Oladalsturen 2012

Oladalsturen 2012

Sandvikbakken. Foto: Kurt Kvalfors.

Oladalsturen 2012 ble arrangert søndag 17 Juni kl 09.00.

Det var 105 spreke mennesker som hadde satt av hele dagen for å få seg en fin fjelltur

sammen med Oladalens venner og Vefsn Røde Kors. VRK sikret at alle kom vel frem. 🙂

Før start ble Ørnulf Kibsgaard takket av som formann.

Ørnulf fungerte som konsulet, sammen med Andreas Solbakken, i forbindelse med byggingen av Oladalshytta 2003-2004. I 2005 ble han valgt som nestformann og fra 2006 som formann. Ørnulf har vært leder i foreningen frem til 2012 og han har styrt foreningen med en stødig hånd.

Oladalens Venner takker for det arbeidet og engasjementet som er gjort.

 

Den første kneika opp fra Sandvikbakken. Foto: Kurt Kvalfors.
Første rasten på Kvannsletta. Foto: Kurt Kvalfors.
Flott utsikt mot Visttindene. Foto: Kurt Kvalfors.
Oladalen sett fra Lisjvatnet. Foto: Kurt Kvalfors.
Oladalshytta, Oskar holder foredrag. Foto: Kurt Kvalfors.
Oddgeir Johansen og Odd Kvalfors diskuterer turen. Foto: Kurt Kvalfors.