Oladalens Venner er en ideell forening som ble stiftet 15.mai 2003.
Foreningen kom i gang for å gjenreise en av hyttene som brente ned den 9. juni 1944 i Oladalen i Lomsdal/Visten nasjonalpark i Vefsn.
Ved at hytta ble bygd er det bedre muligheter for å ta vare på den lokale krigshistorien gjennom forvalting av denne hytta og andre tiltak.

Motstandskampen i krigsårene på Helgeland var omfattende. Den krevde mange liv, mye smerter og savn for de etterlatte. Denne innsatsen for frihet og fred bør vi ha med oss framover, og gi videre til nye generasjoner!
Hytta i Oladalen ble ”innviet” den 9. juni 2004 med svært mye folk tilstede. Været var utmerket og de fleste fikk vel et minne for livet.
Her på hjemmesida til Oladalens Venner vil du finne mye informasjon som bør kunne gi inspirasjon til mer utdyping og innsikt i hva som ble utført i krigsårene 1940-45