Det lange felttoget

Det lange felttoget

Med IR 14

9.april – 13. mai 1940

 

 • 1. sept. 1939 – Tyskland angriper Polen
 • Oktober 1939 – en mitr. Tr.  Sendt til Kirkenes
 • 30. nov 1939 – krig mellom Finland og Sovjet
 • 1. des – IR 14 mottar ordre fra 6. div om å sende Bn 1 til Ø - Finnmark
 • Finland kapitulerer 12. mars 1940.
 • 15. mars ble  Bn - 1 avløst av Bn - 2.
 • 1Bn demobilisert på Drevja 17- 23. mars.
 • Kl. 06.30  - 9. april 1940 mottok melding om invasjon fra sør til nord
 • Mobiliseringsordren gikk ut pr. telefon kl.11.30
 • 10. april – første mobiliseringsdag.
 • Mobiliseringsplanen:

-       2 feltbataljoner

-       1 landvernsbataljon, 4 kompanier

-        ( over 34 år)

-       Stabskompani

-       1. øvelsesavdeling

-       3. mitr. Tropper

-       1. arbeidstropp

-       Avsnittskommando

 • 10. april – vaktstyrke sendt til Trofors
 • Mitr. Tr. Sendt til Svenningdal for vakthold over mobiliseringen
 • 15. april – 1 Bn ferdig oppsatt med Halvdan Sundlo som sjef.
 • 19. april - Tysk fly nødlandet på Fiplingvatn. Tysk flyver skutt av sivilist. Den andre tatt til fange og sendt til Hattfjelldal fangeleir.
 • 1 Bn hadde 57 befal og 760 korporaler og menige.
 • 17 – 19. april – bataljonen sendes til N – Tr.lag til disposisjon for 5. brigade under ledelse av Oberst Getz.
 • Ammunisjonsmangel – 20 skudd pr. mann og 200 skudd pr. maskingevær (35), 90 granater til bombekasterne, mye skudd til coltmitraljøsen (9).
 • 15. april - engelske tropper kommer til Namsos
 • 15 – 20. april – 3000 allierte soldater i området
 • 24. april er 1 bn. Samlet på Jørstad, østsiden av Snåsa.
 • 26. april – IR 14 overtar vaktholdet ved Tiltnes.
 • 27. april - liten tysk patrulje angriper
 • 28. april  - tyskerne angriper med 100 mann. Nordmennene var 35 , KP 2. Tyskerne blir slått tilbake ved Markstein gård. 12 tyske falne
 • 2. mai ble en bataljon østerrikske bergjegere fløyet inn direkte fra Danmark til Værnes
 • 3. mai Oberst Getz kapitulerer
 • General Fleischer ordre til Sundlo – bataljonen skulle trekke seg tilbake til Mosjøen.
 • Togulykken på Tangen. 7 døde
 • 4. mai begynte den lange marsjen fra Steinkjer til Narvik
 • Evakueringen fra N – Tr.lag til Mosjøen 3-6. mai
 • 8. mai Kp 2 sendes til Rana
 • 9. mai Kp 1 sendes til Korgen
 • Kp 3 blir forlagt på Alsgården ( felt)
 • 21. april var landvernsbataljonen ferdig oppsatt og trukket ut fra byen og plassert i omr. Rundt Mosjøen.
  • 1 kp – Skog
  • 2 kp – Kulstad
  • 3 kp – Hemnesberget
  • 4. kp – Andås skole ( mitr)
  • 50 befal og 750 korporaler og menige
  • 2. mai et fransk alpejegerkomp på 100 mann. Fra Namsos til Mosjøen. To luftvernskanoner, ble forlagt på Baustein
  • 7. mai  - fylkesgrensen passeres
  • 8-9 mai 590 engelske soldater ankommer Mosjøen. 4 og 5 independent company
  • 8. mai – kampene ved Svenningtjønna
   • 28 mann fra øvelseskompaniet ( frivillige)
   • Dårlig vær med breisklette
   • Forpatruljen beskutt
   • Spioner
   • Hovedstyrken beskutt
   • To nordmenn hard såret døde, senere
   • To døde østerrikere
   • 8. mai  - kampene i Svenningdalen kl. 15.30
    • Fortroppen beskutt ved Kapskarelv bru, 1 skutt
    • Kom seg over elva, laget bru
    • 2 kp fra Landvernsbat
    • På kvelden kom de seg til Svenningdal samvirkelag, 2 skutt fra de norske stillingene ved Sørnesbakken
    • Tyske fly
    • 9. mai  - Trofors
     • Angrepet startet kl. 10.00
     • Alle kalibre ble brukt 
     • En tysker døde ( flere døde?), to sårede nordmenn
     • 2 timers kamp, 6 tyske fly
     • Gluggvassbru sprengt
     • Veisperring ved Ravatn
     • Trolldalsbrua nær sprengt av pionertroppen fra IR – 14
     • Veisperring ved Storbjørnvatn sprengt
     • 8 nordmenn sendt fra Fridheim til Kvalfors for sikring.
     • Samme dag ble engelske soldater sendt med tog til Kvalfors. Sprengte brua. En tysk drept

 

 • 10. mai – Gryteselv gård
  • 9 motorsykler
  • 8 skutt ned
  • 10. mai – Storbjørnvatn
   • Angrepet startet kl. 09.00
   • 3 Kp og mitr til Arne Pedersen
   • Engelskmenn på Meåsen
   • Bombekastertroppen på Fridheim
   • Skjervbrua sprengt
   • Hamarheimbrua sprengt kl. 20. 00

 

 • 11. mai  - Mosjøen
  • Martin Jacobsen skutt

 

 • 12. mai - Tyske forsterkinger
  • IR – 14 evakuerer fra Elsfjord
  • 13. Tyskerne ankommer Elsfjord