Heron 2

April 1942

 

Oppdraget var følgende:

  • Linke opp med Archer og Heron 1
  • Videreføring av våpentransporten

 

Gruppa besto av 6 mann:

Sjef: Birger E. Sjøberg, 37 år

Lorentz Langaas, 46 år, hvalfanger fra Vikna

Arthur Gundersen, 32 år, hvalfanger fra Sandefjord

Erik Rustan, 33 år, hvalfanger fra Våle

Johan Kvarme, 37 år, Steinkjer

Rolf Olsen, 28 år, sjømann fra Grimstad

 

Den 15. april ankommer de Auna i Vistenfjorden og starter lossingen av 14 tonn våpen, ammunisjon og proviant. På grunn av lite hensiktsmessig rute for våpentransporten til Vefsn ble Austerfjorden nytt utgangspunkt og med Eiterådalen i Vefsn som nytt mål.

Birger E. Sjøberg Sjefen for SOE operasjonene på Helgeland
Din overskrift
Lorentz Langaas
Din overskrift
Arthur Gundersen
Din overskrift
Johan Kvarme
Din overskrift
Erik Rustan
Din overskrift
Rolf Olsen