Oladalsturen
Den 8. juni 2008

Oladalsturen den 8.juni 2008

79 yngre og eldre tok turen til Oladalen denne gang. De fleste gikk

 fra Sandvikbakken, ca 25 km fra Mosjøen.

 Det var fint turvær da det ikke ble så varmt som dagene før.

 Myrene innover langs Skjørlegdelva var våtere i år enn i fjor.

 Deltakerne var fra 5 år til over 80 år. Turlengden er på 17 km

 fra bygdevegen til "krigshytta" i Oladalen.

 Turen startet på Sanvikbakken hvor formannen Ørnulf Kibsgaard

 ønsket velkommen.

 Her ble Alf Fagerbakk avtakket for sin innsats med å få til

 Oladalshytta. I 1995 fikk han arrangert en fredsmarsj fra Eiterådalen

 til hytta i Oladalen. Bautaen på Sandvikbakken var han med å få på plass.

 

 Varaordfører Mildrid Søbstad la ned blomster ved bautaen etter en fin

 tale hvor hun trakk inn fortida og framtida.

 

 Turleder var Walter Paulsen. Han var en av de som fikk bygd hytta på

 skjervengan og fikk den på plass i Oladalen i 2004.

 Under turen var det flere faginnslag. På Sjørlegdgården førte

 tidligere bygdebokforfatter Kjell Jacobsen ordet.

 Han hadde mye interessant å berette om folk og folkeliv i tidligere

 tider her oppe i villmarka.

 Skogbrukssjef Knut Skorpen tok for seg skogen og CO2, og trevirke som

 fornybar energikilde. Dette er et svært viktig emne. Plantelivet gav

 lektor Ivar Edvardsen innføring om langs turstien. Mange kjenner til   

 plantenavnene sløyk og kvann.

 Disse plantene finnes her. Noen tror at det er samme planten,

 men det er de ikke.

 Kvann er en av de få planter som er flyttet fra Norden til sørligere

 strøk i Europa av mennesker. Den ble også brukt som "godtterier".

 I Oladalen ble det servert kaffe og vafler, noe turdeltakerne satte

 stor pris på.

 For å få gjort vaffelsteikinga var temperaturen til tider svært høy

 inne i hytta.

 Det ble gitt orienteringer spesielt om våpnene som ble fraktet inn fra

 kysten av Rolf G. Aanes og Svein Arne Karstensen.

 Oskar Fagervik tok for seg bæringa, og en sekk på 32 kg ble demonstrert.

 Det ble mange bører innover fra Visten og Storbørja i Velfjord.

 Hele 50 tonn utstyr kom fra Storbritannia i krigsårene.

 Største "bør" skulle Anton Telnes ha båret da han hadde 52 kg på ryggen.

 Tilbakemeldingene etter turen var svært gode noe arrangørene setter

 stor pris på.

Reidar Sandin, (sønn av Lorang Sandin) hadde tatt turen fra Lillehammer.  Reidar hadde med

seg et fotoalbum fra de dager da hans far Lorang ferdes i fjellene hær.

De siste turdeltakerne var tilbake på Sandvikbakken ca kl 1730.

 

Ved hytta
Anton Telnes, Andreas Solbakken og Johan Lien (åpningen av hytta i 2004)
Alf Fagerbakk
Alf Fagerbakk avtakkes for sin innsatts vedr Oladal hytta av Ørnulf Kibsgaard. Foto: Kolbjørn Eriksen
Sandvikbakken
Sanvikbakken. Minneplata på bauta. Foto: Kolbjørn Eriksen.
Skjørlegdgården
Knut Skorpen forteller om CO2 og fornybar energi. Foto: Kolbjørn Eriksen
Skjørlegdgården
Kjell Jacobsen beretter om folks harde liv i villmarken. Foto: Kolbjørn Eriksen
Kvannsletta
Ivar Edvardsen holder innføring i planteliv. Foto: Kolbjørn Eriksen
Oladalen
Grethe Sætermo og Ragnvald Tværå er spente på vafflene. De er stekt på vadfyrt ovn og at gammeldags vende vaffeljærn. Foto: Kolbjørn Eriksen
Orientering
Oskar Fagervik forteller om den tunge våpenbæringen som foregikk. Foto: Bjørn Dahlheim
Våpen og utstyr
Svein Arne Karstensen forteller om hvilke typer våpen og utstyr som ble fraktet over fjellene. Foto: Bjørn Dahlheim
Noe spennende?
Fredrik Karstensen (5år) studerer noe spennende, kanskje noe fra krigens dager? Foto: Bjørn Dahlheim
Storvatnet
Storvatnet sett fra utkikksposten. Vistmannen og Vistkjærringa i bakgrunnen. Foto: BD
Flott natur
Sørtjønna, Storvatnet og Klubbtjønna til høyre. Bildet tatt fra Vistmannen. Foto: BD