Falcon 1944

I januar og mars 1944 blir en ny gruppe sendt fra Shetland. Gruppa kalte seg for ”Falcon”, Sjøberg var sjef og de går i land i Storbørja i Velfjorden. Gruppa i Oladalen, ”Heron Red”, slår seg nå sammen med Sjøberg.

 

Operasjonsinstruksen for Falcon så slik ut:

 

  1. Reorganisering av eksisterende grupper
  2. Inntransport av våpen og forsyninger
  3. Vedlikehold og ettersyn av våpenlagre fra 1942
  4. Inspeksjon av kommunikasjonslinjer
  5. Planlegging av a) ødeleggelse av komm. linjer og b) forsvar av komm.linjer
  6. Opprettholdelse av orden i kjølevannet av en tysk evakuering inntil lovlige myndigheter overtar.
  7. Rapportering av fiendtlige troppebevegelser i distriktet.

 

På grunn av store avstander ble ekspedisjonen delt i 3 enheter:

  1. Hovedkvartergruppen Falcon stasjoneres på vestersida av Mosjøen og tilholdstedet blir i Heron Reds camp i Oladalen, Eiterådalen 

Leder: Kaptein Birger E. Sjøberg

NK: Johan Kvarme

Telegrafist: Aksel Larsen

Lagførere: Lag 2: bombekastergruppen, Lorentz Langås

                  Lag 3: Einar Grannes

                  Lag 4: Harald Bugge

                  Lag 5: Andreas Solbakken

                  Lag 6: Johan Lynghaug

 

  1. Peregrine Falcon stasjoneres i Hattfjelldal.

Oppdrag: Ta og holde flyplassen

Leder: Erik Rustan

NK: Hans K. Hansen

Telegrafist: Lorang Sandin

Menig Rolf Rogne

 

  1. Gyrfalcon stasjoneres i Lånan

Oppdrag: Ta imot våpen og forsyninger fra UK, organiser en liten gruppe av kutterskippere som skal lose inn forsyningsskip fra UK

Leder: Marineløytnant Magnus Olsen

           Telegrafist: Valberg.


           
Dette var slik det så ut på papiret, men når operasjonen starter blir
           Bugge syk og må reise tilbake til Skotland.
           Magnus Olsen må også holdes tilbake pga sykdom i familien.

 

 

 

Peregrine Falcon
Sjef for Peregrine Falcon Erik Rustan
Din overskrift
Telegrafist Lorang Sandin
Din overskrift
Menig Rolf Rogne
Din overskrift
NK Hans K. Hansen
Gyrfalcon
Telegrafist Valberg
Falcon
Andreas Solbakken