Oladalsturen 2009

I år ble den første organiserte fellesturen i den nye nasjonalparken Lomsdalen/Visten arrangert i regi av Oladalens Venner. Det tidligere Skjørlegda naturreservat er nå innlemmet i nasjonalparken.
I år var det også 65 år siden tyskerne rullet opp det illegale motstandsarbeidet i distriktet for godt.
Dette året kunne man velge å gå mellom to ruter. Den ene ruta gikk fra Holmen gård, over Holmfjellet og ned til Oladalen. Guide over fjellet var Trine Holmen og Arne Mosheim.
Den andre ruta gikk fra Sandvikbakken, opp skjørlegda og frem til Oladalen.
Langs denne ruta var det innlagt flere stopp med forskjellige foredrag.
Ørnulf Kibsgaard fortalte om vannets betydning for det livet vi lever og Bjørnar Holmen orienterte om bosetting og skogen i dalen.
Vel fremme i Oladalen ble det i år, som årene før, servert kaffe og vafler.

Årets tema i Oladalen var om telegrafistene og sambandet. For anledningen var det blitt skrevet en kodet melding i morse og den som knekte koden skulle få en premie. Koden ble knekt av Marianne Tokle og hun fikk seg et Oladalskrus i premie.
Oskar Fagervik snakket om "the getaway men" ,telegrafistene, og om de utfordringer de hadde. Svein Arne Karstensen tok for seg den tekniske biten om telegrafi og radiosending.
Oddgeir Johansen hadde for anledningen med seg en radiosender og han hadde under foredragene kontakt med både Berlin og London. Dette er vel kanskje den første gangen der har vært kontakt med England siden 1944 og det var et meget artig innslag som mange satte pris på. 
71 personer deltok på årets marsj.

Hytta er ikke så lett å få øye på.
Hytta
Bilder av agentene er nå hengt opp i hytta og er nytt av året.
Historietime
Oskar Fagervik forteller om telegrafistene.