Transport over fjellet Lorentz Langås bakerst på bildet

Sjefen Birger Sjøberg ankommer Woodhaven i Skottland 2 mai 1943. Da hadde han oppholdt seg ca 1år bak fiendens linjer.

Linge karene og en del hjelpere på et hyttetak, trolig Sirijorda, pinsen 1942. Lingemannen Kvarme spiller trekkspill.

Byggingen av hytta i Stavassdalen, Røyskattlia, 1942

Byggingen av hytta i Stavassdalen 1942

Birger E. Sjøberg. Sjefenfor linge operasjonene på Helgeland

Aunvågen Landingsplass for Archer - Heron

Storsteinvika Landingsplass for Archer des. 1941

Almosen

Austerfjorden

Fallforsen

Svartvasskogen

Stillelvkroken

Sæterskardet Stillelvkroken og Svartvasskogen i bakgrunnen

Monumentet på Majavatnet

Massegraven i Falstadskogen der helgelendingene ble skutt.

Scalloway

Lunna house