FORBANNET LØGN ELLER BARE DIKT

ORD-kaos

 ©

DIKT ER DA SÅ FORBANNET LØGN I FLERE DØGN

 

LØGN OG SÅ FORNBANNET ET DIKT

ER NÅ DETTE SEG SÅ VIRKELIG LIKT

ELLER VAR DET BARE EN SLIK SVIKT

Å VI ALDRI HAR KUNNET SÅNT LIKT

SNUBLENDE ORD I NOE SLIKT DIKT

POLITIKK SOM SKAL VÆRE SÅ RIKT

PÅ EN ÆRLIGHET SANNHET & SLIKT

ER BARE SÅ FORBANNET DIKTSVIKT

 ------------------------------------------------------------------------

................................

"I am thankful to all those who said no to me.

It's because of them I did it myself."

 

- Albert Einstein

................................

 POLITIKK TAKK 

Når man ser nærmere på våre og andres politikere omgås sannhet og virkelighet
så er det virkelig grunn til å gruble over hva de egentlig holder på med
for ofte har ikke avglørelser og andre forhold noe som helst feste i virkeligheten.
Egentlig burde man kunne stemme på personer og ikke manipulerende partier som ofte ikke følger folk flests vilje eller interesser i det hele tatt.
Det er altså et behov for å få ryddet opp i systemet fordi ingen har noe ansvar
for de vedtak som gjennomføres eller hvordan de faktisk gjennomføres.

Selv min far ble spurt av politikere på tinget om ikke han kunne ordne med
ting som var sagt på talerstolen, for de trodde at han kunne nettop det.
Det forteller noe om flertallet av de politikere vi hadde og har.
Det er snakk om manipulasjon av alt fra velgere til andre instanser uten at noen
har noen kontroll over hva som virkelig skjer i praksis.
Så tenk deg grundig om, kanskje du blir lurt av det partiet du vanligvis stemmer på!
Bare tanker om dette er jo plagsomt, men et faktum!
Et helt statelig rectum.

 ***

NAV

ER SOM ET SKUMMENDE HAV

OG EN VULKAN I ASKE OG SKAV

SOM ET HJUL UTEN NAV

SOM SKAL PASSE DE MED REELLE KRAV

MEN DU FINNER HVERKEN PERLER ELLER RAV

HER SKAL DU IKKE FINNE ANNET ENN KAV

UANSETT HVA DU OSS ANDRE GAV

OM DET SÅ SKAL BLI DIN GRAV

KOM IKKE HIT Å TRO AT DU ER SÅ BRAV

 *

DØDEN I BARE HVITT

Jeg minnes min kamerat og hans hustru samt deres barn som det var i går,
og jeg blir både glad og sår, når jeg ser tilbake på disse år.
Den ene datteren mente at hennes riktige navn var Knut for i hennes sinn var det krut, og på den tiden ingen lut.
Han var kranfører i en havn og var dermed til stor gavn.
Men så kom sykdommen som den dom det var selv om han var kar for sitt navn.
Hvordan støttet da NAV denne familie og dens savn?
Ikke bare et spørsmål om et navn.
Denne støtten kan sammenlignes med noe uten navn eller gavn.
For de to gamle fikk ikke det de måtte ha for NAV fulgte ikke etter savn.
Så det fantes ikke løsning med noe navn.
Så det kom til samtidig selvmord som vi ikke nevner med navn.
Slik fikk NAV dem til å løse sitt savn i deres navn i nødens havn.
Så hvor mange liv tapt er NAV ansvarlige for i deres eget navn?

Disse linjer beror på et av tilfellene som har skjedd nær mitt område.
Og NAV har ikke mye å være stolt av med avgjørelser som ikke hører hjemme I NÅDE!

------------------------------------------------------------------

 

Bare du min venn, vet om en ode!

Du er min tanke-venn i alle de tidene,
en slik merkelig god nærhet glidende,
som om vi hører sammen så higende,
i sjelens eget rom så nært nå blivende.

Du er en som slik maler tiden med gull,
og du er da verd din vekt i gull uten tull,
gjennom mer enn et helt desennium full,
har vi hver ene tanker belagt av bladgull,
klart bevist at våre egne sjeler er da banket
og utgitt på flere gode steder enn vi vanket.

En tanke som stadig på døren hanket
og si sin egen umulige visdom sanket,
med to hjerner som seg selv slanket
til det var bare hjertene som banket.
Diamant, månesigd, sten og en klode,
er ditt bilde i kjede av det helt gode!
Deler smerte, tanker fra en livets ode
som en bygger et sinnets egen pagode.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jeg vil fly med vinger og jet


(Gi meg masken og ikke flasken!)


Jeg vil fly på vinger innviklet vevet av drømmer,
i et eget jetfly med egne motorer som drønner!

Så på med masken sydd av plast og Singers sømmer.
Slanger og luft må til så vi inn i det ubeviste rømmer,
med alle disse, min rem-søvns fantastiske drømmer.
Dagliglivets evige tjafs og behov jeg jo helt glømmer.

Tak, vegger og et alt er da den gjennomsiktige kuppel
som beskytter min pust og alle flater i min kvadruppel
av fire dimmensjoner som bygg, tid og alskens medika
den er jo bare min og ikke din for øyeblikkets kvadrika,
i alle drømmers flettede flyvende vinger som svinger
nettopp dit vi vil, og dit vi ikke vil på vilkår med vinger
som er så fantastiske at de bærer gjennom alt det Inger
kunne tenke seg, om hun ville, men ingenting tvinger.

For jetmotorens søvndyssende brøl er noe jeg vil sjøl.
Luften i pilotmasken blir et helt behagelig fjernt brøl.
Mørket er mildt og behagelig mykt som mørkt bayerøl.
Og om man skulle tørste så blir det senere vørterøl.

Det er ingen grenser for drømmer når man sover dypt,
og ikke helt lett og stoppende som om søvnen er drypt
i så små ubehjelpelige doser som stopper av ren frykt!
Jeg sprer ut mine vinger vevet av drømmer med en lykt,

så det er aldri mer mørkt på min ferd enn jeg selv ønsker,
slik min underbevisthet stadig på nye drømmer pønsker!


SOV GODT!
----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Stillhet mot en slutt

 

Sillheten er her og bare runger
i min sjels egen kropp og lunger.
Solen skinner og metter en hunger
ikke en antydning vanlig lyd fra unger
ikke et pust av vind stille i mitt sinn
helt stille blader i en lind rolig og linn
som et så kjærlig strøk over mitt kinn

Er dette en verden som er så stinn
av godhet eller bare et gjenskinn?
Om dette er livet jeg fortsatt vil leve
Så får denne stillhet meg til å beve
Da vil jeg alle gode energier heve
i himmelens makter må jeg kreve
som med en Guds så kraftige neve
All kjærlighet mot ondskap får reve
sine seil mot nødens krig i en eve.

Å for en strid og leve med knyttneve
i en stille strid med disse sta energier
Med et ønske om lyden av elegier
understreker alt av det sanne vi sier
Med en flittighet som alle disse bier
Så noen av de helt gode må bare være
selv om de blir benevnt som de sære
med sin så reduserte kraft og sin ære
Forstå at det nok aldri er forsent å lære.

Er dette den jorden vi da skal reise fra
Om vi ikke høte hva de oss ga må vi dra
På en ikke planlagt måte med bønner ba
Det blir jo ingen reise som med båten Ra
Så se da til solens Ra og tenk på Telllus
Alt vi får er en dose med evig shellsus
En siste ene lyd som en ferd i sneglehus
som vi bærer på vår egen bølge av sus.

Se hvor og hvordan solen vår nå lyser
Tenk selv, for vi er jo ikke noen pyser
før vi fryser oss hjem mens vi gyser
over alt som ikke lenger er og nyser
For vi undres over hvorfor vi slik fryser
når altet vårt bare i alle stykker ryser.

Er dette den hele verden vi venter oss?
Er det for dette og de døde vi ville sloss?
Kamp mens vi gredde håret som bare floss
Naturens kamp til omskapelse mot bare boss.

------------------------------------------------------------------------

 

TANKER OM DU ER, FOR ALLE OG ENHVER

 

Hadde jeg bare blitt gitt av alt det som ikke gikk,

så hadde jeg hatt alle gaver, evner og alt jeg ikke fikk.

Så ville da livet ha gått slik som det aldri gikk,

med all den arv og alle de evner som svant til en prikk.

 

Hadde jeg så møtt den jag jeg aldri møtte,

så hadde jeg kunnet fått mitt livets støtte.

Om ikke livets egen bøtte med en saltstøtte.

Hadde jeg så passet på alt det jeg ikke måtte,

og hadde jeg følt det jeg ikke følte på en måte,

da hadde atskillig hent som ikke hadde fått meg til å gråte.

 

Så jeg fikk ikke alle de løsninger jeg kunne på denne livets gåte.

Da hadde jeg kanskje fått skrevet musikk som for øret ville låte.

Hadde jeg bare fått beveget meg til dit jeg aldri går,

så hadde jeg stått nettopp der jeg aldri står.

Hadde jeg bare fått det jeg nok aldri får,

så hadde ikke livet gnagd litt som et gnagsår.

 

Men der jeg til tider står er det bare selve livet som rår.

Livet som går er jo ikke noe man helt stille statisk forstår.

Dette livet som helhet der man står
er jo ikke noe man forsmår.

Uansett er både livet man får
og der man står
noe som med tiden et år forgår!

Det er livets tid man ikke forstår!
For det er den som rår.

-

Stikk:

Hvis jeg ikke gikk der jeg sto med et trikk
og ikke fikk
et kyss nok et slikk med et blikk
så forsvant jeg vel med et nikk
et hikk med spørrende blikk
om jeg i det hele tatt gikk
der jeg null fikk
eller kunne stå der jeg ikke gikk
eller kunne ta trikk.

 

©

- * -

 

FØLG MEG DA

 

Følg meg gjennom alle de egne syv himler

følg meg gjennom alle disse engle-vrimler

 opp fra planetens land og menneske-stimler

følg meg gjennom alle strimler til alt vi vet svimler i alle himler

følg meg raskt forbi alle disse stirrende stjerne strimler

 

Følg meg selv helt gjennom kjærlighetens rensende elv

og bli bare så helt hel som er i deg selv

livets vann i elv du kan puste i så opplev det med et skjelv

vannet er der som et bevegelig hvelv

 Tid og rom vi raskest snur som et båthvelv

følg meg gjennom verdensrommets eget hvelv

følg meg inn på den ledende sti med en slette uten skjelv

 

følg meg til breddens strand og over dens slette sand

følg meg oppover alle disse trappenes bratte band

følg meg gjennom alle de nye og gamle sjelers land

følg meg dit hvor de ufødte sjeler strekker ut en hand

følg meg til denne slutten av alle de regjerende land

slipp da aldri det helt ukjente og min ledende hand

 For her har vi vært gjennom kjærlighetens rensende elv i sender

Se de helt strålende kraftvender mellom disse andre hender

som langt mer enn den verden vi kjenner vender og ender

når denne slutten ender mot begynnelsen som atter vender

hvor det er selve universets grunnkraft som blir en fender

når tanken er maken til noe slikt konkret deg sender.

Når hele evighetens rom selv for dine øyne seg bender.

 Da er det denne reien i tiden ender.

På tide å snu for en rikere hjemreise som ender.

- * -

©

 

 

Slutten på Begynnelsen som man så det

 

Dette kan slik bare ikke så intensivt fortsette

for den forintende tiden vil alt og intet slette

 

om den begynnelsen av tiden kan ingen gjette

svingende som en bassgitars tette strengs trette

gjentar slik våre ord som de var de eneste rette

selv om ordet og verdensrommet lar seg brette

 

Som om i talen om det er noe man bør forrette

en slik religiøs handling som bare vil fortsette

 

en hellig beskikkelse om at et sted ikke er en node

håndfast i tid som kan måles slik som åndene så gode

 

i følelsen av å bli bønhørt i noe av alle krefters rode

helt siden han Jesus var engang en unik liten pode

 

--------------------------------------------------------

©

 

 

VANSKELIG SÅ INN I STATEN SÅ

 

Ta da dine så små steg, ikke gråte nå

om så tiden din er blå, ikke syte så nå

 

da lykken din er så blå du ikke kan nå

i et rundt nav av det kalde blå er da nå

 

selv om enda et lite frø ikke lar seg så

så var det nettopp slikt i det du ikke så

 

empati er et stort ord som du ikke kan nå

fjernt er da det vanskelige du bare må nå

 

livet er så vanskelig at ingen få kan forstå nå

hvordan kan da en politiker alt dette formå nå

--------------------------------------------------------

 

 

 

 

- * -

©

 

  

--------------------------------------------------------.

ORD I SMÅTT OG STORT


Planlagt

HVIS DIN PLAN ABSOLUTT IKKE FUNGERER,

DA KAN DU ENDRE I PLANEN SÅ DEN PASERER,

MEN HELST IKKE I DETTE GALE MÅLET!

SÅ DA KAN ALT DET HELE GÅ PÅ BÅLET

STILLE BLIR DA IKKE VRÅLET...

.

.

...Den gode glemselen.

.

Glemselen trekker et slør over det aller meste,

men ikke den som deg nok er av de aller beste.

Det er en markant forskjell i de aller fleste.

Noe som blir i sinnet som det aller beste feste.

Tanker som alltid vil i sinnet så stadig gjeste.

En stadig ting av de beste som aldri behøves å teste.

.

.

Ord

.

Tre kjente gode ord på snei
med et godt lite HEI
om deg det forteller så mye og grei
men om meg kanskje like så
mye det blei
så ingen av oss er en sånn umulig blei
som gjør oss så lidderlig trist og lei    :-D

.

.

Tanken

Tanken er ikke så mye å putte i banken

eller i tanken

ei heller så mye i lanken

som kan være en så slank en

men er det nok en slik rank en

så holder den på blomsterranken

og beviser seg selv som den gode tanken

som er bedre enn noe som helst i banken!

.

.

GRATULERER

Gratulerer med dagen din som den beste!

Gratulerer så med dagen din som ikke er av de første,

men kanskje den blir en av de aller største,

og slukker all denne tidens og kommende tørste,

måtte den alle problemer vekk så bestemt børste,

samt gi deg det aller beste av det første!

Måtte fremtiden gi deg sitt av det beste og det meste!

Med de aller beste ønsker jeg kan mestre av det beste!

Måtte du bare for oss andre bli eldre enn de aller fleste!

For deg vil vi holde av på som det beste!

Og måtte lykken deg stadig og på nytt gjeste!

.©.

Slutten på Begynnelsen eller motsatt

 

Dette kan bare ikke slik så intensivt fortsette

for den forintende tiden vil alt og intet slette

om den begynnelsen av tiden kan ingen gjette

svingende som en bassgitars tette strengs trette

gjentar slik våre ord som de var det eneste rette

selv om ordet og verdens-rommet lar seg brette

 

Som om i talen om det er noe man bør forrette

en slik religiøs handling som bare vil fortsette

i en hellig beskikkelse om at et sted ikke er en node

håndfast i tid som kan måles slik som åndene så gode

i følelsen av å bli bønhørt i noe av alle krefters rode

helt siden han Jesus var engang en unik liten pode

 

Så er vår teknologiske fysikk noe vi trodde alltid gikk

i hjerners gave til oss bare fremover førte uten kritikk

mens de uforklarte energier så kunne ha drevet en trikk
hadde vi spurt Tesla om vi bare kunne i all informatikk

men som alle andre fikk han bare sin helt tilmålte prikk
med tidens bevegende forflytning med massenes bestikk

 

Massen, gravitasjonen den bestemmer tiden med et nikk

Einstein har plassert tiden derfor vi ikke vet om at vi fikk

noe slik begrenset av gravitasjon som kjempe eller prikk

slik begynnelsen på tiden bare var noe som kom og gikk

derfor er energi og masse bare en enkel formel som bestikk

Einsteins teorier flyttet jo flere tunge vegger i vår fysikk

I matematikkens eget bestikk har vi definert en egen prikk

men att den skulle ha gravitasjonens kraft så umulig gikk

at bølgeenergi ledsages av partikler var kunnskap vi fikk

så da med gravitasjonens kraft gir fysikkens lover et stikk

så hvordan finnes da kjøpsmulighetene i tidens egn butikk

for det er tiden og gravitasjonen selv som holder all utkikk

................................

Å I LIVETS EGEN VEGG KLATRE (Med eller uten tau.)

 

Følg meg oppover i denne fjellveggen

oppover i mot denne skarpeste eggen

det strammer da en hel tanke i leggen

glattbarbert tanke som selve skjeggen

vei uten tauets tanke i glatteste veggen

fast i kjærlighet kan ikke være helt egen

 

Så faste grep om i de ujevnheter er kjærligheten

i et feste som beror bare på den egne ærligheten

livets klatrevegg er nok da hengt på tilfeldigheten

klatring er ikke i en lykke men om bevegeligheten

uten at man slik kan se frøene til denne evigheten

den kjærligheten din vil kunne bevare verdigheten

 

Om du likevel henger fast i livets egetflettede tau

betyr det nok ikke at livet selv eller du er så dau

i livets letthet trenges ikke tau men vilje i et trau

følg ikke massene i livet ditt helt dau som en sau

så leve livet riktig au for deg selv kan være en sjau

bind ikke bilder rau og virkelige problemer i et tau

 

Klatre her uten mål og noen menneskelig mening

helt uten tau og noen sikring medfører ikke ening

så regn med at ening og mål ikke er noen trening

selv om du til toppen da kommer som en hedning

toppens utsikt er flott men gir ingen folkeledning

ordning og redning gir deg ingen sjefsforkledning

 

Så følg meg da oppover mot denne glatte veggen

uten tauender eller ti års kjærlig sikring til eggen

av sannheten som er så skarp og hard til sleggen

som kan knuse sannheten og veggen hele vegen.

 

VINDKNUTER

 

Nå har jeg simpelthen på ny heist vimpelen

i en vind uten en havets knute så rolig og len

for knuter det var på den over en grønn plen

knytt av ånder som med vinden leker så klen

for fra havet seg den snur pekene mot de åser

mens fulglene lyder hest og renser sine kråser

mens det fortsatt sjøvinder her innover blåser

for det er da alle knutene seg ytterligere låser

 

Så hvem da får Knut til å knyte opp alle de knuter

dersom om alle var knytt av oldermenn på skuter

om bestefar, Knut nå er her med så forkytteknuter

disse Knut'ene visste jo hvordan sjøen ofte spruter

da det var koøyer og spyglass men ingen glassruter

da var det nok i tiden for ekte sjødyktige seilskuter

de Knut bygdde med sine sterke hender som luter

slike som hans skuldre synes å bære alle seilkluter

 

Så hvorfor ikke når han så kunne møte opp overalt

sted han slett ikke var eller kunne være som fortalt

et helt annet sted selv på et skip i sjøen hindre død

Knut er den eneste som er to steder uten noe brød

og han kunne skremme eller vise vei uten noe nød

i neste nå han bare forsvant uten at noen han bød

mens andre da bare noterte seg hans enorme glød

hvem viser om han er her selv etter hans egen død

 

 

ET UENDELIG ROM SOM BARE KOM

 

Du kan nok ikke følge med til dit jeg jeg vil gå når jeg går

det er jo ikke heller den blånende tiden noen av oss får

ingen kan da høste noe av det man sår så det nok forslår

for i intetheten er det vi går mens vi som mennesker rår

uansett den kunnen vi tror at vi har er det en bit vi forstår

i en stor forsiktighet så vi neppe helt hvor vi kanskje står

Fengslende er vår bevegelse i denne ting som et fengsel

er en udefinert lignelse som en engel i en vegg av lengsel

derfor er vår plass i verden helt komprimert i vår trengsel

enkel i denne trengsel mot det fjerne som vinkel hengsel

som svinger inn i himlers og stjerners bevegende glemsel

mennesker som bare lever i tiden mens det leker gjemsel

 

Utenom tid og utenom rom bak alle stjerner og planeter

er et sted vi aldri vil vite hva det heter av en eneste meter

når vi bretter tid og rom som et papir vi ikke vet hva heter

mens kunnskapen selv sitter så fast der på sine egne seter

helt så grunnleggende helt fastspent da som klippen Peter

mer ånd enn en fast tanke og vi uvitende kaller det for eter

 

Variablene er det vi som setter da fakta er ofte som vetter

for det er vi som svetter når vi naturlover med fakta sletter

når vi alle fysiske lover dermed uten de kunnskaper retter

skal det mer til for vår hjerne enn at vi alt rommet bretter

slik at vi en helt lite åpenbar ny rad meta fysikk oppretter

som dermed hele resten av verdensrommet opp spretter

 

En himmel og et verdensrom som vi har i en krøllete form

rent og helt bøllete sykt uten noen god bekreftende form

men resultatets egentlige form dette overlater vi til Gorm

Gabriel kutter alt som ikke er sannhet ut fra sin høye norm

som ligger et sted langt bakom the big bang og sanset orm

den samme som er omtalt i start men ikke helt i dens form

 

 

 

LØGN OG FORBANNET DIKT
(Satt i system)

 

Hva er da løgn og forbannet dikt

hvem er det som farer med slikt

politikere og dem var det seg likt

samt alle tekster med en slik svikt

proffesjonell løgn uten noen bikt

endrede sannheter løgn uten plikt

 

Modifisert sannhet vondt som gikt

løgner som man ler av helt spesifikt

for det går selv om det ikke er likt

selv om fysikk er bare det rene dikt

pengebruk som er uønsket på sikt

fordi da man ikke har noen oversikt

 

Selv i et ansvar er bare løgn og dikt

løsningen for de man stoler på vikt

for i avviket er løgn som ønskedikt

ingen folk ønsker seg nå slike svikt

selv Stortinget lyver jo helt spesifikt

så hvor holder alle de sin nød-bikt?

 

.

VI VIL BARE BEHOLDE FM-RADIO!
(DET ER IKKE NOE NYTT AT DAB FAKTISK HET BAD!)

 (Dikterens kommentar, for han er rar!)


NRK er BAD som bare DAB med tap av FM,
fin mann er bare riktig slem uten FM,
så sett NRK på glem!
Skit inn og ut fra dem.

.

 

Ikke no nytt å hør'a med øra for DAB er BAD

.

 

Det første man blir blind på er øra

det veit da alle folka fra føra

og det første man blir dum'a å gjøra

sitter da helt i skolten fra FM mellom NRK og øra

NRK har DAB'a og kan høres spille så BAD på slurva

at man kan bytte noe gammelt mot noe bedre FM er lurva

mens politikerne og luringer klapper seg på lommebok og øra

.

BAD er ikke FM det vet da alle vi fra før'a

så FM det vil vi ha ellers er alt BAD det de kan og vil gjør'a

.

............................................... ©

.

REDSEL OG KRIGENS SKREMSEL UTEN SØVNENS GLEMSEL

.

Noe kommer listende på kattepoter

så plutselig bjeffende etter noter

et sted like ved noe stille roter

noe skjevt luter der ute som hoter

en far med kniv vil stikke i koter

skremmende stor uten liv deg moter

Skipet synker mens du deg jo ynker

torpedoen traff ulykke i deg synker

splinter spruter som om de klynker

dødligere på sin bane altet mykner

Alene og forlatt i kalde vinterhavet

åpent lik i robåten med fokkekavet

ro mens du kan eller la deg ta av havet

behold så ditt usle liv er derfor kravet

.

Det fatale skuddet bare eksploderer

og din kropp for smerten eksponerer

fra magen og i hoften det stagnerer

en værende smerte ingen seponerer

Er det dag, natt fengslet og tatt

på rømmen der det er umulig bratt

rømmen i sumpen og indianer i hatt

dette er tung pust i det heletatt

Vestens lov er Skyt eller bli skutt

det må jo engang ta en del av slutt

hegning er løsningen alt av forbrutt

liv mot et liv for jente eller gutt

Var det en bit som sov i virkelighet

eller en helt uvirkelig virkelighet

kanskje det som hadde skjedd virkelig

roterende i sinnets sirkel så kirkelig

Som en krigens seiler etter din ville ferd

er du så lite eller ingenting virkelig verd

.

.©.

(Fra Tom Northland, en gammel krigsseiler.)

---------------------------------------------------------------------------

 🙂

 

*

MED DISSE ORD ELLER TONER

Du er jo som en stjerne over de høye trekroner
slik lysende flamme over alle de gamle kroner
så skarp i lys-skinnet som alle rosers torner
lik i treklang av de beste av de fineste toner
da din hjerne synger slik at det om øret slynger
med meninger som bare er dine i de mange klynger

Kunne gå barbent i det høye gresset uten stresset
snakke om absolutt alt uten å ta veien om knesset
føle at odene smyger seg runt hjernen uten presset
disse vanlige ord så gode er det noe som ser esset
blant hvert gresstå er det ingenting som i nesset
du skinner som en dråpe edelsten nær her i gresset

Ut mot havet og i fjellets ro for sjelenes toleranse
som i hver hjernes egen utvidede naturlige referanse
uten stressens og pressets mangel på bedre toleranse
så stoppe opp litt for å tenke så godt uten å stanse
det er sjelens forsvarsvåpen som en gammeldags lanse
det gjør sjelen så godt med slik hvile uten i transe

Du er et solid anker med et stort hjerte som banker
mindre kan du ikke enn å forstørre dine gode tanker
bestemt så som når du ditt formfulle legeme slanker
er du da klar over at du i andres tanker helt vanker
ser at dine kunnskaper setter merke der du da ranker
noter og skjønnsang klares nok uten reddnings planker
+++
*

 

BEGYNNELSEN OG SLUTTENS RING

 (Det er da også en vesentlig ting!)

 

Menneskets begynnelse og ende

Lar den seg med fornuft noengang vende

 

Mennesket tror de eier denne verden så forgått

mens de dypere meninger som jo er forbigått

for de i grått har nok aldri dette helt forstått

om de bare hadde blitt så helt totalt forslått

at de viktigste ting hadde blitt helt forbigått

må mange mennesker oppleve livet forgrått

at det helt er bakterier og fungus sin ferden

som er den bestemmende av denne nerden

for det at i dyrene og naturens egen verden

skal så alt da på nytt smeltes i denne herden

kan så mennesket omtrent alt bare ødelegge

med sin blinde tro på kunnskap som slegge.

 

 *

 K

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.09 | 10:47
DAB-SKANDALE I NORGE har mottatt 1
14.02 | 23:29
Vesentlig GAMLE foto har mottatt 1
Du liker denne siden