DAB RADIO er en slags oversettelse AV DIGITAL RADIO BROADCAST (OPPDATERT)

.PRODUKTET KAN IKKE DEFINERES SOM RADIO, er en
Dårlig Audio Bløff!   Vi er de eneste i verden som vil fjerne FM! DAB er basert på løgn!

Meget Dårlig Rekkevidde - Meget Dårlig LYD - Mister Datapakker - Lav Dataoverføring

Hvilken som helst fysiker kan bekrefte dette! Bør ubdersøkes av Riksrevisjonen!

Men hverken riksrevisoren her, som i Sverige vil ta i saken, eller noen politikere vi har kontaktet vil eller tør å røre ved dette håpløse rotet. Det er en haug med løgner om DAB, det er ingen nykonstruksjon fra 2007 men en utgått patent som er over 30 år gammel. Endringen i systemet er en enkel endring i det vi ville kalle lavfrekvensdelen i en vanlig radio og bedrer ikke rekkevidden noe men forbedrer lyden noe, som under dårlige forhold kan være dårligere enn FM-støy, likevel er hastigheten på dataoverføringen fra datateknologiens steinalder og kan derfor heller ikke sammenlignes med nettradio. Det er til dels mye senere enn da vi overførte data på telefonlinje!

I mellomtiden er også lydmuligheter og dataoverføringen på FM forbedret. Ja, FM har dataoverføring, noe man på DAB kantene benekter sterkt. Det er bare ren idioti og ødeleggelse av brukbare driftsmidlet for store summer som skjer ved avstengning av FM!

Definisjon av radio
De færreste mennesker i Norge forbinder ordet radio med noe vesentlig digitalt.
Vi kaller ikke en trådløs dataforbindelse som det finnes flere typer av for radio.
De fleste forbinder det med enkel lydkringkasting over en større lengde uten å ta hensyn til bølgelengde, men man kan dele det opp i fastsatte radiobånd. Man forventer nødvendig rekkevidde i et kupert land. FM er uomtvistelig mest brukt og det finnes flest mottakere.

.

Dataoverføring
Trådløs dataoverføring har man overlatt til apparater som stort sett dekker ganske korte distanser.
De kalles ikke for radio. Det nærmeste man kommer er mobiltelefonen som både er telefon og FM radio men ellers kun bruker digital overføring i dag. Digitale enheter som kan overføre data som kan omvandles til lyd i dertil egnede enheter kalles ikke for radio. Telefoner med DAB kan ikke lages innen oversiktlig fremtid. Man forventer en minimums lydkvalitet med ekte stereo, og til det er det et behov for en datahastighet som ikke oppfylles i praksis av DAB.

.

Kringkasting (B)
B står for broadcast, som vi kan oversette til langdistanse overføring (kringkasting), vesentlig av lyd en vei. Offentlige og andre instanser advarte tidlig om at dette ikke ville oppfylles. Komprimering gir en helt uønsket forvrengning i lydbildet pga. mangler i dataoverføringen man forsøker å skjule.
En slik overføring kan ikke gjennomføres på samme måte i et kupert land som Norge på høye frekvenser uten å gripe til unødvendig kostbare metoder fordi disse ikke egner seg til lange distanser eller andre slike hindringer. Systemgrunnlaget er omtrent 30 år gammelt. Dette er ren enkel fysikk, i gjeldende utbredelse.

.

Patentet for DAB er utgått
Nå er det en tid siden patentet på DAB har gått ut så de fleste av oss ser det ikke som noe behov for å kalle noen form for DAB for radio siden det er først og fremst er en databærer og ikke en radio.
Ellers må vi omdefinere en rekke raskere trådløse dataoverføring-apparater hvor sluttproduktet også kan bli til lyd. Det ble tidlig advart om at dette var et foreldet system, noe som førte til at man endret kodeksen og gjorde de første solgte apparatene mer eller mindre ubrukelige, men det hadde ingen effekt på rekkevidden. I Sverige har man dom på at utstyr som ikke er for lyd eller bilde ikke er radio eller TV.

.

Radio (DABradio)
Vi foreslår derfor at ordet radio kun skal brukes om radioer slik det tidlig ble definert og ikke noen dataoverføringer som i seg selv ikke er noen lyd. Selv om siste kodeks ikke er utdatert enda er dette bare en datahåndtering i seg selv og ingenting som kan sies å være en radio da den like gjerne kan brukes i en PC, og det er ingen radio. Dessuten repeterer uttrykket seg selv og det gir liten mening.
Digitale signaler er ikke analoge lyder vi kan høre med våre ører, men kan via relativt innviklede systemer gjøres om til mer eller mindre brukbar analog lyd. Den kan altså ikke omvandles på en enkel måte slik som i en radio. Et tekstvindu med muligheter for meldinger finnes alt i FM systemet og er således ingen nyhet som betinger et nytt system.

.

Kvalitet
Lydkvaliteten og rekkevidden som helhet er med vilje feil-spesifisert overfor regjering og alle andre ved at det ble påstått at rekkevidden ville bli bedre enn FM og kvaliteten minst på CD nivå. Dette ble klart påpekt av høyere og lavere instanser som feil, men det var ingen av de avgjørende institusjoner villige til å høre på. Rekkevidden er i praksis vesentlig dårligere enn FM som etter all sannsynlighet også er billigere å underholde. Lydkvaliteten kan sammenlignes med en gammel firespors kassettspiller som er gått ut av vanlig bruk for mange år siden. Samtidig er anskaffelsesprisen og vedlikeholdskostnadene beregnet til å bli langt høyere enn påstått. Dataoverføringen er så langsom at den ikke vil anbefales brukt til datamaskiner eller mobiltelefoner. I Tyskland som startet forsøkene tidlig er omtrent 5% av DAB-enhetene i bruk og man beholder FM. Alle andre land vi har sammenlignet oss med beholder FM. Dette er grunnlag for å ikke slå av FM her i Norge. Men FM og DAB kan sameksistere i Norge og vi slipper et større miljøproblem som vil komme.

.

Konklusjon
DAB er ikke radio eller tilstrekkelig god kringkasting.

Lydkvaliteten er i beste fall sammenlignbar med 4 spors kasett, som ikke selges lenger.