Rekognoseringstur Velfjordskardet - Lomsdalen august 2012