålte 1000 W SSB innbød ikke til vanlig hjemmebruk heller.

MUSIKK I RADIO
Å overføre god musikk på radio var ingen enkel oppgave og var ikke mulig med digitale metoder selv om noen hadde tenkt tanken rimelig tidlig, fordi det krevde så mye data at kun analog overføring som på en gramofonplate var praktisk mulig.
Her lå det gamle grunnlaget for ampilitude-modulasjonen. Hvis du ser på en gramofonplate med en lupe vil du kunne forstå at bølgene i rillen er lyd. Men dess mer informasjon man ville overføre dess mer plass ville stasjonen ta på radioskalaen. Det gjelder på en måte fortsatt i dag. Ved god overføring av musikk ved hjelp av data må det overføres mye data, eller man må ødelegge musikken med forskjellige former for komprimering for å få tilsvarende dårlig gjengivelse. Dette er enkel fysikk.
For å kunne gjengi musikk like godt som på en god LP må det overføres store datamenger pr sekund. Og det er det utdaterte DAB-systemet absolutt ikke teknisk i stand til, eller konstruert for.

Vi kan si at sporet i gramofonplaten er et bilde på hvordan musikken ble overført på AM fra gammelt av med teknologi fra radioens barndom.

AM
Amplitude Modulasjon fikk man frem ved at senderens effekt varierte som rillen i gramofonplaten, for å si det litt enkelt. Radiostøy av forskjellig slag har en tendens til å ha de samme egenskaper som AM og kan derfor være vanskelig å skille fra musikken. Men alle vi som er såpass gamle at vi husker Radio Luxemburg hadde mye glede av musikk på mellombølgen selv om senderen var svært langt borte og at støy kunne være et problem fra tid til annen. I dag er det mulig å bruke andre modulasjonsmetoder også på mellombølgen som undertrykker radiostøy og gir stereo som på FM. Det fungerer også på langbølge.
AM kunne mottas på krystallmotakere som ikke brukte noen strøm med hodetelefoner. Også transistormottakere med høyttaler greide seg med meget lite strøm, på tross av en akseptabel gjengivelse.


FM
FM modulasjom ble oppfunnet fordi det var lettere å på en enkel måte dempe støy som oftest har amplitudekarakter. Ved å variere senderfrekvensen i takt med musikken på et noe høyere frekvensbånd ville det bli bedre frekvensgang og mindre støy.
Vi kan tenke oss at gramofonrillen styrte en variering av senderfreknensen i stedet for styrken til senderen og dermed kunne det meste av AM-støy undertrykkes.
Til alles forbauselse rakk FM sendingene mye lenger enn beregnet av matermatikerne. Men ekspertene på bølgeutbredelse visste hvorfor. På FM er det ingen problemer å overføre brukbar stereo, tekst og andre meldinger ved behov. Både FM-sendere og mottakere kunne produseres meget enkelt i forhold til den kompleksitet man ønsket å bruke i den enkelte sammenhengen. Hvis man ikke ønsket stereo kunne helt strømløse mottakere produseres på en enkel måte, omtrent som til AM. FM-systemet vil derfor beholdes av alle land vi kan sammenligne oss med. Eventuelt med det utdaterte DAB som et tillegg, men mange har betenkeligheter fordi kvaliteten er beviselig dårligere og strømforbruket mye høyere.

Når det gjelder nedgraderingen av signalet når senderen kommer for langt fra mottakeren så er degraderingen av lyden fra FM langt behageligere med et økende sus i stedet for lydutfall og støy som minner om boblende vann fra en DAB mottaker. Rekkevidden er samtidig meget kortere enn FM i kupert landskap som vårt.

NATO
NATO*s Unnstningskorps vil ha med seg FM-sendere for å opplyse folket på en måte som ikke kan hackes av en enkelt datahacker. Dessverre kan man ikke si det samme om DAB hvor både sendere og mottakere lettere kan settes ut av spill..

RADIO ER KOMMUNIKASJON
Mange mener fortsatt at radio er et medium man får et annet forhold til enn mange andre medier som binder mer oppmerksomhet. De som er gamle nok vil huske musikk til arbeidet som mange hadde glede av, til visse grupper ville ha ekstra avgifter av slik radioavspilling. Da døde den og ble vel byttet om med heismusikk. En lokalradio med rockeprofil fant å kunne omgå det hele ved å spille ren amerikansk musikk, fordi de ikke hadde underskrevet Romaavtalen. Vel, muligheten er fortsatt åpen også for nettradioer så lenge de nekter å underskrive noen kontrakt om det motsatte. Det bør tillføyes at denne senderen hadde på FM et langt bedre hørselsbilde enn hva som skulle være teknisk mulig, og helt umulig på DAB. Desverre er ikke denne senderen fortsatt i drift og styringselektronikken som emulerte et større frekvensomfang enn mulig var i stor grad hjemmelaget og mye bedre enn det avanserte utstyret som andre FM sendere hadde investert store summer i. Det viser at FM kan utnyttes mye bedre enn hva som gjøres i dag, og langt bedre enn DAB..

MANGEL PÅ FORSTÅELSE AV KOMMUNIKASJON
Forståsegpåerne fant at den populære Sjømannsradioen med sendinger på kortbølge til mange hjørner av verden og ga gode populære bilder av Norge til mange land og fjerne steder, egentlig var gammeldags når Internett var på vei. Så alt ble revet ned på for kort tid, selv om det også var en god kilde til ansettelse av de beste reportere NRK har hatt. Sjømennene og deres hilsener til familie og nære har man bare glemt. Og altfor mange av de stedene som ville høre på NRK via Internett har fortsatt ikke noe Internett. Idiotien lever evig og øker ikke populariteten. Nå er det FM radioen som står for tur til å hugges ned, og ingen forstår at man også denne gang dreper radioen på enda en ny måte. Noen savner fortsatt sjømannssendingen både ute og hjemme.
FM er enda ikke foreldet i forhold til vår radiohistorie, det er ikke trangt på FM-båndet hvis man reduserer kvaliteten til den samme som på DAB samtidig som det både er billigere og enklere vedlikehold på både sendere og mottakere. Nesten enhver radioamatør fikser det.

DEFINISJONSPROBLEMER
Data er en serie nuller og ettall som kan omdannes til nesten hva som helst fordi de kan transformeres til noe som ligner det våre sanse-organer er laget for å opfatte, og det er alt lineære signaler enten det er syn, hørsel eller følelse. Intet digitalt signal kan oppleves direkte av et menneske. Derfor er ikke de første lydkilder eller instrumenter, radioer eller TV'er digitale. Og mange instrumenter kan ikke lages som digitale versjoner med de kvaliteter som et originalt analogt instrument har.
For å erstatte noen av disse analoge tingene med digitale enheter som kan reprodusere de analoge godt nok kreves det meget store datamengder. Dette har man i stor grad omgått ved å innføre triks som reduserer databehovet og samtidig kvaliteten på flere nivåer. Derfor finner du få eller ingen digitale instrumenter i en konsertsal. Dette er så enkelt at det definitivt er innviklet når noen lover deg at deres digitale system er bedre eller finere enn det originale analoge, som vi som mennesker er konstruert for å oppfatte.
Og deler av fysikken som ikke er tilgjengelige og nødvendige for alle mennesker for å forklare at det egentlig er helt umulig med en enkel og forståelig forklaring. Det blir det digitale kontra det analoge eller lineære. Stort kortere er det vanskelig å si noe slikt.

KLIPP


Sveits er et lite land sammemlignet med Norge selv om det ikke er fritt for fjell.
Selv nå i denne tiden er nesten hele Sveits er dekket med DAB/DAB+,
hører bare 20 til 30 % av befolkningen på noen slags digital radio.
Men i internasjonal sammenligning,
er dette veldig mye for de fleste er megedt lite fornøyde med DAB.
Kilde: Radioexperten Nancy Wayland Bigler.

Hvis det ikke vises noen DAB stasjon ved å søke kanaler som ikke automatisk vises på din radio, så må du først kontrollere at antennen er trukket helt ut og
vertikal og kjøre som beskrevet i manualen en "Autotune" funkskon av. Du skal kunne se de manglende kanaler nå.
Hvis stasjonen du leter etter ikke finnes i DAB kanalsøk, er dabsender i ditt område dårlig og du vil trolig ikke være tilgjengelig på din radio og kan ikke ta
imot den listede stasjonen. (I forhold til Norge er Tyskland stort sett flatt men har likevel dekningsproblemer i dag.)
Kide: Pure Com Tyskland.

Et klipp fra Norge:
Nærmeste DAB-sender for Lofoten er i Bodø, men den gir nesten ingen dekning i Lofoten-området.
Dette er et klart eksempel på at sjø og kystnære områder er meget dårlig dekket av DAB akkurat som grenseområder.
Kilde: Radionytt.no

Det finnes fremdeles noen DAB-sendere i vårt område i Tyskland.
(Re: FALSCH! Es gibt noch einige DAB-Sender!)
14 september 2014 12:50
Re: FEIL! Det er fortsatt noen DAB-stasjoner!
prody0815 (mer enn 1000 innlegg siden 13/08/03)
Kilde: Club Digital Radio Tyskland.

Når jeg prøver å spare DAB stasjon, vil displayet vise "OFF AIR", selv om her skal det være 36 stasjoner som er ment å motta. Hva å gjørr man?
spurt av Phillip Thomsen på 25 august 2014
Kilde: amazon.de
Det er mange som melder store problemer med DAB i Tyskland, dette er bare et tilfeldig valg.
Mye tyder på at bare ca 5% av de som i det hele tatt eier en radio lytter til DAB.

Jeg bor i Oslo og kan ikke få inn alle dabkanaler fordi jeg har første versjon av dabradio, men samtidig er lydkvaliteten til tider meget dårlig med lyder som minner om boblende vann, så jeg ikke hører sendingen. Vil det kunne bli bedre om jeg kjøper en ny mottaker?
Dabmottakern i bilen fungerer kun i få tuneller og heller ikke i dype daler og store skoger, den blir helt stille.
Kilde: Konversasjon på FaceBook (Personnavn kan ikke oppgis.)

Alle trodde at England ville gå helt over fra FM til DAB men etter en lengre prøveperiode er det vedtatt at det ikke vil bli noe av. FM er overlegent og blir beholdt, men det blir anledning til å sende DAB for de som ønsker det.
Det er heller ikke noe annet land som ønsker å fjerne FM fordi FM har sine egne fordeler.

Telefonleverandørene er flinke til å reklamere for mobiltelefonenes evne til å overføre data mot en pris, men om den opererer med den hastigheten som vanlig DAB opererer med vil du neppe ha på mobiltelefon eller PC. Det blir for dårlig. (For den kan være helt nede i 8kb/s.) Ekte DAB vil ikke bli levert innen oversiktlig fremtid i mobiltelfoner fordi batteriet vil bli tomt på kort tid og dermed ikke fungere som telefon.

FOR SPESIELT INTERESSERTE SOM UIO OG ANDRE RADIOTER

MULIGHETER

En liten peker på en mulighet for de spesielt interesserte i data, Linux, matematikk og fysikk, samt DAB, uten at det skal koste hele garderoben. Avansert måleutstyr er som kjent veldig kostbart, likeså tilgang til avansert mottaker og matematiske funksjoner som også er programmerbare. Dette er ingen enkel oppskrift for de som er altfor trege i hodet.
Den nyeste RasberyPI kan anvende flere sprog, er enkel og billig for de som er vant til å sette sammen ting. Vi snakker om hundrelapper. Kan leveres som enkelt kitt med operativsystem eller helt uten noen ekstra deler. En DVT USB2 mottaker som gjerne leveres med programmer for høye radiofrekvenser til en pris fra noen hundrelapper til omtrent en tusenlapp. (Du kan selvfølgelig også bruke denne sammen med PC.) Hvordan du kopler det opp avgjør du selv, det er flere muligheter og programmuligheter. Kan suppleres med oscilloskop med FFT for datamaskin men er ingen nødvendighet. Wolfram Matematica avansert matematisk sprog og funksjons-pakke anbefales installert på PI'en men er ingen betingelse for resultater. (Dyrt for PC.) Dette kan brukes til mer enn å knekke falske teorier bak et foreldet DAB-system.
(Et lite prosjekt for UIO med dokumentasjon?)

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.09 | 10:47
DAB-SKANDALE I NORGE har mottatt 1
14.02 | 23:29
Vesentlig GAMLE foto har mottatt 1
Du liker denne siden