FLYKONTROLLFEIL FØRER TIL STERKT REDUSERT FLYTRAFIKK PGA. RADARFEIL

 

Alt i 1969 diskuterte flere ansatte hos et av de største firmaene innen radartjenester muligheten for å stoppe eller forvanske tjenesten med den tidens muligheter og fremtidige radarsystemer som baserte seg på fjernstyring via datalignennde signaler eller analoge styringssignaler.

Det betyr i klartekst at dagens radarsystemer utmerket kan settes ut av normal drift med de hackermetoder som finnes i dag, og eldre metoder. Men vær klar over at dette tilfellet vil bli forklart med tekniske feil og enhver mulighet for hacking vil bli avvist uansett om det er sant eller ikke. Dette kan være en prøve på senere lamming av vår forsvarsevne og hurtig reaksjon.

Mange av de som konstruete slikt utstyr var helt klar over de svakheter systemene hadde og kunne frembringe i fremtiden.

 

Alt for svært mange år siden hadde russerne utviklet metoder for å analogt forstyrre våre radarer langs kysten fra skip som lignet på fiskebåter. Dette vet de fleste som hadde tjeneste i den kalde krigs tid. Det ble forsøkt en rekke metoder for å forhindre slik jamming av radarsignalene uten at man kom frem til sikre resultater. Dette er fakta som stort sett aldri har nådd offentligheten og innebygde problemer med digitalisering av en rekke tjenester og deres sikkerhet har på samme måte vært dysset ned eller hemmeligstemplet. Det er en av flere årsaker til at man anbefaler å beholde FM-radionettet da DAB er meget sårbart, dårlig og funksjonssvakt sett fra flere av fysikkens synsvinkler.
Som en fotnote vil vi bare minne om støysenderen i Kiev som neppe bare var en støysender.

.